Lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2011 (tuần 14-20/03)

(Vietstock) - Lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2011 trong tuần 14-20/03 tiêu biểu với một loạt công ty chứng khoán lớn như SBS, KLS, SME, VDS và ngân hàng Habubank (HBB). Ngoài ra, hai doanh nghiệp lớn trong ngành tài chính là PVF và tôn thép là HSG cũng tiến hành Đại hội, dự kiến sẽ tạo nên một tuần giao dịch với nhiều thông tin hữu ích cho nhà đầu tư đã và sẽ nắm giữ các mã cổ phiếu này.

• Tải tài liệu: Lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2011 (cập nhật đến tháng 5)

* Sự kiện doanh nghiệp tuần 14-18/03

Vietstock tổng hợp

 Bài viết cùng chủ đề (1000) : Đại hội thường niên 2011 

Lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2011 (tuần 14-20/03)

(Vietstock) - Lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2011 trong tuần 14-20/03 tiêu biểu với một loạt công ty chứng khoán lớn như SBS, KLS, SME, VDS và ngân hàng Habubank (HBB). Ngoài ra, hai doanh nghiệp lớn trong ngành tài chính là PVF và tôn thép là HSG cũng tiến hành Đại hội, dự kiến sẽ tạo nên một tuần giao dịch với nhiều thông tin hữu ích cho nhà đầu tư đã và sẽ nắm giữ các mã cổ phiếu này.

• Tải tài liệu: Lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2011 (cập nhật đến tháng 5)

* Sự kiện doanh nghiệp tuần 14-18/03

Vietstock tổng hợp

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • GAS 7,020.15 99% 3,674 14.8
 • VCB 6,831.73 121% 2,451 15.2
 • MBB 2,855.3 107% 1,768 8.8
 • DPM 1,140.93 93% 2,946 8.1
 • SSI 877.04 123% 1,826 13.1
 • DHG 710.1 126% 8,158 16.8
 • EIB 308.93 57% 251 47
 • PC1 304.71 124% 4,049 9.8
 • BFC 277.12 100% 5,565 6.3
 • VSH 258.12 91% 1,252 12.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán