S&P hạ bậc tín nhiệm Việt Nam: Không cần phải lo ngại!

(Vietstock) – Các đánh giá của S&P về tín nhiệm nợ ngoại tệ sẽ đáng chú ý hơn, vì nó ảnh hưởng nhiều đến việc vay mượn của chính phủ cũng như doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế.

* S&P hạ bậc tín nhiệm dài hạn nội tệ của Việt Nam từ BB xuống BB- do thay đổi phương pháp luận

Standard & Poor’s (S&P) vừa ra thông báo hạ bậc tín nhiệm dài hạn đối với đồng nội tệ của Việt Nam từ BB xuống BB-. Trong khi đó, S&P vẫn giữ nguyên mức BB- đối với tín nhiệm ngoại tệ dài hạn, và mức B đối với tín nhiệm nội tệ và ngoại tệ ngắn hạn.

Triển vọng đối với tín nhiệm Việt Nam theo S&P vẫn là tiêu cực, phản ánh quan điểm cho rằng Việt Nam đối mặt với tình trạng bất ổn tài chính và kinh tế trong tương lai gần.

Cần phải để ý rằng việc cắt giảm tín nhiệm đối với nợ nội tệ dài hạn xuống mức BB- và đồng nhất với tín nhiệm ngoại tệ dài hạn là do S&P có sự thay đổi trong phương pháp luận và các giả định đánh giá tín nhiệm quốc gia.

S&P đang thay đổi để thu hẹp khoảng cách giữa định mức tín nhiệm nội tệ và ngoại tệ, vì cơ quan này cho rằng chính phủ các nước sẽ có ít động lực hơn trong việc phân biệt rạch ròi giữa các khoản nợ nội tệ và ngoại tệ trong trường hợp cần phải tái cấu trúc nợ, do quá trình toàn cầu hóa đang gia tăng mạnh mẽ.

Chúng ta cũng cần đọc kỹ tuyên bố của S&P khi họ cho rằng những nhận định căn bản về định mức tín nhiệm (underlying credit fundamentals) của Việt Nam là không thay đổi.

Ngoài ra, các đánh giá của S&P về tín nhiệm nợ ngoại tệ sẽ đáng chú ý hơn, vì nó ảnh hưởng nhiều đến việc vay mượn của chính phủ cũng như doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế.

Vì vậy, chúng tôi cho rằng thị trường không nên quá lo ngại về động thái này của S&P.

Phòng Nghiên cứu Vietstock

S&P hạ bậc tín nhiệm Việt Nam: Không cần phải lo ngại!

(Vietstock) – Các đánh giá của S&P về tín nhiệm nợ ngoại tệ sẽ đáng chú ý hơn, vì nó ảnh hưởng nhiều đến việc vay mượn của chính phủ cũng như doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế.

* S&P hạ bậc tín nhiệm dài hạn nội tệ của Việt Nam từ BB xuống BB- do thay đổi phương pháp luận

Standard & Poor’s (S&P) vừa ra thông báo hạ bậc tín nhiệm dài hạn đối với đồng nội tệ của Việt Nam từ BB xuống BB-. Trong khi đó, S&P vẫn giữ nguyên mức BB- đối với tín nhiệm ngoại tệ dài hạn, và mức B đối với tín nhiệm nội tệ và ngoại tệ ngắn hạn.

Triển vọng đối với tín nhiệm Việt Nam theo S&P vẫn là tiêu cực, phản ánh quan điểm cho rằng Việt Nam đối mặt với tình trạng bất ổn tài chính và kinh tế trong tương lai gần.

Cần phải để ý rằng việc cắt giảm tín nhiệm đối với nợ nội tệ dài hạn xuống mức BB- và đồng nhất với tín nhiệm ngoại tệ dài hạn là do S&P có sự thay đổi trong phương pháp luận và các giả định đánh giá tín nhiệm quốc gia.

S&P đang thay đổi để thu hẹp khoảng cách giữa định mức tín nhiệm nội tệ và ngoại tệ, vì cơ quan này cho rằng chính phủ các nước sẽ có ít động lực hơn trong việc phân biệt rạch ròi giữa các khoản nợ nội tệ và ngoại tệ trong trường hợp cần phải tái cấu trúc nợ, do quá trình toàn cầu hóa đang gia tăng mạnh mẽ.

Chúng ta cũng cần đọc kỹ tuyên bố của S&P khi họ cho rằng những nhận định căn bản về định mức tín nhiệm (underlying credit fundamentals) của Việt Nam là không thay đổi.

Ngoài ra, các đánh giá của S&P về tín nhiệm nợ ngoại tệ sẽ đáng chú ý hơn, vì nó ảnh hưởng nhiều đến việc vay mượn của chính phủ cũng như doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế.

Vì vậy, chúng tôi cho rằng thị trường không nên quá lo ngại về động thái này của S&P.

Phòng Nghiên cứu Vietstock

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Bộ lọc cổ phiếu

So sánh cổ phiếu

Công cụ phân tích kỹ thuật

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán