Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CDO 11.25 22.51 - 15.8
 • SFG 36.15 53.86 - 6.6
 • PVV (8.85) - - (5.5)
 • CVN (1.27) - - (55.9)
 • AAA 33.66 62.02 - 16
 • UDC (38.11) (37.96) - (3)
 • PTD 2.63 5.23 - 6.1
 • INN 16.43 31.9 - 8.9
 • LHC 10.76 15.59 - 7
 • MSN 780.99 1,034.33 - 22.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán