Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MWG 417.79 417.79 - 8.1
 • SII 0.19 0.19 - 12.5
 • LCM (8.59) (8.59) - (12.9)
 • PTL (9.16) (9.16) - 13.4
 • TLG 48.33 48.33 - 9.5
 • TIE 0.21 0.21 - 12
 • KBC 94.87 94.87 - 11.6
 • DPR 26.82 26.82 - 7.7
 • HDC 3.18 3.18 - 12.2
 • POT 8.7 8.7 - 9.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán