Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • BCG 13.16 32% 323 -
 • VMI 5.92 36% 1,097 13.7
 • HAR 13.66 - 276 10.9
 • FCN 52.22 31% 1,142 6.1
 • IDI 63.59 - 1,112 4.2
 • PVV (4.06) - (135) 4.8
 • KSA 0.23 1% 6 27.5
 • PDR 55.42 24% 426 22.1
 • PTL (33) - (334) (13.3)
 • VCR 0.91 34% 26 14.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán