Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • PVT 58.17 108.17 80% 14.5
 • PGS 40.86 68.75 42% 8.8
 • TSB 20.97 21.21 1,075% 2.7
 • FMC 18.94 23.23 77% 4
 • GIL 11.74 15.99 40% 4.7
 • HDC 6.48 12.89 57% 18.3
 • TMC 4.82 11.34 72% 7.4
 • FDC 4.77 13.23 32% 2
 • VBC 4.77 10.64 55% 4
 • HAX 4.49 5.64 88% 12
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán