Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Đọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • GAS 14,122.68 164% 7,453 9
 • CAV 129.82 108% 4,508 8.6
 • NBC 110.96 327% 3,963 3.8
 • HLD 85.82 105% 4,291 5.4
 • KHP 71.07 128% 1,775 7.7
 • SJE 44.98 235% 3,894 5.5
 • THT 40.62 204% 2,976 5.3
 • SFC 37.25 235% 3,316 7.5
 • HVT 23.67 109% 3,015 6.3
 • TNC 17.5 86% 909 12.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán