Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Gửi tin bài cộng tác:  info@vietstock.vn

Doanh nghiệp CBTT:  congbothongtin@vietstock.vn

Chia sẻ tin nóng:  0938 046 488

Gửi ý kiến

 

 

Hiện Email

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Đọc nhiều 7 ngày qua

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • DHG 118.37 118.37 - 15.4
 • GIL 9.74 9.74 24% 5.4
 • PAN 9.34 9.34 - 15.9
 • CVT 5.43 5.43 - 5.5
 • RCL 4.98 4.98 - 6.3
 • S74 4.6 4.6 29% 3.9
 • PJT 2.9 2.9 25% 8.2
 • PJC 2.04 2.04 27% 5.5
 • KSS 1.78 1.78 - 27.4
 • SMC 1.27 1.27 3% (20.9)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán