Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Gửi tin bài cộng tác:  info@vietstock.vn

Doanh nghiệp CBTT:  congbothongtin@vietstock.vn

Chia sẻ tin nóng:  0938 046 488

Gửi ý kiến

 

 

Hiện Email

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Đọc nhiều 7 ngày qua

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TCT 48.35 48.35 - 6.1
 • CNG 24.92 24.92 23% 8.3
 • SEB 17.22 17.22 - 6.9
 • BSI 10.25 10.25 - 29.1
 • VC2 9.59 9.59 - 9.7
 • PCG 4.94 4.94 - 8.1
 • NGC 0.48 0.48 - 6.4
 • INC 0.15 0.15 - 9.8
 • ORS 0.14 0.14 - (0.8)
 • VTS (0.42) (0.42) - (11.1)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán