Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • DGW 23.77 55.97 - 9.7
 • HLD 18.85 39.12 - 4.5
 • DHM 4.03 10.64 - 31.5
 • ASA 0.33 1.23 - 11.6
 • PPS 8.95 13.51 - 6.4
 • VLA 0.43 1.21 - 6
 • TNT 1.47 3.68 - 3.7
 • DNY 1.19 16.36 - 8.1
 • ADC 3.32 4.89 - 5.4
 • TDW 2.23 - - 12.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán