GSP: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức năm 2011

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (MCK: GSP) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Tài liệu đính kèm:
20120503_GSP_Nghi_quyet_HDQT_So_2_Ve_Chia_Co_Tuc_2011.pdf

HOSE

GSP: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức năm 2011

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (MCK: GSP) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Tài liệu đính kèm:
20120503_GSP_Nghi_quyet_HDQT_So_2_Ve_Chia_Co_Tuc_2011.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 12.4 +0.1 +0.81% 83,450

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • NBB 2.14 25.77 37% 15
 • KLF 29.31 48.94 60% 5.4
 • DGC 6.23 48.77 16% -
 • L62 0.47 0.53 32% 46.8
 • VHL 25.1 41.95 56% 4.9
 • TET 2.82 3.21 45% 22.3
 • VE9 3.77 4.65 42% 11.4
 • TCS (50.22) (47.92) - 2.4
 • DHP 4.95 9.89 85% 5.8
 • SSI 280.93 456.16 97% 16
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán