GSP: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức năm 2011

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (MCK: GSP) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Tài liệu đính kèm:
20120503_GSP_Nghi_quyet_HDQT_So_2_Ve_Chia_Co_Tuc_2011.pdf

HOSE

GSP: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức năm 2011

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (MCK: GSP) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Tài liệu đính kèm:
20120503_GSP_Nghi_quyet_HDQT_So_2_Ve_Chia_Co_Tuc_2011.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 14.2 +0.9 +6.77% 544,640

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • DNP 3.48 6.29 46% 5.6
 • PEN (2.36) 3.63 - -
 • TS4 5.38 8.8 36% 7.3
 • NDF 1.52 2.69 - -
 • SDH (0.88) - - 5.4
 • CLG 2.57 3.36 - 15.7
 • BT6 13.31 15.99 - 9.8
 • LIG 2.32 3.09 23% 19.2
 • SBC 29.78 34.55 148% (6.8)
 • KSS 2.38 4.17 - 28.6
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán