GSP: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức năm 2011

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (MCK: GSP) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Tài liệu đính kèm:
20120503_GSP_Nghi_quyet_HDQT_So_2_Ve_Chia_Co_Tuc_2011.pdf

HOSE

GSP: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức năm 2011

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (MCK: GSP) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Tài liệu đính kèm:
20120503_GSP_Nghi_quyet_HDQT_So_2_Ve_Chia_Co_Tuc_2011.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 11.3 -0.5 -4.24% 112,030

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • MBB 2,475.97 110% 2,183 -
 • KDC 536.45 81% 2,625 -
 • GMD 530.96 118% 4,608 -
 • VHC 439.15 220% 7,232 -
 • VCF 404.78 101% 15,229 -
 • HT1 304.93 1,939% 966 -
 • HVG 290.55 55% 2,365 -
 • PNJ 242.5 110% 3,208 -
 • PLC 232.66 133% 3,444 -
 • TLG 147.4 113% 6,187 -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán