GSP: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức năm 2011

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (MCK: GSP) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Tài liệu đính kèm:
20120503_GSP_Nghi_quyet_HDQT_So_2_Ve_Chia_Co_Tuc_2011.pdf

HOSE

GSP: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức năm 2011

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (MCK: GSP) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Tài liệu đính kèm:
20120503_GSP_Nghi_quyet_HDQT_So_2_Ve_Chia_Co_Tuc_2011.pdf

HOSE

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 13.1 -0.1 -0.76% 5,020

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • PHP 193.84 68% 593 -
 • BII 5.85 17% 178 8.1
 • CEO 65.51 39% 1,318 5.6
 • OCH (78.44) - (392) (39.7)
 • PCT 10.65 79% 463 8.9
 • HDA 1.61 14% 525 3.1
 • KSD 1.35 58% 113 13.5
 • MIM (6.74) - (1,978) (4.7)
 • DGC 117.57 393% 3,509 4.9
 • MCC 4.65 62% 1,002 8.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán