GSP: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức năm 2011

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (MCK: GSP) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Tài liệu đính kèm:
20120503_GSP_Nghi_quyet_HDQT_So_2_Ve_Chia_Co_Tuc_2011.pdf

HOSE

GSP: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức năm 2011

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (MCK: GSP) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Tài liệu đính kèm:
20120503_GSP_Nghi_quyet_HDQT_So_2_Ve_Chia_Co_Tuc_2011.pdf

HOSE

Gửi tin bài cộng tác:  info@vietstock.vn

Doanh nghiệp CBTT:  congbothongtin@vietstock.vn

Chia sẻ tin nóng:  0938 046 488

Gửi ý kiến

 

 

Hiện Email

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 13.4 -0.2 -1.47% 97,260

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CII 93.5 93.5 - 21.4
 • AGR 58.06 58.06 - 26.4
 • TCT 48.35 48.35 - 6.1
 • BTP 43.33 43.33 - 12.6
 • DMC 30.28 30.28 - 7.1
 • NSC 27.03 27.03 - 8.1
 • PXS 20.8 20.8 6% 9.8
 • HPC 7.56 7.56 - 11.2
 • VDS 5.5 5.5 12% 27.4
 • PCG 4.94 4.94 - 8.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán