TMS: Điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu

CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TPHCM - Transimex Sài Gòn (HOSE: TMS) thông báo điều chỉnh giá chuyển đổi cho trái phiếu chuyển đổi TMSCB2010 theo điều khoản chống pha loãng.

Cụ thể, giá chuyển đổi của trái phiếu được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với sự điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu. Cụ thể, giá chuyển đổi trái phiếu được điều chỉnh theo công thức sau:

Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng trước đợt phát hành * PRt/PR(t-1).

Trong đó:  PRt là giá cổ phiếu điều chỉnh;  PR (t-1) là giá cổ phiếu trước điều chỉnh.

Điều chỉnh giá: Trả cổ tức năm tài chinh 2011 bằng tiền mặt 6%.

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền (11/05/2012), giá tham chiếu của cổ phiểu TMS trên thị trường được điều chỉnh giảm 600 đồng/cổ phiếu trên giá đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm trước (từ 27,000 đồng/cp xuổng 26,400 đồng/cp), tương ứng giảm 2.174%.

Theo đó, giá chuyển đổi trái phiếu TMSCB2010 được điều chỉnh giảm tương ứng, từ 18,601 đồng xuống còn 18,188 đồng và đã được ghi trong Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.

Như Ý (Vietstock)

Finfonet

TMS: Điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu

CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TPHCM - Transimex Sài Gòn (HOSE: TMS) thông báo điều chỉnh giá chuyển đổi cho trái phiếu chuyển đổi TMSCB2010 theo điều khoản chống pha loãng.

Cụ thể, giá chuyển đổi của trái phiếu được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với sự điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu. Cụ thể, giá chuyển đổi trái phiếu được điều chỉnh theo công thức sau:

Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng trước đợt phát hành * PRt/PR(t-1).

Trong đó:  PRt là giá cổ phiếu điều chỉnh;  PR (t-1) là giá cổ phiếu trước điều chỉnh.

Điều chỉnh giá: Trả cổ tức năm tài chinh 2011 bằng tiền mặt 6%.

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền (11/05/2012), giá tham chiếu của cổ phiểu TMS trên thị trường được điều chỉnh giảm 600 đồng/cổ phiếu trên giá đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm trước (từ 27,000 đồng/cp xuổng 26,400 đồng/cp), tương ứng giảm 2.174%.

Theo đó, giá chuyển đổi trái phiếu TMSCB2010 được điều chỉnh giảm tương ứng, từ 18,601 đồng xuống còn 18,188 đồng và đã được ghi trong Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.

Như Ý (Vietstock)

Finfonet

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TMS 63.8 +3.9 +6.51% 110

Biến động cổ phiếu24/07 09:44

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.1 -0.10 -1.38% 5,166,070
 • OGC 2.6 -0.14 -5.19% 3,923,620
 • HHS 4.6 -0.14 -2.95% 2,069,090
 • ITA 4.2 -0.11 -2.56% 1,456,690
 • HQC 3.3 +0.05 +1.53% 1,432,740

VS - Index24/07 09:44

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán