DTC: Thay đổi Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (HNX: DTC) công bố thông tin về việc thay đổi Giám đốc công ty.

1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đối với ông Đoàn Văn Sinh từ ngày 26/06/2012 do chuyển công tác.

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Gấm là Giám đốc điều hành công ty và là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Viglacera Đông Triều kể từ ngày 26/06/2012.

Tải tài liệu:
DTC_2012.06.29_Thay doi nhan su Giam doc.doc

HNX

Từ khóa: DTC, Viglacera Đông Triều, Tổng giám đốc, nhân sự, Ông Đoàn Văn Sinh, ông Nguyễn Hữu Gấm

DTC: Thay đổi Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (HNX: DTC) công bố thông tin về việc thay đổi Giám đốc công ty.

1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đối với ông Đoàn Văn Sinh từ ngày 26/06/2012 do chuyển công tác.

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Gấm là Giám đốc điều hành công ty và là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Viglacera Đông Triều kể từ ngày 26/06/2012.

Tải tài liệu:
DTC_2012.06.29_Thay doi nhan su Giam doc.doc

HNX

Gửi tin bài cộng tác:  info@vietstock.vn

Doanh nghiệp CBTT:  congbothongtin@vietstock.vn

Chia sẻ tin nóng:  0938 046 488

Gửi ý kiến

 

 

Hiện Email

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Đọc nhiều 7 ngày qua

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán