DTC: Thay đổi Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (HNX: DTC) công bố thông tin về việc thay đổi Giám đốc công ty.

1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đối với ông Đoàn Văn Sinh từ ngày 26/06/2012 do chuyển công tác.

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Gấm là Giám đốc điều hành công ty và là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Viglacera Đông Triều kể từ ngày 26/06/2012.

Tải tài liệu:
DTC_2012.06.29_Thay doi nhan su Giam doc.doc

HNX

Từ khóa: DTC, Viglacera Đông Triều, Tổng giám đốc, nhân sự, Ông Đoàn Văn Sinh, ông Nguyễn Hữu Gấm

DTC: Thay đổi Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (HNX: DTC) công bố thông tin về việc thay đổi Giám đốc công ty.

1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đối với ông Đoàn Văn Sinh từ ngày 26/06/2012 do chuyển công tác.

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Gấm là Giám đốc điều hành công ty và là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Viglacera Đông Triều kể từ ngày 26/06/2012.

Tải tài liệu:
DTC_2012.06.29_Thay doi nhan su Giam doc.doc

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán