Giao dịch cổ đông lớn, nội bộ trên HNX ngày 29/03

Ngày 29/03, Sở GDCK hà Nội (HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn các công ty niêm yết trên Sở này có các mã chứng khoán KSD, CVN, SED, SVS, PVS, LAS, PVX, CTB, HCT, SJ1, PVE, LBE, LIG, VHH, SMT, DZM, SIC, B82

Đăng ký giao dịch:

* KSD: Ông Hoàng Quốc Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT TCT Cổ Phần XNK Đông Nam Á Hamico (HNX: KSD) đăng ký bán 220,000 cp và mua 220,000 cp trong thời gian từ 30/03 đến 25/05. Hiện ông Tùng nắm giữ 237,700 cp, chiếm tỷ lệ 2.21%.

Mới đây, từ 12/03 đến 23/03, ông Tùng đăng ký mua bán đồng thời 300,000 cp, nhưng chỉ bán mà không mua lại cổ phiếu này. Sau giao dịch, ông giảm tỷ lệ sở hữu từ 5.29% xuống 2.21%, tức chỉ còn 237,700 cp.

* CVN: Bà Tô Thị Hạnh, Cổ đông lớn CTCP Vinam (HNX: CVN) đăng ký bán 223,200 cp trong thời gian từ 29/03 đến 25/05. Bà Hạnh đang nắm giữ 223,200 cp, chiếm tỷ lệ 6.87%.

* SED: CTCP Đầu tư Tài chính Thiên Hóa, Cổ đông lớn CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (HNX: SED) đăng ký bán 350,000 cp trong thời gian từ 30/03 đến 20/05. Hiện công ty CTCP Đầu tư Tài chính Thiên Hóa đang nắm giữ 705,900 cp, chiếm tỷ lệ 8.82%.

Trước đó, từ 12 đến 27/12/2011, Đầu tư Tài chính Thiên Hóa đăng ký bán 400,000 cp SED nhưng chỉ thực hiện được 120,000 cp. Qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 10.33% xuống 8.82%, tương ứng 705,900 cp.

* SVS: Bà Phùng Thúy Phượng, Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Sao Việt (HNX: SVS) đăng ký bán 100,000 cp và mua đồng thời 100,000 cp từ 30/03 đến 28/05. Bà Phượng hiện nắm giữ 100,000 cp, chiếm tỷ lệ 0.74%.

* PVS: TCT Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVF), tổ chức có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT TCTCP DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (HNX: PVS) đăng ký bán 21,325 cp trong thời gian từ 29/03 đến 25/05. Hiện PVF đang sở hữu 22,407,800 cp PVS, chiếm tỷ lệ 7.52%.

* LAS: Bà Phạm Thị Hồng Hội, vợ Trưởng Ban kiểm soát CTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm Thao (HNX: LAS) đăng ký bán 6,250 cp, đăng ký mua 10,000 cp từ 30/03 đến 28/05. Trước khi giao dịch bà Hội nắm giữ 6,250 cp, chiếm tỷ lệ 0.01%.

* PVX: Ông Bùi Tiến Thành - Ủy viên HĐQT TCTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) đăng ký bán 25,016 cp nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch từ 28/03 tới 22/05. Số lượng cổ phiếu ông Thành nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là25,016 cp.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng Ban kiểm soát PVX đăng ký bán 10,000 cp trong thời gian từ 30/03 đến 25/05. Hiện tại, bà Hường đang nắm giữ 10,000 cp PVX.

* CTB: Ông Nguyễn Trọng Nam, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Chế tạo bơm Hải Dương (HNX: CTB) đăng ký mua 5,000 cp từ 30/03 đến 24/04. Hiện ông Nam nắm giữ 23,000 cp, chiếm tỷ lệ 0.83%.

Bên cạnh đó, bà Bùi Thị Lệ Thủy , Kế toán trưởng CTB cũng đăng ký mua 2,000 cp trong từ 30/03 đến 27/04. Bà Thuỷ đang nắm giữ 8,734 cp, chiếm lệ 0.32%.

* HCT: Ông Phạm Thế Hưng, Ủy viên HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT) đăng ký mua 5,000 cp trong khoảng thời gian từ 03/04 đến 01/06. Hiện ông Hưng không nắm giữ cổ phiếu HCT.

* LBE: Ông Nguyễn Văn Hồ - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An (HNX: LBE) đăng ký bán và mua đồng thời 100,000 cp do nhu cầu cá nhân. Thời gian giao dịch bắt đầu từ 30/03 tới 29/05. Được biết, số lượng cổ phiếu ông Hồ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 217,000 cp.

* LIG: Bà Vũ Thị Thơm – vợ Chủ tịch HĐQT  đã đăng ký bán 12,700 cp nhằm bán cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 28/03 tới 27/04. Số lượng cổ phiếu bà Thơm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12,700 cp.

* SMT: Từ 03/04 tới 31/05, ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT CTCP Vật liệu điện và viễn thông Sam Cường (HNX: SMT) đăng ký mua 10,000 cp nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.  Được biết, số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 31,058 cp (tỷ lệ 1.12%).

Cùng thời gian này, ông Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc SMT đăng ký mua 10,000 cp nhằm. Mục đích thực hiện giao dịch là tăng tỷ lệ nắm giữ vốn. Số lượng cổ phiếu ông Cảnh nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 71,049 cp.

* VHH: Từ 27/03 tới 27/04, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVF) - Cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Xây dựng Viwaseen - Huế (HNX: VHH) đã đăng ký bán 200,000 cp nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Số lượng cổ phiếu mà cổ đông này nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 467,531 cp.

Kết quả giao dịch:

* SJ1: Từ ngày 19/03 đến 23/03, bà Nguyễn Thị Liên Phượng, Ủy viên HĐQT CTCP Thủy Sản Số 1 (HNX: SJ1) đã bán 65,000 cp. Sau khi giao dịch, bà Phượng chỉ còn nắm giữ 2,950 cp, giảm tỷ lệ sở hữu từ 1.76% xuống còn 0.08%.

* PVE: Từ ngày 24/02 đến 23/03, bà Lê Thị Thúy Hằng, Thành viên BKS Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (HNX: PVE) đã bán 23,400 cp. Sau giao dịch, bà Hằng nắm giữ 8,875 cp, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0.18% xuống còn 0.05%.

* DZM:  Từ 24/02 tới 23/03, ông Đặng Đình Hưng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Chế tạo máy Dzĩ An (HNX: DZM) đã mua 150,000 cp trên tổng số đăng ký là 200,000 cp. Sau khi thực hiện giao dịch, ông Hưng nắm giữ 662,231 cp.

* B82: Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Ủy viên HĐQT,Giám đốc CTCP 482 (HNX: B82) đã mua 7,800 cp. Số lượng cổ phiếu ông Huỳnh nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 38,100 cp. Thời gian giao dịch từ 18/02 tới 16/03.

* LIG: Từ 15/03 tới 22/03, ông Bùi Đình Sơn - Tổng Giám đốc CTCP Licogi 13 (HNX: LIG) đã mua  thành công 45,000 cp. Số lượng cổ phiếu ông Sơn nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 205,400 cp.

* SIC: Ông Đoàn Thế Long - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Sông Đà (HNX: SIC) đã mua 24,000 cp trên tổng số đăng ký 30,000 cp do không thu xếp đủ tài chính. Số lượng cổ phiếu ông Long nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 400,220 cp. Thời gian giao dịch từ 06/03 tới 21/03.

* SMT: Ông Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Vật liệu điện và viễn thông Sam Cường (HNX: SMT) đã mua thành công 10,000 cp từ 31/01 tới 22/03.  Số lượng cổ phiếu ông Cảnh nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 71,049 cp (tỷ lệ 2,57%).

Minh Phương - Đậu Dung (Vietstock)

finfonet

Giao dịch cổ đông lớn, nội bộ trên HNX ngày 29/03

Ngày 29/03, Sở GDCK hà Nội (HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn các công ty niêm yết trên Sở này có các mã chứng khoán KSD, CVN, SED, SVS, PVS, LAS, PVX, CTB, HCT, SJ1, PVE, LBE, LIG, VHH, SMT, DZM, SIC, B82

Đăng ký giao dịch:

* KSD: Ông Hoàng Quốc Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT TCT Cổ Phần XNK Đông Nam Á Hamico (HNX: KSD) đăng ký bán 220,000 cp và mua 220,000 cp trong thời gian từ 30/03 đến 25/05. Hiện ông Tùng nắm giữ 237,700 cp, chiếm tỷ lệ 2.21%.

Mới đây, từ 12/03 đến 23/03, ông Tùng đăng ký mua bán đồng thời 300,000 cp, nhưng chỉ bán mà không mua lại cổ phiếu này. Sau giao dịch, ông giảm tỷ lệ sở hữu từ 5.29% xuống 2.21%, tức chỉ còn 237,700 cp.

* CVN: Bà Tô Thị Hạnh, Cổ đông lớn CTCP Vinam (HNX: CVN) đăng ký bán 223,200 cp trong thời gian từ 29/03 đến 25/05. Bà Hạnh đang nắm giữ 223,200 cp, chiếm tỷ lệ 6.87%.

* SED: CTCP Đầu tư Tài chính Thiên Hóa, Cổ đông lớn CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (HNX: SED) đăng ký bán 350,000 cp trong thời gian từ 30/03 đến 20/05. Hiện công ty CTCP Đầu tư Tài chính Thiên Hóa đang nắm giữ 705,900 cp, chiếm tỷ lệ 8.82%.

Trước đó, từ 12 đến 27/12/2011, Đầu tư Tài chính Thiên Hóa đăng ký bán 400,000 cp SED nhưng chỉ thực hiện được 120,000 cp. Qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 10.33% xuống 8.82%, tương ứng 705,900 cp.

* SVS: Bà Phùng Thúy Phượng, Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Sao Việt (HNX: SVS) đăng ký bán 100,000 cp và mua đồng thời 100,000 cp từ 30/03 đến 28/05. Bà Phượng hiện nắm giữ 100,000 cp, chiếm tỷ lệ 0.74%.

* PVS: TCT Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVF), tổ chức có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT TCTCP DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (HNX: PVS) đăng ký bán 21,325 cp trong thời gian từ 29/03 đến 25/05. Hiện PVF đang sở hữu 22,407,800 cp PVS, chiếm tỷ lệ 7.52%.

* LAS: Bà Phạm Thị Hồng Hội, vợ Trưởng Ban kiểm soát CTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm Thao (HNX: LAS) đăng ký bán 6,250 cp, đăng ký mua 10,000 cp từ 30/03 đến 28/05. Trước khi giao dịch bà Hội nắm giữ 6,250 cp, chiếm tỷ lệ 0.01%.

* PVX: Ông Bùi Tiến Thành - Ủy viên HĐQT TCTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) đăng ký bán 25,016 cp nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch từ 28/03 tới 22/05. Số lượng cổ phiếu ông Thành nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là25,016 cp.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng Ban kiểm soát PVX đăng ký bán 10,000 cp trong thời gian từ 30/03 đến 25/05. Hiện tại, bà Hường đang nắm giữ 10,000 cp PVX.

* CTB: Ông Nguyễn Trọng Nam, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Chế tạo bơm Hải Dương (HNX: CTB) đăng ký mua 5,000 cp từ 30/03 đến 24/04. Hiện ông Nam nắm giữ 23,000 cp, chiếm tỷ lệ 0.83%.

Bên cạnh đó, bà Bùi Thị Lệ Thủy , Kế toán trưởng CTB cũng đăng ký mua 2,000 cp trong từ 30/03 đến 27/04. Bà Thuỷ đang nắm giữ 8,734 cp, chiếm lệ 0.32%.

* HCT: Ông Phạm Thế Hưng, Ủy viên HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT) đăng ký mua 5,000 cp trong khoảng thời gian từ 03/04 đến 01/06. Hiện ông Hưng không nắm giữ cổ phiếu HCT.

* LBE: Ông Nguyễn Văn Hồ - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An (HNX: LBE) đăng ký bán và mua đồng thời 100,000 cp do nhu cầu cá nhân. Thời gian giao dịch bắt đầu từ 30/03 tới 29/05. Được biết, số lượng cổ phiếu ông Hồ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 217,000 cp.

* LIG: Bà Vũ Thị Thơm – vợ Chủ tịch HĐQT  đã đăng ký bán 12,700 cp nhằm bán cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 28/03 tới 27/04. Số lượng cổ phiếu bà Thơm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12,700 cp.

* SMT: Từ 03/04 tới 31/05, ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT CTCP Vật liệu điện và viễn thông Sam Cường (HNX: SMT) đăng ký mua 10,000 cp nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.  Được biết, số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 31,058 cp (tỷ lệ 1.12%).

Cùng thời gian này, ông Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc SMT đăng ký mua 10,000 cp nhằm. Mục đích thực hiện giao dịch là tăng tỷ lệ nắm giữ vốn. Số lượng cổ phiếu ông Cảnh nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 71,049 cp.

* VHH: Từ 27/03 tới 27/04, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVF) - Cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Xây dựng Viwaseen - Huế (HNX: VHH) đã đăng ký bán 200,000 cp nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Số lượng cổ phiếu mà cổ đông này nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 467,531 cp.

Kết quả giao dịch:

* SJ1: Từ ngày 19/03 đến 23/03, bà Nguyễn Thị Liên Phượng, Ủy viên HĐQT CTCP Thủy Sản Số 1 (HNX: SJ1) đã bán 65,000 cp. Sau khi giao dịch, bà Phượng chỉ còn nắm giữ 2,950 cp, giảm tỷ lệ sở hữu từ 1.76% xuống còn 0.08%.

* PVE: Từ ngày 24/02 đến 23/03, bà Lê Thị Thúy Hằng, Thành viên BKS Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (HNX: PVE) đã bán 23,400 cp. Sau giao dịch, bà Hằng nắm giữ 8,875 cp, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0.18% xuống còn 0.05%.

* DZM:  Từ 24/02 tới 23/03, ông Đặng Đình Hưng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Chế tạo máy Dzĩ An (HNX: DZM) đã mua 150,000 cp trên tổng số đăng ký là 200,000 cp. Sau khi thực hiện giao dịch, ông Hưng nắm giữ 662,231 cp.

* B82: Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Ủy viên HĐQT,Giám đốc CTCP 482 (HNX: B82) đã mua 7,800 cp. Số lượng cổ phiếu ông Huỳnh nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 38,100 cp. Thời gian giao dịch từ 18/02 tới 16/03.

* LIG: Từ 15/03 tới 22/03, ông Bùi Đình Sơn - Tổng Giám đốc CTCP Licogi 13 (HNX: LIG) đã mua  thành công 45,000 cp. Số lượng cổ phiếu ông Sơn nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 205,400 cp.

* SIC: Ông Đoàn Thế Long - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Sông Đà (HNX: SIC) đã mua 24,000 cp trên tổng số đăng ký 30,000 cp do không thu xếp đủ tài chính. Số lượng cổ phiếu ông Long nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 400,220 cp. Thời gian giao dịch từ 06/03 tới 21/03.

* SMT: Ông Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Vật liệu điện và viễn thông Sam Cường (HNX: SMT) đã mua thành công 10,000 cp từ 31/01 tới 22/03.  Số lượng cổ phiếu ông Cảnh nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 71,049 cp (tỷ lệ 2,57%).

Minh Phương - Đậu Dung (Vietstock)

finfonet

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán