PLC đặt kế hoạch lãi trước thuế 352 tỷ đồng trong 2012

HĐQT CTCP Hóa dầu Petrolimex (HNX: PLC) đã thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2012 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 phê duyệt.

Theo đó, chỉ tiêu tổng sản lượng năm 2012 đạt 278,595 tấn, tổng doanh thu ở mức 6,891 tỷ đồng và tổng lợi nhuận trước thuế 352 tỷ đồng.

Được biết, năm 2011 công ty thực hiện được 2,459 tỷ đồng doanh thu thuần và 269 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trương Thơ (Vietstock)

Finfonet, hnx

PLC đặt kế hoạch lãi trước thuế 352 tỷ đồng trong 2012

HĐQT CTCP Hóa dầu Petrolimex (HNX: PLC) đã thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2012 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 phê duyệt.

Theo đó, chỉ tiêu tổng sản lượng năm 2012 đạt 278,595 tấn, tổng doanh thu ở mức 6,891 tỷ đồng và tổng lợi nhuận trước thuế 352 tỷ đồng.

Được biết, năm 2011 công ty thực hiện được 2,459 tỷ đồng doanh thu thuần và 269 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trương Thơ (Vietstock)

Finfonet, hnx

Gửi tin bài cộng tác:  info@vietstock.vn

Doanh nghiệp CBTT:  congbothongtin@vietstock.vn

Chia sẻ tin nóng:  0938 046 488

Gửi ý kiến

 

 

Hiện Email

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Đọc nhiều 7 ngày qua

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán