PLC đặt kế hoạch lãi trước thuế 352 tỷ đồng trong 2012

HĐQT CTCP Hóa dầu Petrolimex (HNX: PLC) đã thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2012 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 phê duyệt.

Theo đó, chỉ tiêu tổng sản lượng năm 2012 đạt 278,595 tấn, tổng doanh thu ở mức 6,891 tỷ đồng và tổng lợi nhuận trước thuế 352 tỷ đồng.

Được biết, năm 2011 công ty thực hiện được 2,459 tỷ đồng doanh thu thuần và 269 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trương Thơ (Vietstock)

Finfonet, hnx

PLC đặt kế hoạch lãi trước thuế 352 tỷ đồng trong 2012

HĐQT CTCP Hóa dầu Petrolimex (HNX: PLC) đã thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2012 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 phê duyệt.

Theo đó, chỉ tiêu tổng sản lượng năm 2012 đạt 278,595 tấn, tổng doanh thu ở mức 6,891 tỷ đồng và tổng lợi nhuận trước thuế 352 tỷ đồng.

Được biết, năm 2011 công ty thực hiện được 2,459 tỷ đồng doanh thu thuần và 269 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trương Thơ (Vietstock)

Finfonet, hnx

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán