Tiêu chuẩn chọn cổ phiếu vào rổ chỉ số VN30

(Vietstock) - 30 cổ phiếu thoả mãn các điều kiện tham gia tính chỉ số VN30, sau khi qua ba bước sàng lọc về giá trị vốn hoá, free-loat trên 5% và thanh khoản sẽ được đưa vào danh mục chính thức của rổ chỉ số VN30.

* Tải tài liệu: Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số VN30

* Tải tài liệu: Quy chế hoạt động của Hội đồng chỉ số

Theo Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số VN30 vừa được HOSE công bố ngày 06/01, thì thành phần chỉ số VN30 sẽ được hội đồng tư vốn chỉ số của HOSE xem xét lại 6 tháng/lần vào tháng 7 trong năm và tháng 1 của năm kế tiếp. Dữ liệu dùng trong kỳ xem xét được lấy sau khi đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 và tháng 12.

Sau khi tập hợp các cổ phiếu xem xét phải thỏa mãn các điều kiện tham gia tính toán chỉ số. Đó chính là các cổ phiếu phổ thông đang niêm yết trên sàn HOSE không thuộc một trong các diện như: Cổ phiếu thuộc diện bị cảnh cáo, bị kiểm soát, bị tạm ngưng giao dịch trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm xem xét. Cổ phiếu có thời gian niêm yết và giao dịch trên HOSE dưới 6 tháng; riêng đối với cổ phiếu mới niêm yết có giá trị vốn hóa hằng ngày bình quân trong kỳ xem xét lớn thuộc top 5 trong danh mục chỉ số thời gian niêm yết và giao dịch dưới 3 tháng.

Các cổ phiếu tiếp tục được sàng lọc qua ba bước để chọn cổ phiếu đủ tiêu chuẩn vào rổ chỉ số:

Bước 1: Sàng lọc giá trị vốn hóa

Tập hợp các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện tham gia tính toán chỉ số VN30 được sắp xếp theo thứ tự giảm dần theo giá trị vốn hóa hàng ngày bình quân trong 6 tháng chưa điều chỉnh free-float.

50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa cao nhất từ trên xuống sẽ được chọn.

Bước 2: Sàng lọc về free-float

Cổ phiếu có tỷ lệ free-float =< 5% sẽ bị loại

Bước 3: Sàng lọc về thanh khoản

Tập hợp các cổ phiếu còn lại sau bước 2 được xếp theo thứ tự giảm dần về giá trị giao dịch hằng ngày bình quân trong 6 tháng.

Áp dụng quy tắc thêm vào và loại bỏ cổ phiếu trong rổ chỉ số nhằm đảm bảo chỉ số mang tính ổn định nhưng vẫn đại diện cho toàn thị trường.

- Cổ phiếu đứng ở vị trí thứ 20 trở lên đương nhiên có mặt trong chỉ số

- Cổ phiếu đứng ở vị trí thứ 41 trở xuống đương nhiên bị loại khỏi chỉ số

- Cổ phiếu đứng vị trí 21 đến 40: ưu tiên cổ phiếu cũ (đã có trong chỉ số) sau đó mới xét đến cổ phiếu mới sao cho số lượng cổ phiếu trong rổ bằng 30 cổ phiếu. Trường hợp có nhiều hơn 1 cổ phiếu cũ có cùng vị trí, sẽ ưu tiên chọn cổ phiếu cũ có giá trị vốn hóa hàng ngày bình quân cao hơn của kỳ xem xét.

Sau quá trình sàng lọc trên, top 40 cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất theo thứ tự xếp hạng từ trên xuống sẽ được chọn, trong đó gồm:

- Top 30 cổ phiếu sẽ được đưa vào danh mục chính thức của rổ chỉ số

- 10 cổ phiếu tiếp theo sẽ được đưa vào danh mục cổ phiếu dự phòng, được sử dụng trong trường hợp có một hay  nhiều cấu phần bị loại bỏ khỏi rổ chỉ số vào giữa kỳ xem xét.

>>Xem tiếp: HOSE: Công bố phương pháp tính chỉ số VN30

Mạnh Kiên

 Bài viết cùng chủ đề (28) : Đầu tư theo chỉ số 

Tiêu chuẩn chọn cổ phiếu vào rổ chỉ số VN30

(Vietstock) - 30 cổ phiếu thoả mãn các điều kiện tham gia tính chỉ số VN30, sau khi qua ba bước sàng lọc về giá trị vốn hoá, free-loat trên 5% và thanh khoản sẽ được đưa vào danh mục chính thức của rổ chỉ số VN30.

* Tải tài liệu: Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số VN30

* Tải tài liệu: Quy chế hoạt động của Hội đồng chỉ số

Theo Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số VN30 vừa được HOSE công bố ngày 06/01, thì thành phần chỉ số VN30 sẽ được hội đồng tư vốn chỉ số của HOSE xem xét lại 6 tháng/lần vào tháng 7 trong năm và tháng 1 của năm kế tiếp. Dữ liệu dùng trong kỳ xem xét được lấy sau khi đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 và tháng 12.

Sau khi tập hợp các cổ phiếu xem xét phải thỏa mãn các điều kiện tham gia tính toán chỉ số. Đó chính là các cổ phiếu phổ thông đang niêm yết trên sàn HOSE không thuộc một trong các diện như: Cổ phiếu thuộc diện bị cảnh cáo, bị kiểm soát, bị tạm ngưng giao dịch trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm xem xét. Cổ phiếu có thời gian niêm yết và giao dịch trên HOSE dưới 6 tháng; riêng đối với cổ phiếu mới niêm yết có giá trị vốn hóa hằng ngày bình quân trong kỳ xem xét lớn thuộc top 5 trong danh mục chỉ số thời gian niêm yết và giao dịch dưới 3 tháng.

Các cổ phiếu tiếp tục được sàng lọc qua ba bước để chọn cổ phiếu đủ tiêu chuẩn vào rổ chỉ số:

Bước 1: Sàng lọc giá trị vốn hóa

Tập hợp các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện tham gia tính toán chỉ số VN30 được sắp xếp theo thứ tự giảm dần theo giá trị vốn hóa hàng ngày bình quân trong 6 tháng chưa điều chỉnh free-float.

50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa cao nhất từ trên xuống sẽ được chọn.

Bước 2: Sàng lọc về free-float

Cổ phiếu có tỷ lệ free-float =< 5% sẽ bị loại

Bước 3: Sàng lọc về thanh khoản

Tập hợp các cổ phiếu còn lại sau bước 2 được xếp theo thứ tự giảm dần về giá trị giao dịch hằng ngày bình quân trong 6 tháng.

Áp dụng quy tắc thêm vào và loại bỏ cổ phiếu trong rổ chỉ số nhằm đảm bảo chỉ số mang tính ổn định nhưng vẫn đại diện cho toàn thị trường.

- Cổ phiếu đứng ở vị trí thứ 20 trở lên đương nhiên có mặt trong chỉ số

- Cổ phiếu đứng ở vị trí thứ 41 trở xuống đương nhiên bị loại khỏi chỉ số

- Cổ phiếu đứng vị trí 21 đến 40: ưu tiên cổ phiếu cũ (đã có trong chỉ số) sau đó mới xét đến cổ phiếu mới sao cho số lượng cổ phiếu trong rổ bằng 30 cổ phiếu. Trường hợp có nhiều hơn 1 cổ phiếu cũ có cùng vị trí, sẽ ưu tiên chọn cổ phiếu cũ có giá trị vốn hóa hàng ngày bình quân cao hơn của kỳ xem xét.

Sau quá trình sàng lọc trên, top 40 cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất theo thứ tự xếp hạng từ trên xuống sẽ được chọn, trong đó gồm:

- Top 30 cổ phiếu sẽ được đưa vào danh mục chính thức của rổ chỉ số

- 10 cổ phiếu tiếp theo sẽ được đưa vào danh mục cổ phiếu dự phòng, được sử dụng trong trường hợp có một hay  nhiều cấu phần bị loại bỏ khỏi rổ chỉ số vào giữa kỳ xem xét.

>>Xem tiếp: HOSE: Công bố phương pháp tính chỉ số VN30

Mạnh Kiên

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu28/06 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 1.9 +0.12 +6.90% 24,106,740
 • ITA 3.9 +0.01 +0.25% 17,829,070
 • HQC 3.3 +0.05 +1.56% 9,696,400
 • HAI 4.1 +0.21 +5.36% 6,383,070
 • FLC 7.3 +0.03 +0.41% 6,294,580

VS - Index28/06 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán