TPH: Tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 tỷ lệ 5% bằng tiền

HĐQT CTCP In sách giáo khoa tại tại thành phố Hà Nội (HNX: TPH) đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2011 và ấ định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012.

Theo đó, công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Thời gian thực hiện chi trả trong tháng 05/2012.

Dự kiến, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012 vào ngày 11/04 tại hội trường (Đông Anh, Hà Nội).

Mạnh Kiên (Vietstock)

Finfonet

TPH: Tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 tỷ lệ 5% bằng tiền

HĐQT CTCP In sách giáo khoa tại tại thành phố Hà Nội (HNX: TPH) đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2011 và ấ định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012.

Theo đó, công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Thời gian thực hiện chi trả trong tháng 05/2012.

Dự kiến, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012 vào ngày 11/04 tại hội trường (Đông Anh, Hà Nội).

Mạnh Kiên (Vietstock)

Finfonet

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TPH 13.2 +1.0 +8.20% 100

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • FLC 355.85 136% 1,926 5.8
 • SHP 220.11 281% 2,349 8.1
 • VPK 23.49 90% 2,936 7.4
 • SD4 21.32 125% 2,070 6.3
 • ADC 6 123% 3,992 7.3
 • DAC 0.66 125% 653 10.3
 • CID (5.65) - (5,733) (0.8)
 • INN 46.28 123% 4,981 6.4
 • VNM 6,068.81 101% 6,874 15.6
 • SRC 68.76 129% 3,773 9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán