TPH: Tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 tỷ lệ 5% bằng tiền

HĐQT CTCP In sách giáo khoa tại tại thành phố Hà Nội (HNX: TPH) đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2011 và ấ định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012.

Theo đó, công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Thời gian thực hiện chi trả trong tháng 05/2012.

Dự kiến, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012 vào ngày 11/04 tại hội trường (Đông Anh, Hà Nội).

Mạnh Kiên (Vietstock)

Finfonet

TPH: Tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 tỷ lệ 5% bằng tiền

HĐQT CTCP In sách giáo khoa tại tại thành phố Hà Nội (HNX: TPH) đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2011 và ấ định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012.

Theo đó, công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Thời gian thực hiện chi trả trong tháng 05/2012.

Dự kiến, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012 vào ngày 11/04 tại hội trường (Đông Anh, Hà Nội).

Mạnh Kiên (Vietstock)

Finfonet

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TPH 8.6 0.0 0.00% 2,000

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • DMC 36.91 132.36 101% 8.4
 • HDC 4.35 22.28 99% 15.8
 • VNG 4.22 1.83 109% 44.9
 • GSP 2.83 30.66 56% 12.1
 • KTB 0.44 3.54 - 42.1
 • SRA (0.22) (0.8) - (6)
 • HSI (12.49) (40.11) - (0.5)
 • ATA 0.09 0.19 4% 115.2
 • VPH 16.97 2.34 8% 80.1
 • MDG (2.3) (40.16) - (1.1)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán