CMI: Giải trình kết quả SXKD quý II/2012

CTCP CMISTONE Việt Nam ) giải trình kết quả SXKD quý II/2012.

Tài liệu đính kèm:
CMI_2012.8.7_Giai trinh LN Q2-2012.pdf

HNX

Từ khóa: kết quả kinh doanh, BCTC, báo cáo tài chính, quý 2, giải trình

CMI: Giải trình kết quả SXKD quý II/2012

CTCP CMISTONE Việt Nam ) giải trình kết quả SXKD quý II/2012.

Tài liệu đính kèm:
CMI_2012.8.7_Giai trinh LN Q2-2012.pdf

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SSI 195.81 651.97 138% 14
 • DHG 142.25 414.21 81% 11.8
 • VNS 79.84 234.64 91% 7.1
 • CSM 78.32 247.64 110% 8.7
 • DPR 73.58 149.05 80% 6.2
 • DVP 65.97 172.1 118% 7.7
 • DRC 64.57 249.43 78% 14.1
 • BTP 63.87 - - 9.3
 • HHS 38.63 67.14 79% 7.4
 • SBA 25.92 41.94 54% 7.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán