CMI: Giải trình kết quả SXKD quý II/2012

CTCP CMISTONE Việt Nam ) giải trình kết quả SXKD quý II/2012.

Tài liệu đính kèm:
CMI_2012.8.7_Giai trinh LN Q2-2012.pdf

HNX

Từ khóa: kết quả kinh doanh, BCTC, báo cáo tài chính, quý 2, giải trình

CMI: Giải trình kết quả SXKD quý II/2012

CTCP CMISTONE Việt Nam ) giải trình kết quả SXKD quý II/2012.

Tài liệu đính kèm:
CMI_2012.8.7_Giai trinh LN Q2-2012.pdf

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2015

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HT1 250.36 250.36 - 12.2
 • BTS 134.76 134.76 - 4.8
 • DHG 112.01 112.01 - 13.1
 • PNJ 110.27 110.27 - 13.4
 • NCT 93.6 93.6 - -
 • VNS 71.13 71.13 - 6.9
 • TMT 40.53 40.53 - 9.8
 • TRA 31.84 31.84 - 12.6
 • KSB 27.47 27.47 - 5.8
 • IMP 25.84 25.84 - 11.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán