CMI: Giải trình kết quả SXKD quý II/2012

CTCP CMISTONE Việt Nam ) giải trình kết quả SXKD quý II/2012.

Tài liệu đính kèm:
CMI_2012.8.7_Giai trinh LN Q2-2012.pdf

HNX

Từ khóa: kết quả kinh doanh, BCTC, báo cáo tài chính, quý 2, giải trình

CMI: Giải trình kết quả SXKD quý II/2012

CTCP CMISTONE Việt Nam ) giải trình kết quả SXKD quý II/2012.

Tài liệu đính kèm:
CMI_2012.8.7_Giai trinh LN Q2-2012.pdf

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • NHS 62.49 86.89 - 4
 • FIT 34.35 67 85% 2.5
 • KLF 29.31 48.94 60% 5.6
 • OGC 23.67 24.2 13% 54.1
 • NHW 14.04 25.92 50% 4
 • HMH 13.89 25.21 72% 5
 • DHT 9.07 14.98 91% 5.9
 • C47 6.38 12.48 39% 6
 • SPP 1.74 2.8 21% 9
 • L35 0.44 0.83 59% 9.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán