CMI: Giải trình kết quả SXKD quý II/2012

CTCP CMISTONE Việt Nam ) giải trình kết quả SXKD quý II/2012.

Tài liệu đính kèm:
CMI_2012.8.7_Giai trinh LN Q2-2012.pdf

HNX

Từ khóa: kết quả kinh doanh, BCTC, báo cáo tài chính, quý 2, giải trình

CMI: Giải trình kết quả SXKD quý II/2012

CTCP CMISTONE Việt Nam ) giải trình kết quả SXKD quý II/2012.

Tài liệu đính kèm:
CMI_2012.8.7_Giai trinh LN Q2-2012.pdf

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

  • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
  • C69 1.02 1.02 - -
  • MLS 1.02 1.02 - -
  • KDM 1.16 1.16 - 7.4
  • SGO (0.16) (0.16) - 12.3
  • HVA 0.1 0.1 - 8.3
  • FID (0.7) (0.7) - (69.6)
  • CSV 48.93 48.93 - 7.6
  • VMI 2.03 2.03 - 4
  • SCI 1.44 1.44 - 17.9
  • SPI 0.13 0.13 - (24.4)
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán