CMI: Giải trình kết quả SXKD quý II/2012

CTCP CMISTONE Việt Nam ) giải trình kết quả SXKD quý II/2012.

Tài liệu đính kèm:
CMI_2012.8.7_Giai trinh LN Q2-2012.pdf

HNX

Từ khóa: kết quả kinh doanh, BCTC, báo cáo tài chính, quý 2, giải trình

CMI: Giải trình kết quả SXKD quý II/2012

CTCP CMISTONE Việt Nam ) giải trình kết quả SXKD quý II/2012.

Tài liệu đính kèm:
CMI_2012.8.7_Giai trinh LN Q2-2012.pdf

HNX

Gửi tin bài cộng tác:  info@vietstock.vn

Doanh nghiệp CBTT:  congbothongtin@vietstock.vn

Chia sẻ tin nóng:  0938 046 488

Gửi ý kiến

 

 

Hiện Email

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CTS 17.76 17.76 - 10.1
 • ACC 9.17 9.17 30% 9.1
 • DXP 7.89 7.89 15% 7.2
 • SD4 5.42 5.42 - 5.1
 • DHT 4.39 4.39 - 7.1
 • THG 2.24 2.24 - 5.8
 • BXH 2.19 2.19 - 3.3
 • S99 0.99 0.99 - 38.6
 • POT 0.83 0.83 - 26.1
 • NPS 0.79 0.79 - 8.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán