CMI: Giải trình kết quả SXKD quý II/2012

CTCP CMISTONE Việt Nam ) giải trình kết quả SXKD quý II/2012.

Tài liệu đính kèm:
CMI_2012.8.7_Giai trinh LN Q2-2012.pdf

HNX

Từ khóa: kết quả kinh doanh, BCTC, báo cáo tài chính, quý 2, giải trình

CMI: Giải trình kết quả SXKD quý II/2012

CTCP CMISTONE Việt Nam ) giải trình kết quả SXKD quý II/2012.

Tài liệu đính kèm:
CMI_2012.8.7_Giai trinh LN Q2-2012.pdf

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • SPP 8.49 63% - -
 • CTG 5,712.11 105% 1,534 11.3
 • BID 4,947.89 110% 1,760 10
 • VCB 4,592.32 111% 1,856 18.9
 • HAG 1,474.26 101% 1,997 10.3
 • DPM 1,096.28 120% 2,885 10.1
 • TMP 239.33 343% 3,419 8.1
 • DPR 213.55 114% 5,119 6.7
 • TRC 139.49 136% 4,789 5.5
 • TMS 138.09 147% 5,985 8.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán