CMI: Giải trình kết quả SXKD quý II/2012

CTCP CMISTONE Việt Nam ) giải trình kết quả SXKD quý II/2012.

Tài liệu đính kèm:
CMI_2012.8.7_Giai trinh LN Q2-2012.pdf

HNX

Từ khóa: kết quả kinh doanh, BCTC, báo cáo tài chính, quý 2, giải trình

CMI: Giải trình kết quả SXKD quý II/2012

CTCP CMISTONE Việt Nam ) giải trình kết quả SXKD quý II/2012.

Tài liệu đính kèm:
CMI_2012.8.7_Giai trinh LN Q2-2012.pdf

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • ATS 0.34 0.34 - -
 • BCG 4.62 4.62 - 5.9
 • PDB 6.43 6.43 - 6.8
 • QBS 25.73 25.73 - 3.6
 • SHA 7.87 7.87 - 4.2
 • LCM (8.79) (8.79) - (12.4)
 • TV1 1.31 1.31 - 11.8
 • NVT 0.42 0.42 - (1.6)
 • THG 12.78 12.78 - 7.6
 • HU1 (0.07) (0.07) - 10.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán