Quyết định 1623 về tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN

Ngày 23/8/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1623/QĐ-NHNN về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Toàn văn quyết định số 1623

Theo NHNN, việc ban hành Quyết định 1623 là cơ sở để NHNN tổ chức sản xuất vàng miếng căn cứ vào mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và cung cầu vàng miếng trên thị trường.

Theo Quyết định này, NHNN giao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC (Công ty SJC) gia công vàng miếng cho NHNN.

Đây là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh, có uy tín, bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất vàng miếng và chiếm trên 90% thị phần vàng miếng cả nước. Do đó, để tiết kiệm chi phí của xã hội, NHNN không thành lập bộ máy, nhập dây chuyền sản xuất thương hiệu vàng miếng mới mà sẽ sử dụng dây chuyền sản xuất và thương hiệu vàng miếng của Công ty SJC. Tuy nhiên, Công ty SJC không được tiếp tục sản xuất vàng miếng mà chỉ được gia công vàng miếng SJC 99.99% cho NHNN theo chỉ đạo của NHNN về hạn mức, thời điểm sản xuất và nguồn vàng nguyên liệu để tổ chức sản xuất vàng miếng và dưới sự quản lý, giám sát chặt chẽ của NHNN.

Việc chuyển đổi từ cơ chế cấp phép sản xuất vàng miếng cho doanh nghiệp sang cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng là một thay đổi lớn. Để thực hiện hoạt động này, NHNN đã làm việc với UBND TPHCM về việc giao Công ty SJC gia công vàng miếng cho NHNN, đàm phán, ký kết hợp đồng gia công vàng miếng với Công ty SJC và xây dựng các quy trình giám sát hoạt động gia công vàng miếng của Công ty SJC cũng như quản lý khuôn sản xuất và máy dập vàng miếng để đảm bảo hoạt động này được kiểm soát một cách chặt chẽ.

Quyết định 1623 tạo cơ sở pháp lý để NHNN tổ chức sản xuất vàng miếng nhằm bổ sung nguồn cung vàng miếng, can thiệp thị trường khi cần thiết cũng như cho phép thực hiện việc chuyển đổi vàng miếng khác sang vàng miếng SJC và gia công lại vàng miếng SJC móp méo, biến dạng.

Quyết định 1623 gồm 15 điều quy định về các nguyên tắc tổ chức sản xuất vàng miếng, nguồn vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, quy trình gia công vàng miếng tương ứng với từng loại vàng nguyên liệu. Quyết định cũng quy định về cơ chế NHNN quản lý khuôn và máy dập vàng miếng, cơ chế quản lý, giám sát của NHNN đối với hoạt động gia công vàng miếng và phân công trách nhiệm cụ thể giữa các đơn vị thuộc NHNN trong việc quản lý hoạt động gia công vàng miếng của Công ty SJC nhằm đảm bảo hoạt động này được thực hiện theo đúng quy định của NHNN.

Trên cơ sở chi phí gia công, thuế áp dụng và lợi nhuận dự tính, mức phí gia công vàng miếng SJC trong giai đoạn hiện nay là 50,000 VND/lượng.

Quyết định 1623 có hiệu lực thi hành từ ngày 23/8/2012.

Trong ngày 23/8/2012, NHNN cũng ban hành Thông tư 24/2012/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc NHNN. Theo đó, Thống đốc NHNN sẽ xem xét, cho phép việc vay và cho vay vốn bằng vàng giữa một số TCTD trong trường hợp đặc biệt để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

SBV

Từ khóa: tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước

Quyết định 1623 về tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN

Ngày 23/8/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1623/QĐ-NHNN về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Toàn văn quyết định số 1623

Theo NHNN, việc ban hành Quyết định 1623 là cơ sở để NHNN tổ chức sản xuất vàng miếng căn cứ vào mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và cung cầu vàng miếng trên thị trường.

Theo Quyết định này, NHNN giao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC (Công ty SJC) gia công vàng miếng cho NHNN.

Đây là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh, có uy tín, bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất vàng miếng và chiếm trên 90% thị phần vàng miếng cả nước. Do đó, để tiết kiệm chi phí của xã hội, NHNN không thành lập bộ máy, nhập dây chuyền sản xuất thương hiệu vàng miếng mới mà sẽ sử dụng dây chuyền sản xuất và thương hiệu vàng miếng của Công ty SJC. Tuy nhiên, Công ty SJC không được tiếp tục sản xuất vàng miếng mà chỉ được gia công vàng miếng SJC 99.99% cho NHNN theo chỉ đạo của NHNN về hạn mức, thời điểm sản xuất và nguồn vàng nguyên liệu để tổ chức sản xuất vàng miếng và dưới sự quản lý, giám sát chặt chẽ của NHNN.

Việc chuyển đổi từ cơ chế cấp phép sản xuất vàng miếng cho doanh nghiệp sang cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng là một thay đổi lớn. Để thực hiện hoạt động này, NHNN đã làm việc với UBND TPHCM về việc giao Công ty SJC gia công vàng miếng cho NHNN, đàm phán, ký kết hợp đồng gia công vàng miếng với Công ty SJC và xây dựng các quy trình giám sát hoạt động gia công vàng miếng của Công ty SJC cũng như quản lý khuôn sản xuất và máy dập vàng miếng để đảm bảo hoạt động này được kiểm soát một cách chặt chẽ.

Quyết định 1623 tạo cơ sở pháp lý để NHNN tổ chức sản xuất vàng miếng nhằm bổ sung nguồn cung vàng miếng, can thiệp thị trường khi cần thiết cũng như cho phép thực hiện việc chuyển đổi vàng miếng khác sang vàng miếng SJC và gia công lại vàng miếng SJC móp méo, biến dạng.

Quyết định 1623 gồm 15 điều quy định về các nguyên tắc tổ chức sản xuất vàng miếng, nguồn vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, quy trình gia công vàng miếng tương ứng với từng loại vàng nguyên liệu. Quyết định cũng quy định về cơ chế NHNN quản lý khuôn và máy dập vàng miếng, cơ chế quản lý, giám sát của NHNN đối với hoạt động gia công vàng miếng và phân công trách nhiệm cụ thể giữa các đơn vị thuộc NHNN trong việc quản lý hoạt động gia công vàng miếng của Công ty SJC nhằm đảm bảo hoạt động này được thực hiện theo đúng quy định của NHNN.

Trên cơ sở chi phí gia công, thuế áp dụng và lợi nhuận dự tính, mức phí gia công vàng miếng SJC trong giai đoạn hiện nay là 50,000 VND/lượng.

Quyết định 1623 có hiệu lực thi hành từ ngày 23/8/2012.

Trong ngày 23/8/2012, NHNN cũng ban hành Thông tư 24/2012/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc NHNN. Theo đó, Thống đốc NHNN sẽ xem xét, cho phép việc vay và cho vay vốn bằng vàng giữa một số TCTD trong trường hợp đặc biệt để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

SBV

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

  • SJC 8.4 0.0 0.00% 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán