THV: Lỗ lũy kế đã "ngốn" gần 75% vốn điều lệ

BCTC hơp nhất bán niên soát xét của CTCP Tập Đoàn Thái Hòa Việt Nam (HNX: THV) ghi nhận mức lỗ lên tới 198.15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2011 lời 21.76 tỷ đồng. Mức lỗ lũy kế 431.53 tỷ đồng chiếm 74.72 % vốn điều lệ.

* Lỗ lũy kế 320 tỷ đồng, THV còn gì để mất?

* Tương lai nào cho Tập đoàn Thái Hoà?

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần sụt giảm 83% chỉ còn 155.01 tỷ đồng. Song tỷ trọng giá vốn tăng vọt 44% và vượt doanh thu thuần 38.29 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính đã bớt lỗ so với cùng kỳ, nhưng vẫn âm hơn 108.73 tỷ đồng do doanh thu giảm và chi phí lãi vay còn ở mức cao, với 109.12 tỷ đồng.

Thêm vào đó, chi phí quản lý gấp hơn hai lần cùng kỳ, chiếm 75.79 tỷ đồng. Tổng hợp các yếu tố trên làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của THV lỗ gần 226 tỷ đồng.

Nhờ 12.11 tỷ đồng lợi nhuận khác, nên mức lỗ của toàn tập đoàn là hơn 212.25 tỷ đồng, trong đó cổ đông công ty mẹ lỗ 198 tỷ đồng, cao hơn 15 tỷ đồng so với trước soát xét.

Vì vậy, tính đến 30/06/2012, tài sản ngắn hạn của THV nhỏ hơn nợ ngắn hạn là 550.32 tỷ đồng, lỗ lũy kế 431.54 tỷ đồng (cao hơn gần 10 tỷ đồng so với trước soát xét), chiếm 74.72% vốn điều lệ, cùng với tài sản thiếu chờ xử lý gần 218 tỷ đồng.

Với kết quả đó, đơn vị kiểm toán lưu ý về khả năng tiếp tục hoạt động của THV phụ thuộc vào kết quả kinh doanh kỳ tiếp theo có thu được lợi nhuận hay không, các tổ chức tín dụng có giãn nợ và cơ cấu nợ  và kế hoạch bán một phần tài sản, dự án công ty con hoạt động kém hiệu quả cũng như cam kết tiếp tục mua cổ phần phát hành riêng lẻ của các cổ đông chính.

Một thông tin đáng lưu ý là tại ĐHĐCĐ thường niên 2012 vào ngày 16/05/2012, các cổ đông chính đã cam kết mua hơn 42.24 triệu cổ phần với giá 10,000 đồng/cp để bổ sung vốn cho công ty. Nếu việc phát hành thành công, THV có thể huy động được hơn 422 tỷ đồng.

ĐVT: tỷ đồng

Hoàng Phương (Vietstock)

FFN

Tài liệu đính kèm:
THV_BCTC ban nien soat xet 2012 - hop nhat.pdf

Từ khóa: THV, Tập Đoàn Thái Hòa, lỗ lũy kế, cafe Thái Hoà

 Bài viết cùng chủ đề (92) : Ẩn số sau soát xét 6T/2012 

THV: Lỗ lũy kế đã "ngốn" gần 75% vốn điều lệ

BCTC hơp nhất bán niên soát xét của CTCP Tập Đoàn Thái Hòa Việt Nam (HNX: THV) ghi nhận mức lỗ lên tới 198.15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2011 lời 21.76 tỷ đồng. Mức lỗ lũy kế 431.53 tỷ đồng chiếm 74.72 % vốn điều lệ.

* Lỗ lũy kế 320 tỷ đồng, THV còn gì để mất?

* Tương lai nào cho Tập đoàn Thái Hoà?

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần sụt giảm 83% chỉ còn 155.01 tỷ đồng. Song tỷ trọng giá vốn tăng vọt 44% và vượt doanh thu thuần 38.29 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính đã bớt lỗ so với cùng kỳ, nhưng vẫn âm hơn 108.73 tỷ đồng do doanh thu giảm và chi phí lãi vay còn ở mức cao, với 109.12 tỷ đồng.

Thêm vào đó, chi phí quản lý gấp hơn hai lần cùng kỳ, chiếm 75.79 tỷ đồng. Tổng hợp các yếu tố trên làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của THV lỗ gần 226 tỷ đồng.

Nhờ 12.11 tỷ đồng lợi nhuận khác, nên mức lỗ của toàn tập đoàn là hơn 212.25 tỷ đồng, trong đó cổ đông công ty mẹ lỗ 198 tỷ đồng, cao hơn 15 tỷ đồng so với trước soát xét.

Vì vậy, tính đến 30/06/2012, tài sản ngắn hạn của THV nhỏ hơn nợ ngắn hạn là 550.32 tỷ đồng, lỗ lũy kế 431.54 tỷ đồng (cao hơn gần 10 tỷ đồng so với trước soát xét), chiếm 74.72% vốn điều lệ, cùng với tài sản thiếu chờ xử lý gần 218 tỷ đồng.

Với kết quả đó, đơn vị kiểm toán lưu ý về khả năng tiếp tục hoạt động của THV phụ thuộc vào kết quả kinh doanh kỳ tiếp theo có thu được lợi nhuận hay không, các tổ chức tín dụng có giãn nợ và cơ cấu nợ  và kế hoạch bán một phần tài sản, dự án công ty con hoạt động kém hiệu quả cũng như cam kết tiếp tục mua cổ phần phát hành riêng lẻ của các cổ đông chính.

Một thông tin đáng lưu ý là tại ĐHĐCĐ thường niên 2012 vào ngày 16/05/2012, các cổ đông chính đã cam kết mua hơn 42.24 triệu cổ phần với giá 10,000 đồng/cp để bổ sung vốn cho công ty. Nếu việc phát hành thành công, THV có thể huy động được hơn 422 tỷ đồng.

ĐVT: tỷ đồng

Hoàng Phương (Vietstock)

FFN

Tài liệu đính kèm:
THV_BCTC ban nien soat xet 2012 - hop nhat.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 39.1
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.1
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.6
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán