FPT công bố lợi nhuận 11 tháng

CTCP FPT (HOSE: FPT) công bố doanh thu 11 tháng đầu năm đạt 21,856 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2,149 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức 1,364 tỷ đồng, tương ứng EPS 5,019 đồng.

Sau khi thanh toán 1,800 tỷ đồng trái phiếu huy động với lãi suất 7% cho trái chủ vào đầu tháng 10/2012, FPT không còn khoản vay dài hạn nào đáng kể.

Thủy Tiên (Vietstock)

ffn

Từ khóa: FPT, lợi nhuận trước thuế, giảm kế hoạch 2012

FPT công bố lợi nhuận 11 tháng

CTCP FPT (HOSE: FPT) công bố doanh thu 11 tháng đầu năm đạt 21,856 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2,149 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức 1,364 tỷ đồng, tương ứng EPS 5,019 đồng.

Sau khi thanh toán 1,800 tỷ đồng trái phiếu huy động với lãi suất 7% cho trái chủ vào đầu tháng 10/2012, FPT không còn khoản vay dài hạn nào đáng kể.

Thủy Tiên (Vietstock)

ffn

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • FPT 47.6 +0.1 +0.21% 1,132,850

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2015

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TCM 33.53 33.53 - 10.9
 • KSA 1.99 1.99 - -
 • NSC 29.74 29.74 - 10.9
 • VNS 72.56 72.56 - 5.8
 • TNT 0.98 0.98 - -
 • VMC 4.35 4.35 - -
 • THG 10.44 10.44 - -
 • POM (33.96) (33.96) - (23.9)
 • VC2 0.43 0.43 - 21.4
 • MNC 5.34 5.34 - 3.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán