FPT công bố lợi nhuận 11 tháng

CTCP FPT (HOSE: FPT) công bố doanh thu 11 tháng đầu năm đạt 21,856 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2,149 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức 1,364 tỷ đồng, tương ứng EPS 5,019 đồng.

Sau khi thanh toán 1,800 tỷ đồng trái phiếu huy động với lãi suất 7% cho trái chủ vào đầu tháng 10/2012, FPT không còn khoản vay dài hạn nào đáng kể.

Thủy Tiên (Vietstock)

ffn

Từ khóa: FPT, lợi nhuận trước thuế, giảm kế hoạch 2012

FPT công bố lợi nhuận 11 tháng

CTCP FPT (HOSE: FPT) công bố doanh thu 11 tháng đầu năm đạt 21,856 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2,149 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức 1,364 tỷ đồng, tương ứng EPS 5,019 đồng.

Sau khi thanh toán 1,800 tỷ đồng trái phiếu huy động với lãi suất 7% cho trái chủ vào đầu tháng 10/2012, FPT không còn khoản vay dài hạn nào đáng kể.

Thủy Tiên (Vietstock)

ffn

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • FPT 50.5 +0.5 +1.00% 31,150

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • VTF 154.18 121% 3,687 8.9
 • BIC 100.15 103% 1,406 12
 • VIX 79.32 164% 2,644 6.7
 • CLC 71.53 147% 5,458 5.9
 • SDU 2.7 97% 135 101.5
 • TCT 55.57 115% 9,253 8.1
 • TJC 23.02 614% 3,837 3.1
 • NDX 5 107% 1,199 6.8
 • DAE 4.57 109% 3,048 5.4
 • INC 1.07 85% 534 9.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán