BHTGVN vì lợi ích của người gửi tiền và sự an toàn, lành mạnh của hệ thống NH

Trong năm 2012, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng luật Bảo hiểm tiền gửi, triển khai hiệu quả các chính sách Bảo hiểm tiền gửi, bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền và góp phần tích cực vào sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

Ngày 4/2/2013, tại Hà Nội, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đến dự có đồng chí Đặng Thanh Bình, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Trong năm 2012, BHTGVN đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Chủ động đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng luật BHTG, triển khai hiệu quả các chính sách BHTG, bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền và góp phần tích cực vào sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

Các hoạt động nghiệp vụ ngày càng được thực hiện hiệu quả hơn. BHTG đã cấp mới, cấp đổi, cấp bổ sung, cấp lại 3.146 chứng nhận BHTG cho các tổ chức tham gia BHTG. BHTG đã thu phí của 1.229 tổ chức tham gia BHTG với tổng số phí thực nộp hơn 2.057 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với năm 2011. Tổng số dư tiền gửi thuộc đối tượng được bảo hiểm khoảng 1,5 triệu tỷ đồng (năm 2011 khoảng 1,1 triệu tỷ đồng).

Cũng trong năm 2012, BHTG thực hiện giám sát định kỳ đối với 100% tổ chức tham gua BHTG, gồm 90 ngân hàng thương mại, 11 TCTD phi ngân hàng, 1.136 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) cơ sở và QTDND Trung ương.

Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2012 ước tính tổng thu đạt 1.308 tỷ đồng, tăng 9,3% so với kế hoạch, chênh lệch thu nhập-chi phí đạt 1.075 tỷ đồng, tăng 9,6% so với kế hoạch.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2012, BHTG đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2013: Tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật BHTG và nghiên cứu xây dựng các văn bản quản trị, điều hành của BHTGVN; Chủ động triển khai các hoạt động nghiệp vụ và giải pháp nhằm bảo vệ tốt quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng; Tích cực nghiên cứu, tham gia đề xuất chính sách; Chủ động tham gia các hoạt động trao đổi hợp tác với các tổ chức BHTG quốc tế và các tổ chức quốc tế khác; Tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm soát-kiểm toán nội bộ…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình đánh giá cao những thành tích mà BHTG đã đạt được trong năm 2012. Phó Thống đốc cũng lưu ý một số nội dung BHTG cần thực hiện tốt hơn nữa trong năm 2013 như: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế về tổ chức và hoạt động, tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị trong toàn hệ thống và các đơn vị liên quan, đồng thời phấn đấu xây dựng tổ chức BHTG ngày càng vững mạnh, vì lợi ích của người gửi tiền và sự an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

thời báo ngân hàng

BHTGVN vì lợi ích của người gửi tiền và sự an toàn, lành mạnh của hệ thống NH

Trong năm 2012, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng luật Bảo hiểm tiền gửi, triển khai hiệu quả các chính sách Bảo hiểm tiền gửi, bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền và góp phần tích cực vào sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

Ngày 4/2/2013, tại Hà Nội, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đến dự có đồng chí Đặng Thanh Bình, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Trong năm 2012, BHTGVN đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Chủ động đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng luật BHTG, triển khai hiệu quả các chính sách BHTG, bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền và góp phần tích cực vào sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

Các hoạt động nghiệp vụ ngày càng được thực hiện hiệu quả hơn. BHTG đã cấp mới, cấp đổi, cấp bổ sung, cấp lại 3.146 chứng nhận BHTG cho các tổ chức tham gia BHTG. BHTG đã thu phí của 1.229 tổ chức tham gia BHTG với tổng số phí thực nộp hơn 2.057 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với năm 2011. Tổng số dư tiền gửi thuộc đối tượng được bảo hiểm khoảng 1,5 triệu tỷ đồng (năm 2011 khoảng 1,1 triệu tỷ đồng).

Cũng trong năm 2012, BHTG thực hiện giám sát định kỳ đối với 100% tổ chức tham gua BHTG, gồm 90 ngân hàng thương mại, 11 TCTD phi ngân hàng, 1.136 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) cơ sở và QTDND Trung ương.

Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2012 ước tính tổng thu đạt 1.308 tỷ đồng, tăng 9,3% so với kế hoạch, chênh lệch thu nhập-chi phí đạt 1.075 tỷ đồng, tăng 9,6% so với kế hoạch.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2012, BHTG đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2013: Tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật BHTG và nghiên cứu xây dựng các văn bản quản trị, điều hành của BHTGVN; Chủ động triển khai các hoạt động nghiệp vụ và giải pháp nhằm bảo vệ tốt quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng; Tích cực nghiên cứu, tham gia đề xuất chính sách; Chủ động tham gia các hoạt động trao đổi hợp tác với các tổ chức BHTG quốc tế và các tổ chức quốc tế khác; Tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm soát-kiểm toán nội bộ…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình đánh giá cao những thành tích mà BHTG đã đạt được trong năm 2012. Phó Thống đốc cũng lưu ý một số nội dung BHTG cần thực hiện tốt hơn nữa trong năm 2013 như: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế về tổ chức và hoạt động, tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị trong toàn hệ thống và các đơn vị liên quan, đồng thời phấn đấu xây dựng tổ chức BHTG ngày càng vững mạnh, vì lợi ích của người gửi tiền và sự an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

thời báo ngân hàng

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán