CTG: Đường link họp tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam công bố đường link họp tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130329-CTG-Duong-link-tai-lieu-hop-DHDCD-TN-2013.pdf

HOSE

CTG: Đường link họp tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam công bố đường link họp tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130329-CTG-Duong-link-tai-lieu-hop-DHDCD-TN-2013.pdf

HOSE

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • PVS 477.61 743.94 90% 8.9
 • NTP 86.64 153.89 52% 7.7
 • LAS 59.24 209.56 53% 6.9
 • DMC 32.16 62.22 47% 7.4
 • SSC 30.94 47.06 50% 11.4
 • PSD 27.76 48.81 48% 7.3
 • NBC 17.08 25.14 74% 3
 • VTO 16.68 20.46 52% 11.3
 • MNC 14.12 18.01 100% 3.4
 • HHS 11.59 28.51 34% 9.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán