CTG: Đường link họp tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam công bố đường link họp tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130329-CTG-Duong-link-tai-lieu-hop-DHDCD-TN-2013.pdf

HOSE

CTG: Đường link họp tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam công bố đường link họp tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130329-CTG-Duong-link-tai-lieu-hop-DHDCD-TN-2013.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • DHG 142.25 414.21 81% 11.8
 • VNS 79.84 234.64 91% 7.3
 • CNG 37.2 88.23 80% 8.4
 • PVB 23.36 132.32 151% 8.6
 • LIX 19.3 53.99 78% 9.4
 • PAC 15.91 49.52 73% 9.5
 • PMC 15.71 45.76 98% 7.5
 • DHT 7.67 22.65 137% 5.6
 • SCJ 7.21 15.4 79% 4.8
 • MCF 6.06 15.81 88% 6.6
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán