HVG trả cổ tức 10% bằng tiền đợt 1 năm 2012

HĐQT CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG) vừa thông qua việc thanh toán cổ tức 10% bằng tiền đợt 1 năm 2012 cho cổ đông hiện hữu.

Dự kiến công ty sẽ thanh toán tiền cổ tức vào ngày 22/04/2013.

Sanh Tín (Vietstock)

FFN

Tài liệu đính kèm:
20130304---HVG---Nghi-quyet-HDQT-vv-thanh-toan-co-tuc-dot-01-nam-2012.pdf

HVG trả cổ tức 10% bằng tiền đợt 1 năm 2012

HĐQT CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG) vừa thông qua việc thanh toán cổ tức 10% bằng tiền đợt 1 năm 2012 cho cổ đông hiện hữu.

Dự kiến công ty sẽ thanh toán tiền cổ tức vào ngày 22/04/2013.

Sanh Tín (Vietstock)

FFN

Tài liệu đính kèm:
20130304---HVG---Nghi-quyet-HDQT-vv-thanh-toan-co-tuc-dot-01-nam-2012.pdf

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HVG 19.8 -0.8 -3.88% 489,960

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • MBB 2,475.97 110% 2,183 -
 • KDC 536.45 81% 2,625 -
 • GMD 530.96 118% 4,608 -
 • VHC 439.15 220% 7,232 -
 • VCF 404.78 101% 15,229 -
 • HT1 304.93 1,939% 966 -
 • HVG 290.55 55% 2,365 -
 • PNJ 242.5 110% 3,208 -
 • PLC 232.66 133% 3,444 -
 • TLG 147.4 113% 6,187 -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán