HVG trả cổ tức 10% bằng tiền đợt 1 năm 2012

HĐQT CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG) vừa thông qua việc thanh toán cổ tức 10% bằng tiền đợt 1 năm 2012 cho cổ đông hiện hữu.

Dự kiến công ty sẽ thanh toán tiền cổ tức vào ngày 22/04/2013.

Sanh Tín (Vietstock)

FFN

Tài liệu đính kèm:
20130304---HVG---Nghi-quyet-HDQT-vv-thanh-toan-co-tuc-dot-01-nam-2012.pdf

HVG trả cổ tức 10% bằng tiền đợt 1 năm 2012

HĐQT CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG) vừa thông qua việc thanh toán cổ tức 10% bằng tiền đợt 1 năm 2012 cho cổ đông hiện hữu.

Dự kiến công ty sẽ thanh toán tiền cổ tức vào ngày 22/04/2013.

Sanh Tín (Vietstock)

FFN

Tài liệu đính kèm:
20130304---HVG---Nghi-quyet-HDQT-vv-thanh-toan-co-tuc-dot-01-nam-2012.pdf

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HVG 31.5 +0.2 +0.64% 480,660

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • BTS 24.54 33.31 81% (5.5)
 • VTV 7.99 22.12 74% 9.9
 • HVT 5.58 17.07 78% 6
 • NBC 5.43 30.56 90% 3.5
 • DGC 5.12 53.89 18% -
 • DNM 4.55 16.31 86% 4.2
 • DAD 4.27 11.76 98% 6.8
 • TTC 4.02 11.22 150% 5.2
 • ARM 3.24 4.86 88% 6.8
 • NAG 2.6 7.9 44% 13.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán