Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 13.1 +0.2 +1.55% 79,560

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • DHG 142.25 414.21 81% 11.8
 • CNG 37.2 88.23 80% 8.4
 • MCF 6.06 15.81 88% 7
 • APS 4.64 14.24 128% 9.4
 • SMT 3.25 7.29 81% 6.8
 • VXB 2.47 6.65 81% 5
 • HGM 2.43 25.82 46% 15
 • MDC 2.13 4.75 16% 2.4
 • QTC 2.12 4.4 59% 2.6
 • ECI 1.03 2.39 61% 11
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán