Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 12.7 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TS4 5.38 8.8 36% 7.8
 • NDF 1.52 2.69 - -
 • SDH (0.88) - - 5.6
 • CLG 2.57 3.36 - 15.3
 • BT6 13.31 15.99 - 9.6
 • LIG 2.32 3.09 23% 19
 • SBC 29.78 34.55 148% (6.8)
 • KSS 2.38 4.17 - 29.1
 • NBB 2.14 25.77 37% 16.8
 • KLF 29.31 48.94 60% 5.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán