Gửi ý kiến

 

 

Hiện Email

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 12.9 0.0 0.00% 18,940

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • DHG 118.37 118.37 - 15.5
 • VHL 16.85 16.85 - 4.2
 • GIL 9.74 9.74 24% 5.6
 • PAN 9.34 9.34 - 15.9
 • UIC 5.5 5.5 35% 4.8
 • CVT 5.43 5.43 - 5.4
 • S74 4.6 4.6 29% 3.9
 • PJC 2.04 2.04 27% 5.5
 • EID 1.5 1.5 7% 5.6
 • DHA 1.08 1.08 - 20.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán