Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 11.8 -0.3 -2.48% 60,460

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • CTG 5,712.11 105% 1,534 11.3
 • BID 4,947.89 110% 1,760 10
 • VCB 4,592.32 111% 1,856 18.9
 • SSI 744.83 158% 2,117 9.5
 • VSH 359.27 167% 1,742 7.6
 • PNJ 256.7 116% 3,396 12.9
 • TRC 139.49 136% 4,789 5.5
 • BTS 121.79 295% 1,117 9
 • TDC 116.64 74% 1,166 8.3
 • VNE 88.99 289% 1,433 9.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán