Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 12.5 +0.1 +0.81% 20,700

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2015

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TTF 27.85 27.85 - -
 • SDH 2.89 2.89 - -
 • L62 0.43 0.43 - -
 • CII 172 172 - -
 • CDC 2.77 2.77 - -
 • FCN 26.6 26.6 - -
 • LGC 247.31 247.31 - -
 • LTC 0.08 0.08 - -
 • LHC 4.35 4.35 - 7.2
 • GSP 14.96 14.96 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán