Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 12.9 0.0 0.00% 7,080

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MTG (8.77) - - (4.8)
 • LTC (2.62) (1.13) - 15.9
 • EBS 3.87 7.42 101% 9.9
 • FDC 5.21 18.43 45% 2.4
 • OGC 96.12 120.33 64% 15.4
 • DAG 7.89 21.33 171% 6.4
 • L62 0.3 0.84 51% 53.2
 • BMI 33.12 105.38 133% 10.4
 • TSM (1.04) - - (1.5)
 • RCL 6.13 18.14 118% 5.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán