GSP: 15/05 GDKHQ nhận cổ tức 20120 tỷ lệ 10%

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông báo chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông như sau:

15/05 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 10% bằng tiền mặt. Thời gian chia cổ tức từ ngày 31/05/2013.

Tài liệu đính kèm:
20130503-GSP-CBTT-Chi-Tra-Co-Tuc-Nam-2012.pdf

HOSE

GSP: 15/05 GDKHQ nhận cổ tức 20120 tỷ lệ 10%

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông báo chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông như sau:

15/05 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 10% bằng tiền mặt. Thời gian chia cổ tức từ ngày 31/05/2013.

Tài liệu đính kèm:
20130503-GSP-CBTT-Chi-Tra-Co-Tuc-Nam-2012.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • NTP 62.41 225.81 77% 7.6
 • BSI 31.58 54.71 288% 13.7
 • LAS 28.21 237.77 60% 6.9
 • VTO 18.89 39.35 99% 10.7
 • GIL 16.17 33.08 83% 4.1
 • VIT 10.56 18.38 141% 5.9
 • CMT 5.9 7.2 60% 6.7
 • HLC 5.67 19.55 72% 4.9
 • HLD 4.31 33.91 42% 5
 • ADC 3.5 4.73 97% 5.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán