GSP: 15/05 GDKHQ nhận cổ tức 20120 tỷ lệ 10%

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông báo chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông như sau:

15/05 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 10% bằng tiền mặt. Thời gian chia cổ tức từ ngày 31/05/2013.

Tài liệu đính kèm:
20130503-GSP-CBTT-Chi-Tra-Co-Tuc-Nam-2012.pdf

HOSE

GSP: 15/05 GDKHQ nhận cổ tức 20120 tỷ lệ 10%

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông báo chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông như sau:

15/05 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 10% bằng tiền mặt. Thời gian chia cổ tức từ ngày 31/05/2013.

Tài liệu đính kèm:
20130503-GSP-CBTT-Chi-Tra-Co-Tuc-Nam-2012.pdf

HOSE

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SGO 0.25 0.25 - -
 • LDG 35 35 - 4
 • PCT 6.2 6.2 - 13.2
 • PVR (0.79) (0.79) - (18.7)
 • KSD 1.39 1.39 - 5.6
 • TV1 1.05 1.05 - 11.9
 • LHC 4.83 4.83 - 5.5
 • SRC 17.17 17.17 - 7.6
 • MAS 12.89 12.89 - 12.7
 • VGS 24.43 24.43 - 6.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán