GSP: 15/05 GDKHQ nhận cổ tức 20120 tỷ lệ 10%

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông báo chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông như sau:

15/05 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 10% bằng tiền mặt. Thời gian chia cổ tức từ ngày 31/05/2013.

Tài liệu đính kèm:
20130503-GSP-CBTT-Chi-Tra-Co-Tuc-Nam-2012.pdf

HOSE

GSP: 15/05 GDKHQ nhận cổ tức 20120 tỷ lệ 10%

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông báo chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông như sau:

15/05 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 10% bằng tiền mặt. Thời gian chia cổ tức từ ngày 31/05/2013.

Tài liệu đính kèm:
20130503-GSP-CBTT-Chi-Tra-Co-Tuc-Nam-2012.pdf

HOSE

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • PGS 51.58 79.47 49% 7.9
 • TSB 20.97 21.21 1,075% 2.7
 • FMC 18.94 23.23 77% 4
 • GMC 16.31 30.16 60% 5.6
 • INN 11.05 21.1 56% 5.3
 • VCC 6.76 10.67 55% 5
 • HDC 6.48 12.89 57% 18.3
 • TMC 4.82 11.34 72% 7.2
 • HAX 4.49 5.64 88% 12
 • CCM 1.22 2.82 47% 8.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán