PhuongNamBank: Không trích dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 1, lãi ròng HN hơn 72 tỷ đồng

Trong quý 1/2013, Ngân hàng TMCP Phương Nam - PhuongNamBank (PNB) đạt lãi ròng hợp nhất hơn 72 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước. Ngân hàng không trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 1.

Cụ thể, thu nhập thuần từ lãi của Phương Nam đạt gần 118 tỷ đồng, cao gấp 4.5 lần cùng kỳ năm trước. Hoạt động đầu tư chứng khoán cũng thu về gần 106 tỷ đồng lợi nhuận cho ngân hàng, giảm 41% so với quý 1/2012.

Đặc biệt, trong quý 1 ngân hàng không trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 92.94 tỷ đồng, tăng 49% cùng kỳ và tương đương 17% kế hoạch năm (560 tỷ đồng). Kết quả lãi ròng hợp nhất của PNB gần 72.3 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Tính đến 31/03/2012, huy động khách hàng tại Phương Nam đạt 61,504 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2012. Dư nợ cho vay của ngân hàng cũng tăng 2% lên 44,310 tỷ đồng. Trong đó, nợ xấu chiếm1,185 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 2.67%.

Tài liệu đính kèm:

PNB: BCTC Hợp nhất quý 1 năm 2013

Đan Thanh (Vietstock)

infonet

 Bài viết cùng chủ đề (418) : Lợi nhuận quý 1/2013 

PhuongNamBank: Không trích dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 1, lãi ròng HN hơn 72 tỷ đồng

Trong quý 1/2013, Ngân hàng TMCP Phương Nam - PhuongNamBank (PNB) đạt lãi ròng hợp nhất hơn 72 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước. Ngân hàng không trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 1.

Cụ thể, thu nhập thuần từ lãi của Phương Nam đạt gần 118 tỷ đồng, cao gấp 4.5 lần cùng kỳ năm trước. Hoạt động đầu tư chứng khoán cũng thu về gần 106 tỷ đồng lợi nhuận cho ngân hàng, giảm 41% so với quý 1/2012.

Đặc biệt, trong quý 1 ngân hàng không trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 92.94 tỷ đồng, tăng 49% cùng kỳ và tương đương 17% kế hoạch năm (560 tỷ đồng). Kết quả lãi ròng hợp nhất của PNB gần 72.3 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Tính đến 31/03/2012, huy động khách hàng tại Phương Nam đạt 61,504 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2012. Dư nợ cho vay của ngân hàng cũng tăng 2% lên 44,310 tỷ đồng. Trong đó, nợ xấu chiếm1,185 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 2.67%.

Tài liệu đính kèm:

PNB: BCTC Hợp nhất quý 1 năm 2013

Đan Thanh (Vietstock)

infonet

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • SPP 20.62 172% 1,588 12.9
 • VC7 16.55 125% 2,090 10
 • VAT 2 38% 485 7.8
 • VJC 2,291.71 - 7,639 -
 • TPP 19.22 - 3,063 10.7
 • CTP 13.33 - 1,333 11
 • L14 26.95 189% 6,663 8.1
 • VTB 15.69 109% 1,452 10.6
 • PRC 3.12 - 2,612 6.5
 • PVI 539.66 80% 2,435 10.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán