DXV: Cung cấp thông tin về tình hình quyết toán và kiểm toán DA XMCR

CTCP Xi măng Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Đà Nẵng công bố cung cấp thông tin về tình hình quyết toán và kiểm toán DA XMCR như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130718-DXV-Cung-cap-thong-tin-ve-tinh-hinh-QTva-KT-Du-an-XMCR.pdf

HOSE

DXV: Cung cấp thông tin về tình hình quyết toán và kiểm toán DA XMCR

CTCP Xi măng Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Đà Nẵng công bố cung cấp thông tin về tình hình quyết toán và kiểm toán DA XMCR như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130718-DXV-Cung-cap-thong-tin-ve-tinh-hinh-QTva-KT-Du-an-XMCR.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • PVS 1,181.32 143% 2,645 8.4
 • SLS 17.16 114% 2,524 11.3
 • VIG 10.01 185% 293 13
 • PVD 2,419.41 147% 8,533 5.2
 • MPC 755.08 179% 10,928 10.5
 • BMP 376.81 100% 8,285 9.4
 • PVT 341.14 251% 1,403 9
 • KBC 325.62 204% 926 17.4
 • IJC 230.45 75% 840 13.3
 • HDG 148.28 87% 2,512 10.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán