DXV: Cung cấp thông tin về tình hình quyết toán và kiểm toán DA XMCR

CTCP Xi măng Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Đà Nẵng công bố cung cấp thông tin về tình hình quyết toán và kiểm toán DA XMCR như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130718-DXV-Cung-cap-thong-tin-ve-tinh-hinh-QTva-KT-Du-an-XMCR.pdf

HOSE

DXV: Cung cấp thông tin về tình hình quyết toán và kiểm toán DA XMCR

CTCP Xi măng Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Đà Nẵng công bố cung cấp thông tin về tình hình quyết toán và kiểm toán DA XMCR như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130718-DXV-Cung-cap-thong-tin-ve-tinh-hinh-QTva-KT-Du-an-XMCR.pdf

HOSE

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VND 28.4 28.4 - 10.4
 • TVS 18.49 18.49 - 7.7
 • PSI 0.76 0.76 - (833.3)
 • ORS 8.08 8.08 - 35.3
 • VIG 1.18 1.18 - 4.4
 • WSS 11.87 11.87 - 14.6
 • VIX 17.07 17.07 - 4.9
 • SHS 12.15 12.15 - 5.5
 • SSI 141.73 141.73 - 10.4
 • BVS 19.63 19.63 - 9.6
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán