PVX: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013


Tài liệu đính kèm:
PVX_2013.7.25_efce589_2439.PDF

HNX

PVX: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013


Tài liệu đính kèm:
PVX_2013.7.25_efce589_2439.PDF

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2015

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • KSS (8.17) (7.2) - (9.6)
 • STG 6.66 13.98 - 7.7
 • VGS 15.48 16.51 - 7.8
 • HTC 10.24 18.34 - 4.5
 • TRC 1.42 18.1 - 8.2
 • TCR (2.63) - - (10.7)
 • HKB 0.28 3.73 - -
 • KVC 6.69 10.91 - -
 • NHP 1.59 6.16 - -
 • CDO 15.74 31.04 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán