PVX: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013


Tài liệu đính kèm:
PVX_2013.7.25_efce589_2439.PDF

HNX

PVX: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013


Tài liệu đính kèm:
PVX_2013.7.25_efce589_2439.PDF

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TEG 8.65 14.63 - -
 • ATS 0.36 0.71 - -
 • PCE 7.69 12.63 - 5.2
 • PMP 2.78 4.73 - 6.4
 • DPS 2.92 11.77 - 5.6
 • HKB 0.59 0.85 - 179.4
 • TVC 9.52 14.63 - 16.9
 • DGL 55.23 117.57 - 7.8
 • PVB 2.84 - - 162.3
 • ASA 0.16 0.9 - 17.6
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán