PVX: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013


Tài liệu đính kèm:
PVX_2013.7.25_efce589_2439.PDF

HNX

PVX: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013


Tài liệu đính kèm:
PVX_2013.7.25_efce589_2439.PDF

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SSI 195.81 651.97 138% 14.1
 • PNJ 81.63 219.4 99% 10.6
 • CSM 78.32 247.64 110% 8.7
 • HT1 77.73 91 579% 28.2
 • DPR 73.58 149.05 80% 6.2
 • TVD 71.9 109.59 169% 1.7
 • DVP 65.97 172.1 118% 7.7
 • DRC 64.57 249.43 78% 14.2
 • BTP 63.87 - - 9.4
 • VTF 51.77 119.22 94% 6.6
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán