PVX: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013


Tài liệu đính kèm:
PVX_2013.7.25_efce589_2439.PDF

HNX

PVX: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013


Tài liệu đính kèm:
PVX_2013.7.25_efce589_2439.PDF

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • IDI 50.56 59.95 42% 6
 • VTF 33.26 67.44 53% 5.8
 • SBT 32.96 62.34 - 8
 • NSC 32.12 58.66 51% 7.5
 • DPR 28.9 75.84 41% 5.8
 • NKG 26 36.12 74% 5.9
 • DSN 25.2 43.06 - 7.9
 • KLF 20.27 39.9 49% 5.8
 • SD6 19.37 34.83 54% 4.8
 • C32 16.79 32.61 54% 5.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán