PVX: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013


Tài liệu đính kèm:
PVX_2013.7.25_efce589_2439.PDF

HNX

PVX: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013


Tài liệu đính kèm:
PVX_2013.7.25_efce589_2439.PDF

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • NAF 4.53 4.53 - 20.1
 • HNG 93.66 93.66 - 6.6
 • FID 1.56 1.56 - 14.6
 • PHP 126.08 126.08 - 16.5
 • VMI 2.78 2.78 - 4.2
 • KLF 0.56 0.56 - 41
 • FIT 29.43 29.43 - 5.8
 • MWG 417.79 417.79 - 8.5
 • SPI 6.96 6.96 - 46.3
 • TTZ 2.22 2.22 - 7.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán