PVX: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013


Tài liệu đính kèm:
PVX_2013.7.25_efce589_2439.PDF

HNX

PVX: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013


Tài liệu đính kèm:
PVX_2013.7.25_efce589_2439.PDF

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HNG (600.77) (507.11) - (22.2)
 • HAG (907.87) (838.51) - (4.8)
 • ATA 0.7 1.86 - 0.3
 • GTN 4.32 8.14 - 37.9
 • ATG 3.17 4.85 - -
 • CTT 1.87 3.34 - 5
 • VIX 15.6 32.67 - 4.4
 • VCF 51.4 - - 13.3
 • BVS 35.73 55.36 - 10.3
 • QCG 26.42 27.99 - 26.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán