PVX: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013


Tài liệu đính kèm:
PVX_2013.7.25_efce589_2439.PDF

HNX

PVX: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013


Tài liệu đính kèm:
PVX_2013.7.25_efce589_2439.PDF

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • PEN (2.36) 3.63 - -
 • TS4 5.38 8.8 36% 7
 • NDF 1.52 2.69 - -
 • SDH (0.88) - - 5.2
 • CLG 2.57 3.36 - 15.3
 • BT6 13.31 15.99 - 9.8
 • LIG 2.32 3.09 23% 18.4
 • SBC 29.78 34.55 148% (6.8)
 • KSS 2.38 4.17 - 26.8
 • NBB 2.14 25.77 37% 16
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán