SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HVA 0.18 0.29 - 3.5
 • HLD 11.36 20.26 - 6.4
 • PSW 9.17 13.65 - 6.4
 • SMN 4.62 - - 5
 • CTT 1.87 3.34 - 5.3
 • SLS 58.1 105.79 - 5.9
 • NDN 10.49 12.3 - 6.3
 • LAS 30.32 61.1 - 10.9
 • VKC 14.86 24.89 - 6
 • HTI 16.62 32.76 - 7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán