SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HNG (600.77) (507.11) - (21.9)
 • HAG (907.87) (838.51) - (4.7)
 • ATA 0.7 1.86 - 0.3
 • GTN 4.32 8.14 - 37.7
 • ATG 3.17 4.85 - -
 • CTT 1.87 3.34 - 5.4
 • VIX 15.6 32.67 - 4.4
 • VCF 51.4 - - 13.3
 • BVS 35.73 55.36 - 10.3
 • QCG 26.42 27.99 - 25.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán