SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • KLF 41.61 27% 318 7.4
 • SPI (0.08) - (33) 7.8
 • KTT 0.2 7% 69 14.4
 • PVV (4.06) - (135) 4.8
 • KSA 1.25 4% 33 27.5
 • CMS 12.82 50% 1,602 3.3
 • VMD 7.92 26% 938 6.1
 • SDE (8.91) - (5,086) 14.3
 • THG 26.21 105% 2,621 4.6
 • TDC (69.91) - (699) 12.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán