SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

Gửi tin bài cộng tác:  info@vietstock.vn

Doanh nghiệp CBTT:  congbothongtin@vietstock.vn

Chia sẻ tin nóng:  0938 046 488

Gửi ý kiến

 

 

Hiện Email

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VHL 16.85 16.85 - 4.2
 • PAN 9.34 9.34 - 15.9
 • UIC 5.5 5.5 35% 4.8
 • PJC 2.04 2.04 27% 5.5
 • EID 1.5 1.5 7% 5.6
 • DHA 1.08 1.08 - 20.3
 • DNC 0.71 0.71 - 7.3
 • VE3 0.3 0.3 13% 5.6
 • MKV 0.13 0.13 - 42.1
 • HCC 0.04 0.04 - 18.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán