SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

Gửi tin bài cộng tác:  info@vietstock.vn

Doanh nghiệp CBTT:  congbothongtin@vietstock.vn

Chia sẻ tin nóng:  0938 046 488

Gửi ý kiến

 

 

Hiện Email

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SSI 244.71 244.71 - 20.3
 • HCM 120.32 120.32 - 11.6
 • DBC 31.6 31.6 13% 7.1
 • IMP 21.66 21.66 - 16.4
 • NNC 21.15 21.15 34% 5.9
 • DSN 17.86 17.86 - 7.6
 • HGM 15.69 15.69 - 6.7
 • LIX 13.8 13.8 - 10.4
 • TMT 10.11 10.11 - 8.9
 • HTC 7.57 7.57 - 5.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán