SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • ST8 15.85 22.63 31% 4.1
 • DC4 1.16 2.93 49% 5.4
 • MKV 0.02 0.15 4% 375
 • VLF (1.03) 3.23 - 5.4
 • VSC 64.98 112.7 60% 6
 • HAR 8.03 13.59 42% 22
 • CMI 5.04 12.5 31% 4.4
 • SDU 2.51 3.03 108% (141)
 • SJC 0.03 0.08 1% 42.2
 • LHC 9.48 13.87 92% 5.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán