SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HAR (8.17) 18.15 - 12.4
 • CNG 27.3 112.22 - 9.5
 • VLA 0.42 1.62 - 7.6
 • KSD 1.91 5.05 - 7.9
 • PXI (5.52) 0.55 - 134.8
 • VCR (2.8) 7.51 - 12.6
 • D11 0.51 1.02 - 46.7
 • IDJ (3.16) (7.37) - (12)
 • AGM 3.9 5.86 - 30.5
 • TCO 5.12 27.64 - 7.6
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán