SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2015

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • DPS 8.12 10.23 - -
 • DHP 6.28 10.6 - 5.3
 • TTZ 2.4 3.51 - 7.1
 • SLS 36.06 48.19 - 4.1
 • KST (1.71) (0.9) - 3.9
 • VIE 0.42 0.19 - 1.4
 • CMI 1.01 4.25 - 5.1
 • SDU 1.53 1.81 - 77.6
 • TCO 5.78 12.58 - 6.4
 • EID 19.45 20.35 - 6.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán