SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • NTP 62.41 225.81 77% 7.3
 • BSI 31.58 54.71 288% 13.7
 • LAS 28.21 237.77 60% 6.9
 • VTO 18.89 39.35 99% 10.7
 • GIL 16.17 33.08 83% 4.1
 • VIT 10.56 18.38 141% 6
 • CMT 5.9 7.2 60% 6.7
 • HLD 4.31 33.91 42% 5.1
 • ADC 3.5 4.73 97% 5.2
 • LIG 2.74 5.83 44% 12.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán