SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • PET 56.77 96.88 54% 7.8
 • GIL 11.74 15.99 40% 4.7
 • KHA 8.09 14.63 33% 9
 • TDH 7.56 16.88 25% 11.3
 • VNG (1.75) (1.45) - (275.8)
 • PVT 58.17 108.17 80% 14.5
 • PGS 40.86 68.75 42% 8.8
 • FDC 4.77 13.23 32% 2
 • VBC 4.77 10.64 55% 4
 • VTB 3.18 6.27 48% 7.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán