ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

Gửi tin bài cộng tác:  info@vietstock.vn

Doanh nghiệp CBTT:  congbothongtin@vietstock.vn

Chia sẻ tin nóng:  0938 046 488

Gửi ý kiến

 

 

Hiện Email

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • ACB 16.4 -0.1 -0.61% 69,274

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • PSD 21.05 21.05 - 8.6
 • TVD 20.41 20.41 - 3.9
 • VHL 16.85 16.85 - 4.2
 • PMC 14.8 14.8 - 7.3
 • INN 8.67 8.67 - 5.3
 • HLC 8.41 8.41 - 5.3
 • VC5 8.27 8.27 - 3.3
 • UIC 5.5 5.5 35% 4.8
 • MCC 5.1 5.1 92% 6.5
 • TNG 4.04 4.04 8% 6.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán