ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • ACB 17.7 -0.3 -1.67% 339,199

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • ASM 39.72 80.34 100% 6.9
 • PAN 30.22 70.73 141% 18.8
 • KHA 19.46 67.22 149% 5.5
 • SMC 5.98 33.35 67% 8.7
 • TMC 3.45 21.58 137% 6.7
 • PLC 76 266.72 153% 7.9
 • CYC (2.63) (5.8) - (6.3)
 • NSC 37.17 121.33 106% 8.4
 • VC5 6.41 0.27 6% 11.8
 • TCR 1.78 3.83 - 76.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán