ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • ACB 15.4 0.0 0.00% 31,342

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VNM 1,575.44 2,962.82 49% 18.4
 • PVS 520.65 786.98 95% 8.5
 • HVG 60.94 168.14 32% 18.3
 • PVE 8.62 9.31 27% 11.1
 • KHA 5.93 12.47 28% 8.8
 • TCO 5.4 10.89 50% 6.5
 • STP 2.36 - - 8.4
 • ASP 0.97 1.7 12% 13.5
 • VLF (1.03) 3.23 - 5.6
 • DC4 1.16 2.93 49% 5.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán