ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • ACB 18.3 -0.1 -0.54% 373,996

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • AGR - - - (3.8)
 • BVS 19.63 19.63 - 9.4
 • MST 2.22 2.22 - -
 • S4A (3.41) (3.41) - -
 • CTC 1.59 1.59 - 11.5
 • SD6 6.62 6.62 - 7.6
 • TDH 12.99 12.99 - 6.3
 • CT6 (3.97) (3.97) - 84.1
 • TAC 20.73 20.73 - 14.8
 • VNR 50.44 50.44 - 9.6
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán