ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • ACB 19.0 0.0 0.00% 131,561

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • KVC 10.58 18.81 - 5.8
 • PBP 1.99 6.96 - 6.4
 • TVC 10.04 24.67 - 12
 • SVN 0.65 8.02 - 2.4
 • ITQ (3.21) 0.83 - 32.7
 • PXA (0.4) (0.36) - (77.8)
 • VMD 13.53 28.34 - 19.3
 • SCL (3.85) 2.66 - 18.9
 • QHD 5.82 27.9 - 5.5
 • MAC 8.98 20.16 - 4.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán