ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • ACB 17.9 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • ATS 0.34 0.34 - -
 • BCG 4.62 4.62 - 5.9
 • PDB 6.43 6.43 - 6.8
 • QBS 25.73 25.73 - 3.6
 • SHA 7.87 7.87 - 4.2
 • LCM (8.79) (8.79) - (12.4)
 • TV1 1.31 1.31 - 11.8
 • NVT 0.42 0.42 - (1.6)
 • THG 12.78 12.78 - 7.6
 • HU1 (0.07) (0.07) - 10.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán