ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • ACB 15.2 -0.2 -1.30% 68,795

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • LTC (2.62) (1.13) - 16.2
 • EBS 3.87 7.42 101% 9.8
 • FDC 5.21 18.43 45% 2.4
 • OGC 96.12 120.33 64% 16
 • DAG 7.89 21.33 171% 6.4
 • L62 0.3 0.84 51% 53.2
 • BMI 33.12 105.38 133% 10.1
 • TSM (1.04) - - (1.5)
 • RCL 6.13 18.14 118% 5.7
 • NTL 12.51 22.68 32% 12.8
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán