ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • ACB 15.2 0.0 0.00% 605,822

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TS4 5.38 8.8 36% 7.4
 • NDF 1.52 2.69 - -
 • SDH (0.88) - - 5.5
 • CLG 2.57 3.36 - 15
 • BT6 13.31 15.99 - 9.9
 • LIG 2.32 3.09 23% 19
 • SBC 29.78 34.55 148% (6.6)
 • KSS 2.38 4.17 - 27.3
 • NBB 2.14 25.77 37% 15.5
 • KLF 29.31 48.94 60% 5.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán