ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

ACB: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013

Ngân Hàng TMCP Á Châu công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
ACB_2013.8.29_21d8d47_Bao cao Hop nhat quy 2_signed.pdf

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • ACB 15.4 0.0 0.00% 24,359

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • IDI 50.56 59.95 42% 6
 • KLF 20.27 39.9 49% 5.9
 • NBC 17.08 25.14 74% 3
 • C32 16.79 32.61 54% 5.3
 • SD1 16.26 - - 0.9
 • HLD 13.71 29.61 36% 3.9
 • CVT 12.76 18.19 58% 4.7
 • HHS 11.59 28.51 34% 9.2
 • TNC 11.39 11.43 56% 10.4
 • NFC 10.11 14.13 28% -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán