DIG: Thay đổi nhân sự chủ chốt và Quyết định bổ nhiệm

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng công bố thay đổi nhân sự chủ chốt và Quyết định bổ nhiệm như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130806-DIG-CBTT-vv-THAY-DOI-NHAN-SU-CHU-CHOT+QD-BO-NHIEM.pdf

HOSE

DIG: Thay đổi nhân sự chủ chốt và Quyết định bổ nhiệm

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng công bố thay đổi nhân sự chủ chốt và Quyết định bổ nhiệm như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130806-DIG-CBTT-vv-THAY-DOI-NHAN-SU-CHU-CHOT+QD-BO-NHIEM.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • PLC 110.94 232.65 133% 7.3
 • DBC 110.38 205.77 98% 8.8
 • VHL 20.48 84.46 113% 3.2
 • SVC 18.6 52.22 80% 8
 • VTO 12.55 52.77 133% 13.1
 • SCD 9.03 21.13 150% 12.2
 • LIG 8.08 12.2 93% 6.3
 • BAM 5.35 17.65 - -
 • DHT 5.33 24.02 146% 7.1
 • PGS 3.28 136.67 83% 8.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán