DIG: Thay đổi nhân sự chủ chốt và Quyết định bổ nhiệm

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng công bố thay đổi nhân sự chủ chốt và Quyết định bổ nhiệm như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130806-DIG-CBTT-vv-THAY-DOI-NHAN-SU-CHU-CHOT+QD-BO-NHIEM.pdf

HOSE

DIG: Thay đổi nhân sự chủ chốt và Quyết định bổ nhiệm

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng công bố thay đổi nhân sự chủ chốt và Quyết định bổ nhiệm như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130806-DIG-CBTT-vv-THAY-DOI-NHAN-SU-CHU-CHOT+QD-BO-NHIEM.pdf

HOSE

Gửi tin bài cộng tác:  info@vietstock.vn

Doanh nghiệp CBTT:  congbothongtin@vietstock.vn

Chia sẻ tin nóng:  0938 046 488

Gửi ý kiến

 

 

Hiện Email

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • PSD 21.05 21.05 - 8.6
 • TVD 20.41 20.41 - 4
 • VHL 16.85 16.85 - 4.2
 • PAN 9.34 9.34 - 15.9
 • VC5 8.27 8.27 - 3.3
 • UIC 5.5 5.5 35% 4.8
 • TNG 4.04 4.04 8% 6.4
 • VCC 3.91 3.91 21% 5.2
 • TJC 2.87 2.87 128% 6.4
 • SMT 1.57 1.57 17% 7.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán