DIG: Thay đổi nhân sự chủ chốt và Quyết định bổ nhiệm

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng công bố thay đổi nhân sự chủ chốt và Quyết định bổ nhiệm như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130806-DIG-CBTT-vv-THAY-DOI-NHAN-SU-CHU-CHOT+QD-BO-NHIEM.pdf

HOSE

DIG: Thay đổi nhân sự chủ chốt và Quyết định bổ nhiệm

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng công bố thay đổi nhân sự chủ chốt và Quyết định bổ nhiệm như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130806-DIG-CBTT-vv-THAY-DOI-NHAN-SU-CHU-CHOT+QD-BO-NHIEM.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • CTG 5,712.11 105% 1,534 11.3
 • HAG 1,474.26 101% 1,997 10.3
 • DPM 1,096.28 120% 2,885 10.2
 • TMP 239.33 343% 3,419 8.1
 • DPR 213.55 114% 5,119 6.7
 • TRC 139.49 136% 4,789 5.5
 • TMS 138.09 147% 5,985 8.5
 • DMC 132.32 101% 5,185 7.8
 • TDC 116.64 74% 1,166 8.3
 • TVD 93.54 145% 3,722 3.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán