Xu hướng trả cổ tức của DNNY ra sao?

Trong vòng 6 năm trở lại đây, số liệu thống kê của Vietstock cho thấy số lượng các doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn HNX và HOSE không chi trả cổ tức ngày càng tăng cao. Và số lượng doanh nghiệp có D/E trong khoảng 0-20% cũng dần chiếm ưu thế.

Xét riêng trên HOSE, năm 2007 số lượng doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt chiếm đến 67% lượng doanh nghiệp niêm yết thời điểm này (104 doanh nghiệp), trong khi đó không trả cổ tức chỉ có 2 doanh nghiệp (ứng với 2%), hơn 30% còn lại là các doanh nghiệp hoặc trả cổ tức cổ phiếu, hoặc vừa cổ tức cổ phiếu vừa trả cổ tức tiền mặt.

Thế nhưng, đến cuối năm 2012, số lượng doanh nghiệp trên sàn tăng lên 286 đơn vị thì tỷ lệ doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt và không trả cổ tức đã gần tương đương nhau với tỷ lệ 47% và 45%. Tỷ lệ doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu và vừa cổ tức cổ phiếu vừa cổ tức tiền mặt giảm mạnh còn 3% và 5%.

Xu hướng trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết trên HOSE

Không những số lượng doanh nghiệp chi trả cổ tức giảm mà tỷ lệ tổng cổ tức trên thu nhập mỗi cổ phần (D/E) cũng giảm theo. Năm 2007, số lượng doanh nghiệp có D/E dao động trong khoảng 40-60% chiếm ưu thế lớn nhất, kế đó là khoảng 20-40% và trong khoảng từ 0-20% chỉ chiếm 9.2%. Đến cuối năm 2012, số lượng doanh nghiệp có tỷ lệ D/E trong khoảng 0-20% đã chiếm tới 47.55% tổng doanh nghiệp niêm yết toàn sàn.

Thống kê số lượng DNNY có D/E trên HOSE

Diễn biến trên HNX cũng gần tương tự, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp không chi trả cổ tức đã chiếm 54% trên tổng số doanh nghiệp niêm yết trên sàn tính đến cuối năm 2012.

Xu hướng trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết trên HNX

Thêm vào đó, nếu như số lượng doanh nghiệp có tỷ lệ D/E lớn hơn 100% chiếm đến 53% tổng số doanh nghiệp niêm yết vào thời điểm năm 2007 thì sang đến năm 2012 tỷ lệ này chỉ còn 4%. Thay thế vào vị trí chiếm tỷ lệ lớn nhất là doanh nghiệp có D/E trong khoảng 0-20% với 55% trên tổng số 359 doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

Thống kê số lượng DNNY có D/E trên HNX

Nếu chỉ xét riêng các số liệu thống kê về xu hướng trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên toàn thị trường trong 6 năm qua, bức tranh toàn cảnh đang ngày càng xấu đi, đặc biệt là mảng tối trên HNX.

Mỹ Hà tổng hợp

infonet

Từ khóa: cổ tức, DNNY, sàn HNX, HOSE, doanh nghiệp niêm yết

Xu hướng trả cổ tức của DNNY ra sao?

Trong vòng 6 năm trở lại đây, số liệu thống kê của Vietstock cho thấy số lượng các doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn HNX và HOSE không chi trả cổ tức ngày càng tăng cao. Và số lượng doanh nghiệp có D/E trong khoảng 0-20% cũng dần chiếm ưu thế.

Xét riêng trên HOSE, năm 2007 số lượng doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt chiếm đến 67% lượng doanh nghiệp niêm yết thời điểm này (104 doanh nghiệp), trong khi đó không trả cổ tức chỉ có 2 doanh nghiệp (ứng với 2%), hơn 30% còn lại là các doanh nghiệp hoặc trả cổ tức cổ phiếu, hoặc vừa cổ tức cổ phiếu vừa trả cổ tức tiền mặt.

Thế nhưng, đến cuối năm 2012, số lượng doanh nghiệp trên sàn tăng lên 286 đơn vị thì tỷ lệ doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt và không trả cổ tức đã gần tương đương nhau với tỷ lệ 47% và 45%. Tỷ lệ doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu và vừa cổ tức cổ phiếu vừa cổ tức tiền mặt giảm mạnh còn 3% và 5%.

Xu hướng trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết trên HOSE

Không những số lượng doanh nghiệp chi trả cổ tức giảm mà tỷ lệ tổng cổ tức trên thu nhập mỗi cổ phần (D/E) cũng giảm theo. Năm 2007, số lượng doanh nghiệp có D/E dao động trong khoảng 40-60% chiếm ưu thế lớn nhất, kế đó là khoảng 20-40% và trong khoảng từ 0-20% chỉ chiếm 9.2%. Đến cuối năm 2012, số lượng doanh nghiệp có tỷ lệ D/E trong khoảng 0-20% đã chiếm tới 47.55% tổng doanh nghiệp niêm yết toàn sàn.

Thống kê số lượng DNNY có D/E trên HOSE

Diễn biến trên HNX cũng gần tương tự, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp không chi trả cổ tức đã chiếm 54% trên tổng số doanh nghiệp niêm yết trên sàn tính đến cuối năm 2012.

Xu hướng trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết trên HNX

Thêm vào đó, nếu như số lượng doanh nghiệp có tỷ lệ D/E lớn hơn 100% chiếm đến 53% tổng số doanh nghiệp niêm yết vào thời điểm năm 2007 thì sang đến năm 2012 tỷ lệ này chỉ còn 4%. Thay thế vào vị trí chiếm tỷ lệ lớn nhất là doanh nghiệp có D/E trong khoảng 0-20% với 55% trên tổng số 359 doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

Thống kê số lượng DNNY có D/E trên HNX

Nếu chỉ xét riêng các số liệu thống kê về xu hướng trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên toàn thị trường trong 6 năm qua, bức tranh toàn cảnh đang ngày càng xấu đi, đặc biệt là mảng tối trên HNX.

Mỹ Hà tổng hợp

infonet

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán