KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • NTP 62.41 225.81 77% 7.6
 • BSI 31.58 54.71 288% 13.7
 • LAS 28.21 237.77 60% 6.9
 • VTO 18.89 39.35 99% 10.7
 • GIL 16.17 33.08 83% 4.1
 • VIT 10.56 18.38 141% 5.9
 • GSP 10.43 27.83 50% 10.1
 • D2D 7.29 40.46 98% 7.2
 • CMT 5.9 7.2 60% 6.7
 • HLC 5.67 19.55 72% 4.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán