KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJD 76.86 146.33 - 7.3
 • KHA 35.52 47.99 107% 4.7
 • BTT 9.24 25.65 76% 9
 • SD2 2.9 9.31 43% 8.1
 • REE 243.48 681.01 76% 9.2
 • SJE 0.96 21.9 - 5.5
 • NHW 12.53 38.45 75% 5.3
 • HVG 199.1 367.24 70% 12.3
 • HAP 22.97 25.03 111% 12.7
 • PVS 153.79 940.77 114% 12.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán