KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh năm 2014

  • MCK LNST % KH EPS P/E
  • PVD 2,419.41 147% 8,533 5.3
  • MPC 755.08 179% 10,928 10.5
  • BMP 376.81 100% 8,285 9.6
  • PVT 341.14 251% 1,403 9.2
  • KBC 325.62 204% 926 17.4
  • IJC 230.45 75% 840 13.5
  • HDG 148.28 87% 2,512 10.7
  • KDH 102.11 102% 1,613 13.5
  • MHC 70.65 449% 5,212 2.6
  • DLG 52.8 77% 612 16
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán