KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2015

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • UDC 2.46 (3.9) - (29.5)
 • TLG 19.3 186.85 - 13.5
 • TNA 17.49 53.59 - 5.3
 • TRA 57.49 180.11 - 11.7
 • VSH 33.9 251.62 - 13.3
 • TS4 5.25 9.64 - 21.1
 • TIG 23.2 86.85 - 4
 • PPP (0.02) 4.81 - 8.4
 • STP 4.1 5.87 - 7.3
 • MEC 3.15 4.42 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán