KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2015

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • KSK 0.12 0.12 - -
 • SFG 29.93 29.93 - -
 • GSP 14.96 14.96 - -
 • HDA 0.1 0.1 - -
 • PXI 3.86 3.86 - -
 • HU3 0.97 0.97 - -
 • KSS 0.97 0.97 - -
 • STT (0.21) (0.21) - -
 • TH1 1.32 1.32 - -
 • NVB 15.62 15.62 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán