KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • PVC 70.8 96.85 69% 7.7
 • TVD 17.29 37.7 58% 3.2
 • GMC 16.31 30.16 60% 5.5
 • INN 11.05 21.1 56% 5.3
 • SEB 9.29 26.51 - 8.9
 • MAS 9.15 17 71% -
 • PPS 8.14 9.52 40% 6.9
 • VCC 6.76 10.67 55% 5
 • DHT 6.63 12.54 76% 6.4
 • VC1 2.16 5.68 52% 6.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán