KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • ATS 0.34 0.34 - -
 • BCG 4.62 4.62 - 5.9
 • QBS 25.73 25.73 - 3.6
 • NVT 0.42 0.42 - (1.6)
 • BTT 6.66 6.66 - 10.5
 • KDH 93.6 93.6 - 7.7
 • MSN 253.34 253.34 - 30.1
 • CMV 7.67 7.67 - 5.8
 • PTB 53.78 53.78 - 7.9
 • BCI 9.27 9.27 - 6.8
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán