KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2015

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • WCS 11.77 11.77 - 5.6
 • COM 11.56 11.56 - 11.1
 • TC6 3.66 3.66 - 3.7
 • PJC 2.52 2.52 - 9.7
 • CKV 1.73 1.73 - 10.9
 • BHT 1.04 1.04 - 2.4
 • THB 0.75 0.75 - 12.5
 • BSC 0.46 0.46 - 3.6
 • LCS 0.1 0.1 - (0.9)
 • L44 0.07 0.07 - 52.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán