KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VHL 25.1 41.95 56% 5.2
 • L62 0.47 0.53 32% 43.6
 • TET 2.82 3.21 45% 20.3
 • VE9 3.77 4.65 42% 12.1
 • TCS (50.22) (47.92) - 2.3
 • DHP 4.95 9.89 85% 5.8
 • SSI 280.93 456.16 97% 15.8
 • DZM (2.31) (1.9) - 5.1
 • FIT 34.35 67 85% 2.5
 • HMH 13.89 25.21 72% 4.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán