KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CTP 1.42 6.14 - -
 • MST 1.91 6.5 - -
 • TEG 3.15 17.79 - 6.8
 • KDM 0.32 3.85 - -
 • ATS 0.94 1.65 - -
 • MBG 1.03 7.59 - 2.9
 • DGL 35.81 153.38 - 8.7
 • PSW 9.37 23.02 - 7.1
 • PVB (37.78) - - (3.8)
 • GSP 13.14 45.51 - 8.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán