KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2015

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • BGM 1.96 3.3 - 19.9
 • VAT (0.04) 1.39 - 5.1
 • KSD 1.6 2.09 - 12.5
 • LM7 0.21 0.24 - 49.2
 • LCD 0.33 0.64 - 11.6
 • EMC 0.68 1.21 - 24
 • VE8 0.17 0.5 - 4.5
 • CMT 1.04 1.19 - 11
 • L44 0.03 0.1 - 52.9
 • L35 0.86 1.46 - 6.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán