KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2015

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTC 10.24 18.34 - 4.5
 • TCR (2.63) - - (10.7)
 • HKB 0.28 3.73 - -
 • KVC 6.69 10.91 - -
 • NHP 1.59 6.16 - -
 • CDO 15.74 31.04 - -
 • FID 1.62 7.13 - -
 • CSV 53.13 99.59 - 5.4
 • PBP 3.86 6.73 - -
 • NDF 0.11 0.19 - 14
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán