TDC: Phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông về việc thông qua phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng (mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu) kỳ hạn 5 năm nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính công ty.

Tài liệu đính kèm:
20131226-TDC-NQ-DHDCD-VV-PHAT-HANH-TP.pdf

HOSE

TDC: Phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông về việc thông qua phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng (mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu) kỳ hạn 5 năm nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính công ty.

Tài liệu đính kèm:
20131226-TDC-NQ-DHDCD-VV-PHAT-HANH-TP.pdf

HOSE

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TDC 10.8 -0.2 -1.82% 890,090

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • IDI 50.56 59.95 42% 6
 • VTF 33.26 67.44 53% 5.8
 • SBT 32.96 62.34 - 8
 • NSC 32.12 58.66 51% 7.5
 • DPR 28.9 75.84 41% 5.8
 • NKG 26 36.12 74% 5.9
 • DSN 25.2 43.06 - 7.9
 • KLF 20.27 39.9 49% 5.8
 • SD6 19.37 34.83 54% 4.8
 • C32 16.79 32.61 54% 5.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán