TDC: Phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông về việc thông qua phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng (mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu) kỳ hạn 5 năm nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính công ty.

Tài liệu đính kèm:
20131226-TDC-NQ-DHDCD-VV-PHAT-HANH-TP.pdf

HOSE

TDC: Phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông về việc thông qua phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng (mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu) kỳ hạn 5 năm nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính công ty.

Tài liệu đính kèm:
20131226-TDC-NQ-DHDCD-VV-PHAT-HANH-TP.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TDC 10.1 -0.2 -1.94% 456,740

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TMT 29.41 62.21 1,177% 8
 • CTM 3.95 0.24 62% 12.1
 • LHG 32.18 25.17 115% 14.3
 • PVS 242.06 1,170.79 142% 8.6
 • STG 9.37 30.06 123% 9.3
 • TMC 3.28 21.57 137% 6.7
 • VHL 17.56 83.46 111% 3.2
 • PVE 7.75 22.17 65% 10.9
 • CT6 7.22 7.16 53% 7.8
 • HDC 5.15 24.41 108% 15.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán