TDC: Phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông về việc thông qua phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng (mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu) kỳ hạn 5 năm nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính công ty.

Tài liệu đính kèm:
20131226-TDC-NQ-DHDCD-VV-PHAT-HANH-TP.pdf

HOSE

TDC: Phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông về việc thông qua phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng (mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu) kỳ hạn 5 năm nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính công ty.

Tài liệu đính kèm:
20131226-TDC-NQ-DHDCD-VV-PHAT-HANH-TP.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TDC 10.2 +0.1 +0.99% 194,380

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • PIV 0.01 3.17 10% -
 • LIG 2.74 5.83 44% -
 • HLY 0.46 1.15 305% 3.7
 • BTS 24.54 33.31 81% (5.5)
 • VTV 7.99 22.12 74% 9.8
 • HVT 5.58 17.07 78% 6
 • DGC 5.12 53.89 18% -
 • DNM 4.55 16.31 86% 4.2
 • NAG 2.6 7.9 44% 13.7
 • BII 2.35 11.29 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán