Tuần 30/12/2013 – 03/01/2014:

Doanh số và lãi suất giao dịch liên ngân hàng VNĐ đều giảm

Ngân hàng Nhà nước công bố thông tin hoạt động ngân hàng tuần từ 30/12/2013 – 03/01/2014, theo đó, doanh số và lãi suất giao dịch liên ngân hàng bằng VNĐ đều giảm so với tuần trước.

 

Cụ thể, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VNĐ đạt xấp xỉ 110,689 tỷ đồng, giảm 14% so với tuần trước đó trong khi giao dịch bằng USD tăng nhẹ lên 59,946 tỷ đồng.

Trong tuần qua, tỷ giá giao dịch trên thị trường trong xu hướng giảm. Thời điểm cuối tuần, tỷ giá niêm yết mua, bán VNĐ/USD của các ngân hàng thương mại phổ biến quanh mức 21,075/ 21,115 VNĐ/USD.

Lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường bằng VNĐ có xu hướng giảm, đặc biệt là các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng với mức giảm lần lượt là 0.99%, 0.67% và 0.61%/năm. Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường ổn định ở kỳ hạn qua đêm (0.18%/năm) nhưng lại giảm ở kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng.

Hoạt động cho vay và huy động vẫn ổn định so với tuần trước đó. Hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động của các TCTD phổ biến lãi suất không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ 1-1.2%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng khoảng 5-7%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 6.5-7.5%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng khoảng 7.5-8.5%/năm. Lãi suất huy động USD phổ biến bằng mức trần do NHNN quy định là 0.25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 1.25%/năm đối với tiền gửi của dân cư.

Bên cạnh đó, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức thấp 7-9%/năm, lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác ở mức 9-10.5%/năm ở khối NHTM Nhà nước, 9.5-11.5%/năm ở khối NHTM cổ phần. Trong đó, một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả đã được các NHTM cho vay với mức lãi suất chỉ 6.5-7%/năm. Lãi suất cho vay USD phổ biến 4-7%/năm, trong đó, các NHTM Nhà nước là 4-5%/năm đối với ngắn hạn, 6-7%/năm đối với trung và dài hạn, các NHTM cổ phần khoảng 5-6%/năm đối với ngắn hạn, 6.5-7%/năm đối với trung và dài hạn.

Minh Hằng

công lý

Tuần 30/12/2013 – 03/01/2014:

Doanh số và lãi suất giao dịch liên ngân hàng VNĐ đều giảm

Ngân hàng Nhà nước công bố thông tin hoạt động ngân hàng tuần từ 30/12/2013 – 03/01/2014, theo đó, doanh số và lãi suất giao dịch liên ngân hàng bằng VNĐ đều giảm so với tuần trước.

 

Cụ thể, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VNĐ đạt xấp xỉ 110,689 tỷ đồng, giảm 14% so với tuần trước đó trong khi giao dịch bằng USD tăng nhẹ lên 59,946 tỷ đồng.

Trong tuần qua, tỷ giá giao dịch trên thị trường trong xu hướng giảm. Thời điểm cuối tuần, tỷ giá niêm yết mua, bán VNĐ/USD của các ngân hàng thương mại phổ biến quanh mức 21,075/ 21,115 VNĐ/USD.

Lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường bằng VNĐ có xu hướng giảm, đặc biệt là các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng với mức giảm lần lượt là 0.99%, 0.67% và 0.61%/năm. Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường ổn định ở kỳ hạn qua đêm (0.18%/năm) nhưng lại giảm ở kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng.

Hoạt động cho vay và huy động vẫn ổn định so với tuần trước đó. Hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động của các TCTD phổ biến lãi suất không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ 1-1.2%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng khoảng 5-7%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 6.5-7.5%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng khoảng 7.5-8.5%/năm. Lãi suất huy động USD phổ biến bằng mức trần do NHNN quy định là 0.25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 1.25%/năm đối với tiền gửi của dân cư.

Bên cạnh đó, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức thấp 7-9%/năm, lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác ở mức 9-10.5%/năm ở khối NHTM Nhà nước, 9.5-11.5%/năm ở khối NHTM cổ phần. Trong đó, một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả đã được các NHTM cho vay với mức lãi suất chỉ 6.5-7%/năm. Lãi suất cho vay USD phổ biến 4-7%/năm, trong đó, các NHTM Nhà nước là 4-5%/năm đối với ngắn hạn, 6-7%/năm đối với trung và dài hạn, các NHTM cổ phần khoảng 5-6%/năm đối với ngắn hạn, 6.5-7%/năm đối với trung và dài hạn.

Minh Hằng

công lý

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán