TDC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Thị Diệu Thanh

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Thị Diệu Thanh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20140125---TDC---BAO-CAO-KQGD-CP-CDNB-LETHIDIEUTHANH.pdf

HOSE

TDC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Thị Diệu Thanh

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Thị Diệu Thanh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20140125---TDC---BAO-CAO-KQGD-CP-CDNB-LETHIDIEUTHANH.pdf

HOSE

Gửi tin bài cộng tác:  info@vietstock.vn

Doanh nghiệp CBTT:  congbothongtin@vietstock.vn

Chia sẻ tin nóng:  0938 046 488

Gửi ý kiến

 

 

Hiện Email

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • DHG 118.37 118.37 - 15.4
 • GIL 9.74 9.74 24% 5.4
 • PAN 9.34 9.34 - 15.9
 • CVT 5.43 5.43 - 5.5
 • RCL 4.98 4.98 - 6.3
 • S74 4.6 4.6 29% 3.9
 • PJT 2.9 2.9 25% 8.2
 • PJC 2.04 2.04 27% 5.5
 • KSS 1.78 1.78 - 27.4
 • SMC 1.27 1.27 3% (20.9)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán