TDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Huỳnh Văn Thu

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Huỳnh Văn Thu như sau:

Tài liệu đính kèm:
20140217---TDC---TB-GDCP-CDLQ-HUYNHVANTHU.pdf

HOSE

TDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Huỳnh Văn Thu

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Huỳnh Văn Thu như sau:

Tài liệu đính kèm:
20140217---TDC---TB-GDCP-CDLQ-HUYNHVANTHU.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu19/12 14:48

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • STB 15.9 -0.10 -0.63% 28,898,080
 • SSI 27.1 -1.40 -4.91% 20,898,000
 • FLC 10.1 -0.60 -5.61% 16,285,150
 • ITA 7.6 -0.40 -5.00% 9,714,670
 • OGC 7.6 -0.40 -5.00% 5,707,670

VS - Index19/12 14:48

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán