PGI tạm ứng cổ tức 2013 tỷ lệ 8%

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức 2013 với tỷ lệ 8%.

HOSE

PGI tạm ứng cổ tức 2013 tỷ lệ 8%

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức 2013 với tỷ lệ 8%.

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PGI 9.5 -0.2 -2.06% 6,510

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • GAS 2,914.28 9,301.12 108% 17.1
 • PPC 338.36 - - 10.3
 • PVT 75.55 187.79 138% 16.1
 • DCL 10.52 33.54 88% 9.1
 • HDC 6.05 19.34 86% 17
 • PVE 5.27 14.58 43% 17.7
 • VDL 4.8 12.04 53% 8.4
 • VCC 3.85 13.58 70% 5.3
 • PCT 3.85 11.23 96% 12.4
 • CMV 3.13 18.44 79% 7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán