PGI tạm ứng cổ tức 2013 tỷ lệ 8%

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức 2013 với tỷ lệ 8%.

HOSE

PGI tạm ứng cổ tức 2013 tỷ lệ 8%

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức 2013 với tỷ lệ 8%.

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PGI 9.8 -0.6 -5.77% 220

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • FDC 5.21 18.43 45% 2.4
 • EBS 3.87 7.42 101% 9.9
 • LTC (2.62) (1.13) - 17.9
 • DAG 7.89 21.33 171% 6.3
 • L62 0.3 0.84 51% 51.1
 • BMI 33.12 105.38 133% 10
 • TSM (1.04) - - (1.5)
 • RCL 6.13 18.14 118% 5.7
 • NTL 12.51 22.68 32% 12.3
 • HLG (0.13) - - (1)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán