PGI tạm ứng cổ tức 2013 tỷ lệ 8%

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức 2013 với tỷ lệ 8%.

HOSE

PGI tạm ứng cổ tức 2013 tỷ lệ 8%

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức 2013 với tỷ lệ 8%.

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PGI 9.3 0.0 0.00% 8,550

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • DZM (2.31) (1.9) - -
 • NHS 62.49 86.89 - 4
 • FIT 34.35 67 85% 2.5
 • KLF 29.31 48.94 60% 5.6
 • OGC 23.67 24.2 13% 53.2
 • NHW 14.04 25.92 50% 4
 • HMH 13.89 25.21 72% 5
 • DHT 9.07 14.98 91% 5.9
 • C47 6.38 12.48 39% 5.9
 • SPP 1.74 2.8 21% 9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán