PGI tạm ứng cổ tức 2013 tỷ lệ 8%

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức 2013 với tỷ lệ 8%.

HOSE

PGI tạm ứng cổ tức 2013 tỷ lệ 8%

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức 2013 với tỷ lệ 8%.

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PGI 10.5 0.0 0.00% 20

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TMC 3.45 21.58 137% 6.7
 • SMC 5.98 33.35 67% 9
 • ASM 39.72 80.34 100% 6.9
 • PAN 30.22 70.73 141% 19.3
 • KHA 19.46 67.22 149% 5.2
 • PLC 76 266.72 153% 7.9
 • CYC (2.63) (5.8) - (6.5)
 • NSC 37.17 121.33 106% 8.4
 • VC5 6.41 0.27 6% 11.4
 • TCR 1.78 3.83 - 76.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán