PGI tạm ứng cổ tức 2013 tỷ lệ 8%

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức 2013 với tỷ lệ 8%.

HOSE

PGI tạm ứng cổ tức 2013 tỷ lệ 8%

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức 2013 với tỷ lệ 8%.

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PGI 10.3 +0.3 +3.00% 500

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • MBB 2,475.97 110% 2,183 -
 • KDC 536.45 81% 2,625 -
 • GMD 530.96 118% 4,608 -
 • VHC 439.15 220% 7,232 -
 • HVG 290.55 55% 2,365 -
 • PLC 266.85 153% 3,950 -
 • PNJ 242.5 110% 3,208 -
 • TLG 147.4 113% 6,187 -
 • ITA 144.36 - 204 -
 • SHS 122.09 53% 1,223 -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán