PGI tạm ứng cổ tức 2013 tỷ lệ 8%

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức 2013 với tỷ lệ 8%.

HOSE

PGI tạm ứng cổ tức 2013 tỷ lệ 8%

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức 2013 với tỷ lệ 8%.

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PGI 10.7 0.0 0.00% 3,010

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • DNP 3.48 6.29 46% 5.1
 • PEN (2.36) 3.63 - -
 • TS4 5.38 8.8 36% 7.2
 • NDF 1.52 2.69 - -
 • SDH (0.88) - - 5.3
 • CLG 2.57 3.36 - 15.5
 • BT6 13.31 15.99 - 10.1
 • LIG 2.32 3.09 23% 19.2
 • SBC 29.78 34.55 148% (6.8)
 • KSS 2.38 4.17 - 28.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán