TNC: Thanh toán cổ tức 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại TAS và SME

CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC) thông báo thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại CTCP CK TAS và CTCP CK SME.

Tài liệu đính kèm:
20140320---TNC---Thanh-toan-co-tuc-cho-cac-co-dong-luu-ky-tai-TAS-va-SME.pdf

HOSE

TNC: Thanh toán cổ tức 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại TAS và SME

CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC) thông báo thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại CTCP CK TAS và CTCP CK SME.

Tài liệu đính kèm:
20140320---TNC---Thanh-toan-co-tuc-cho-cac-co-dong-luu-ky-tai-TAS-va-SME.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TNC 14.6 0.0 0.00% 64,380

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • LTC (2.62) (1.13) - 16.4
 • EBS 3.87 7.42 101% 9.9
 • FDC 5.21 18.43 45% 2.5
 • OGC 96.12 120.33 64% 16.4
 • DAG 7.89 21.33 171% 6.5
 • L62 0.3 0.84 51% 53.2
 • BMI 33.12 105.38 133% 10.2
 • TSM (1.04) - - (1.5)
 • RCL 6.13 18.14 118% 5.9
 • NTL 12.51 22.68 32% 12.6
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán