TNC: Thanh toán cổ tức 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại TAS và SME

CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC) thông báo thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại CTCP CK TAS và CTCP CK SME.

Tài liệu đính kèm:
20140320---TNC---Thanh-toan-co-tuc-cho-cac-co-dong-luu-ky-tai-TAS-va-SME.pdf

HOSE

TNC: Thanh toán cổ tức 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại TAS và SME

CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC) thông báo thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại CTCP CK TAS và CTCP CK SME.

Tài liệu đính kèm:
20140320---TNC---Thanh-toan-co-tuc-cho-cac-co-dong-luu-ky-tai-TAS-va-SME.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TNC 11.6 +0.1 +0.87% 4,850

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • FPT 1,632.09 81% 5,221 9.6
 • FLC 355.85 136% 1,926 5.8
 • NNC 104.25 169% 12,176 4.2
 • VTV 36.82 123% 2,360 10.6
 • VPK 23.49 90% 2,936 7.4
 • SD4 21.32 125% 2,070 6.3
 • PCG 9.85 137% 522 13
 • VE2 3.02 84% 1,441 7.5
 • SHP 220.11 281% 2,349 8.1
 • CID (5.65) - (5,733) (0.8)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán