TNC: Thanh toán cổ tức 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại TAS và SME

CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC) thông báo thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại CTCP CK TAS và CTCP CK SME.

Tài liệu đính kèm:
20140320---TNC---Thanh-toan-co-tuc-cho-cac-co-dong-luu-ky-tai-TAS-va-SME.pdf

HOSE

TNC: Thanh toán cổ tức 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại TAS và SME

CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC) thông báo thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại CTCP CK TAS và CTCP CK SME.

Tài liệu đính kèm:
20140320---TNC---Thanh-toan-co-tuc-cho-cac-co-dong-luu-ky-tai-TAS-va-SME.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TNC 12.2 +0.7 +6.09% 45,620

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • BTS 31.97 40.74 99% (5.8)
 • BAM 3.12 12.3 - -
 • TIX 28.08 59.48 93% 6.6
 • ALP (59.31) - - (3.1)
 • DHM 0.61 3.88 30% 9.1
 • KSK 0.02 - - -
 • STG 7.39 22.27 91% 16.6
 • MTG (8.77) - - (4)
 • CAV 29.76 101.26 84% -
 • LTC (2.62) (1.13) - 14.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán