TNC: Thanh toán cổ tức 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại TAS và SME

CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC) thông báo thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại CTCP CK TAS và CTCP CK SME.

Tài liệu đính kèm:
20140320---TNC---Thanh-toan-co-tuc-cho-cac-co-dong-luu-ky-tai-TAS-va-SME.pdf

HOSE

TNC: Thanh toán cổ tức 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại TAS và SME

CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC) thông báo thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại CTCP CK TAS và CTCP CK SME.

Tài liệu đính kèm:
20140320---TNC---Thanh-toan-co-tuc-cho-cac-co-dong-luu-ky-tai-TAS-va-SME.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TNC 11.6 -0.1 -0.85% 23,480

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SSI 195.81 651.97 138% 14.6
 • TVD 33.87 71.56 111% 2.4
 • BTS 24.54 33.31 81% (5.4)
 • HTI 10.95 25.95 91% 10.3
 • TDN 8.46 - - 3.3
 • VTV 7.99 22.12 74% 9.8
 • TMC 6.97 18.47 117% 6.6
 • HVT 5.58 17.07 78% 6.1
 • NBC 5.43 30.56 90% 3.5
 • DGC 5.12 53.89 18% -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán