TNC: Thanh toán cổ tức 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại TAS và SME

CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC) thông báo thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại CTCP CK TAS và CTCP CK SME.

Tài liệu đính kèm:
20140320---TNC---Thanh-toan-co-tuc-cho-cac-co-dong-luu-ky-tai-TAS-va-SME.pdf

HOSE

TNC: Thanh toán cổ tức 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại TAS và SME

CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC) thông báo thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền cho các cổ đông lưu ký tại CTCP CK TAS và CTCP CK SME.

Tài liệu đính kèm:
20140320---TNC---Thanh-toan-co-tuc-cho-cac-co-dong-luu-ky-tai-TAS-va-SME.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TNC 11.4 -0.4 -3.39% 2,190

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • ASM 39.72 80.34 100% 6.9
 • PAN 30.22 70.73 141% 19.3
 • KHA 19.46 67.22 149% 5.2
 • SMC 5.98 33.35 67% 9
 • TMC 3.45 21.58 137% 6.7
 • PLC 76 266.72 153% 7.9
 • CYC (2.63) (5.8) - (6.5)
 • NSC 37.17 121.33 106% 8.4
 • VC5 6.41 0.27 6% 11.4
 • TCR 1.78 3.83 - 76.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán