Thu Hoa

Life's a journey, not a destination

KSH: Cứ tháng 9 là lại tăng khủng?

Cổ phiếu của CTCP Tập Đoàn Khoáng Sản Hamico (HOSE: KSH) lại tiếp tục gây ấn tượng quen thuộc khi tăng trần 15 phiên liên tiếp trong giai đoạn 14/08 – 05/09/2014, từ mức giá 6,600 đồng lên 15,900 đồng, tức tăng 165%.

Thống kê cho thấy trong số 6 lần leo dốc của giá cổ phiếu KSH thì có 3 lần là rơi vào khoảng đầu tháng 9. Lần tăng “khủng” nhất của KSH là 34 phiên trần liên tục từ mức giá 18,000 đồng lên 93,000 đồng, tức là tăng hơn gấp 5 lần trong giai đoạn chưa đầy hai tháng từ ngày 04/09 – 22/10/2009. Các lần tăng khác đều từ 11-15 phiên trần, như giai đoạn 18/12/2009 – 07/01/2010 tăng 14 phiên, 01/09 – 19/09/2011 tăng 11 phiên, 16/02 – 05/03/2012 tăng 12 phiên, 11/04 – 27/04/2012 tăng 13 phiên.

Lần này thì điều gì đã tiếp tục làm nên sự tăng trưởng giá cổ phiếu KSH một cách ngoạn mục như vậy?

Trước thời điểm diễn ra con sóng này, KSH phát đi thông báo Nghị quyết HĐQT về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến vào tháng 09/2014 về việc tái cấu trúc công ty, gồm bổ sung ngành nghề kinh doanh, lập công ty con, tăng vốn, thay thế và bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Điểm đáng chú ý là có khá nhiều nội dung quan trọng đưa ra cùng lúc. Cụ thể:

Thay đổi HĐQT, Ban kiểm soát. Cụ thể, KSH sẽ bầu ông Nguyễn Công Hùng vào vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Tiến Dũng và bầu ông Nguyễn Minh Thành làm Tổng Giám đốc thay cho ông Vũ Minh Thành, sau khi hai ông này từ nhiệm. Việc thay đổi người ở những vị trí nòng cốt nhất của công ty sẽ đặt ra nhiều câu hỏi như năng lực lãnh đạo của người cũ cũng như người mới hay tình hình nội bộ KSH có sự thay đổi lớn nào chăng? Liệu sự thay đổi này có đem lại hiệu quả tích cực cho tương lai của công ty?…

Phát hành cổ phiếu tăng vốn, bổ sung ngành nghề kinh doanh, lập công ty con. Theo BCTC chốt tới quý 02/2014, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của KSH đang âm gần 2.8 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần bằng 0. Theo quy định thì KSH không đủ điều kiện để phát hành thêm cổ phiếu cho đến khi LNST chưa phân phối tại năm chào bán dương. Do đó, kế hoạch phát hành lần này có thực hiện được hay không sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả kinh doanh quý 03/2014.

Trong trường hợp KSH đạt đủ điều kiện và được chấp thuận phát hành, nếu giá cổ phiếu KSH (chốt tới ngày 12/09 là 17,900 đồng) vẫn tiếp tục giữ được trên mệnh giá thì KSH có thể phát hành với giá bằng hoặc cao hơn mệnh giá (thu thêm được khoảng thặng dư vốn phát hành để tăng cường vốn cho việc mở rộng kinh doanh) với khả năng thành công cao.

Nếu giá cổ phiếu KSH dưới mệnh giá, còn giá phát hành là mệnh giá thì KSH phải xin phép UBCKNN, trong đó phải đáp ứng yêu cầu thặng dư vốn cổ phần đủ bù đắp phần thiếu hụt so với mệnh giá, trong khi thặng dư vốn cổ phiếu của KSH không có.

Do đó, bài toán cần giải quyết của KSH là kết quả kinh doanh quý 3/2014 đủ để bù phần LNST chưa phân phối hết âm và giá cổ phiếu KSH bằng hoặc cao hơn mệnh giá. KSH đã “có được” thuận lợi một nửa khi giá cổ phiếu tăng vọt sẽ hỗ trợ tích cực cho kế hoạch này.

Giao dịch cổ phiếu KSH tăng vọt trong thời gian gần đây (Nguồn: ptkt.vietstock.vn)

Điều đáng chú ý là sau đợt tăng “chóng mặt” thì KSH thông báo về giao dịch của cổ đông lớn đã bán hơn 5 triệu cổ phiếu trong 2 ngày 08/09 và 09/09 (thông qua thỏa thuận) và không còn là cổ đông lớn. Số cổ phiếu đang lưu hành của KSH vẫn giữ nguyên 11.69 triệu cổ phiếu trong nhiều năm qua, trong khi một cá nhân là ông Nguyễn Xuân Mai đã giữ hơn 5.5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 47.19%). Điều này cũng cho thấy vì sao khối lượng khớp lệnh KSH trong những phiên tăng trần rất thấp, trung bình chỉ đạt 93.6 ngàn cổ phiếu/phiên.

Thu Hoa

Từ khóa: Khoáng Sản Hamico, KSH, cổ phiếu, hoạt động, Ban điều hành, Hội đồng quản trị

 Bài viết cùng chủ đề (287) : Cổ phiếu nóng 

KSH: Cứ tháng 9 là lại tăng khủng?

Cổ phiếu của CTCP Tập Đoàn Khoáng Sản Hamico (HOSE: KSH) lại tiếp tục gây ấn tượng quen thuộc khi tăng trần 15 phiên liên tiếp trong giai đoạn 14/08 – 05/09/2014, từ mức giá 6,600 đồng lên 15,900 đồng, tức tăng 165%.

Thống kê cho thấy trong số 6 lần leo dốc của giá cổ phiếu KSH thì có 3 lần là rơi vào khoảng đầu tháng 9. Lần tăng “khủng” nhất của KSH là 34 phiên trần liên tục từ mức giá 18,000 đồng lên 93,000 đồng, tức là tăng hơn gấp 5 lần trong giai đoạn chưa đầy hai tháng từ ngày 04/09 – 22/10/2009. Các lần tăng khác đều từ 11-15 phiên trần, như giai đoạn 18/12/2009 – 07/01/2010 tăng 14 phiên, 01/09 – 19/09/2011 tăng 11 phiên, 16/02 – 05/03/2012 tăng 12 phiên, 11/04 – 27/04/2012 tăng 13 phiên.

Lần này thì điều gì đã tiếp tục làm nên sự tăng trưởng giá cổ phiếu KSH một cách ngoạn mục như vậy?

Trước thời điểm diễn ra con sóng này, KSH phát đi thông báo Nghị quyết HĐQT về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến vào tháng 09/2014 về việc tái cấu trúc công ty, gồm bổ sung ngành nghề kinh doanh, lập công ty con, tăng vốn, thay thế và bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Điểm đáng chú ý là có khá nhiều nội dung quan trọng đưa ra cùng lúc. Cụ thể:

Thay đổi HĐQT, Ban kiểm soát. Cụ thể, KSH sẽ bầu ông Nguyễn Công Hùng vào vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Tiến Dũng và bầu ông Nguyễn Minh Thành làm Tổng Giám đốc thay cho ông Vũ Minh Thành, sau khi hai ông này từ nhiệm. Việc thay đổi người ở những vị trí nòng cốt nhất của công ty sẽ đặt ra nhiều câu hỏi như năng lực lãnh đạo của người cũ cũng như người mới hay tình hình nội bộ KSH có sự thay đổi lớn nào chăng? Liệu sự thay đổi này có đem lại hiệu quả tích cực cho tương lai của công ty?…

Phát hành cổ phiếu tăng vốn, bổ sung ngành nghề kinh doanh, lập công ty con. Theo BCTC chốt tới quý 02/2014, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của KSH đang âm gần 2.8 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần bằng 0. Theo quy định thì KSH không đủ điều kiện để phát hành thêm cổ phiếu cho đến khi LNST chưa phân phối tại năm chào bán dương. Do đó, kế hoạch phát hành lần này có thực hiện được hay không sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả kinh doanh quý 03/2014.

Trong trường hợp KSH đạt đủ điều kiện và được chấp thuận phát hành, nếu giá cổ phiếu KSH (chốt tới ngày 12/09 là 17,900 đồng) vẫn tiếp tục giữ được trên mệnh giá thì KSH có thể phát hành với giá bằng hoặc cao hơn mệnh giá (thu thêm được khoảng thặng dư vốn phát hành để tăng cường vốn cho việc mở rộng kinh doanh) với khả năng thành công cao.

Nếu giá cổ phiếu KSH dưới mệnh giá, còn giá phát hành là mệnh giá thì KSH phải xin phép UBCKNN, trong đó phải đáp ứng yêu cầu thặng dư vốn cổ phần đủ bù đắp phần thiếu hụt so với mệnh giá, trong khi thặng dư vốn cổ phiếu của KSH không có.

Do đó, bài toán cần giải quyết của KSH là kết quả kinh doanh quý 3/2014 đủ để bù phần LNST chưa phân phối hết âm và giá cổ phiếu KSH bằng hoặc cao hơn mệnh giá. KSH đã “có được” thuận lợi một nửa khi giá cổ phiếu tăng vọt sẽ hỗ trợ tích cực cho kế hoạch này.

Giao dịch cổ phiếu KSH tăng vọt trong thời gian gần đây (Nguồn: ptkt.vietstock.vn)

Điều đáng chú ý là sau đợt tăng “chóng mặt” thì KSH thông báo về giao dịch của cổ đông lớn đã bán hơn 5 triệu cổ phiếu trong 2 ngày 08/09 và 09/09 (thông qua thỏa thuận) và không còn là cổ đông lớn. Số cổ phiếu đang lưu hành của KSH vẫn giữ nguyên 11.69 triệu cổ phiếu trong nhiều năm qua, trong khi một cá nhân là ông Nguyễn Xuân Mai đã giữ hơn 5.5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 47.19%). Điều này cũng cho thấy vì sao khối lượng khớp lệnh KSH trong những phiên tăng trần rất thấp, trung bình chỉ đạt 93.6 ngàn cổ phiếu/phiên.

Thu Hoa

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • KSH 2.6 -0.1 -4.43% 691,960

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán