Thu Hoa

Life's a journey, not a destination

CVT: Làm ăn tích cực nhưng vẫn chào bán cổ phiếu giá bèo?

Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm dự kiến bằng mệnh giá, tức chỉ bằng khoảng ¼ thị giá hiện tại. Điều lo ngại của nhà đầu tư là quá trình điều chỉnh giá CVT sẽ như thế nào sau khi phát hành thành công cho đến khi cổ phiếu được giao dịch trên sàn.

* Hàng loạt “thủ thuật” để phát hành thêm cổ phiếu

* Tin nóng kết quả kinh doanh quý 3/2014 các doanh nghiệp niêm yết

Tính tới ngày 03/10/2014, cổ phiếu CTCP CMC (HNX: CVT) đã tăng 178.5% so với phiên ngày 01/07/2014, từ mức giá 14,400 đồng lên 40,100 đồng. Như vậy, trung bình mỗi tháng cổ phiếu này tăng gần 60%. CVT tăng mạnh nhất trong 3 tuần gần đây từ 15/09 - 03/10 với mức tăng 60.4%.

Trong khoảng thời gian này, điểm chú ý nhất là BCTC bán niên 2014 được công bố giữa tháng 8/2014. Ngoài ra, kế hoạch tăng vốn điều lệ của CVT được thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên 2014 cũng đáng lưu ý, bên cạnh việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt tỷ lệ 18%.

Kết quả kinh doanh tiến triển tích cực. BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2014 của CVT cho thấy, trong khi doanh thu thuần tăng gần 30% thì lợi nhuận sau thuế (LNST) tăng gấp 2.35 lần so với cùng kỳ năm 2013. Doanh thu thuần và LNST nửa đầu năm 2014 lần lượt đạt 296.6 tỷ đồng và 19.5 tỷ đồng, giúp ROS đạt 6.5%. Sự tăng trưởng của LNST là do lợi nhuận gộp tăng, trong khi các khoản chi phí đều giảm (chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý) đã đẩy lợi nhuận thuần tăng gấp 2.6 lần.

Như vậy, mới chỉ trong 6 tháng đầu năm, LNST của CVT đã vượt qua kết quả cả năm 2013 (18.8 tỷ đồng), mặc dù doanh thu thuần chỉ bằng 50%. Do đó, cũng không có gì ngạc nhiên khi nhà đầu tư đổ tiền vào cổ phiếu này. Hơn nữa, giá cổ phiếu CVT đã đi ngang trong một thời gian khá dài trước đó (3 tháng) càng là động lực thúc đẩy quá trình tăng tốc của cổ phiếu này. Tuy nhiên, so với kế hoạch 2014 thì doanh thu thuần và LNST trong 6T/2014 mới chỉ đạt lần lượt 42.4% và 46.5%, trong khi ROS vượt kế hoạch là 6%.

CVT có lịch sử kinh doanh “toàn lời” từ năm 2007 cho đến 2013, mặc dù từng biến động giảm mạnh trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới (2008) và thị trường bất động sản trong nước tụt dốc những năm qua. Với sản phẩm kinh doanh chính là gạch ốp lát ceramic nổi tiếng cả nước, CVT dường như luôn vượt qua được khó khăn khi thị trường bất động sản tụt dốc vốn sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên các ngành nghề vệ tinh.

Trước đó, ngày 08/07/2014, CVT thông báo về ngày GDKHQ (23/07) để nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 18% cho năm 2013, trong khi thị giá đang chỉ là 16,200 đồng cũng góp phần tạo động lực cho đà tăng giá của cổ phiếu.

(Nguồn: http://finance.vietstock.vn/CVT/phan-tich-ky-thuat.htm)

Tăng vốn cho mở rộng sản xuất kinh doanh. ĐHĐCĐ thường niên 2014 của CVT đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu để bổ sung vốn cho đầu tư giai đoạn 2 nhà máy gạch CMC số 2. Theo đó, CVT sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu 8 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá (tăng vốn gấp đôi) trong thời gian dự kiến là quý 3, quý 4 năm nay.

Với thị giá gần nhất ngày 07/10/2014 là 38,500 đồng thì giá chào bán 10,000 đồng chỉ bằng khoảng 1/4. Điều lo ngại của nhà đầu tư là quá trình điều chỉnh giá CVT sẽ như thế nào sau khi phát hành thành công cho đến khi cổ phiếu được giao dịch trên sàn.

Khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình phiên của CVT trong đợt sóng này (01/07 – 03/10) tăng đáng kể khi đạt 195 ngàn đơn vị/phiên, trong khi bình quân 52 tuần là 78.3 ngàn đơn vị. P/E và P/B trong tuần đầu tiên của tháng 10 lần lượt vào khoảng 9.6 lần và 2.1 lần.

Thu Hoa

Từ khóa: CVT, chào bán cổ phiếu, giá bèo, kết quả kinh doanh, tăng vốn

 Bài viết cùng chủ đề (287) : Cổ phiếu nóng 

CVT: Làm ăn tích cực nhưng vẫn chào bán cổ phiếu giá bèo?

Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm dự kiến bằng mệnh giá, tức chỉ bằng khoảng ¼ thị giá hiện tại. Điều lo ngại của nhà đầu tư là quá trình điều chỉnh giá CVT sẽ như thế nào sau khi phát hành thành công cho đến khi cổ phiếu được giao dịch trên sàn.

* Hàng loạt “thủ thuật” để phát hành thêm cổ phiếu

* Tin nóng kết quả kinh doanh quý 3/2014 các doanh nghiệp niêm yết

Tính tới ngày 03/10/2014, cổ phiếu CTCP CMC (HNX: CVT) đã tăng 178.5% so với phiên ngày 01/07/2014, từ mức giá 14,400 đồng lên 40,100 đồng. Như vậy, trung bình mỗi tháng cổ phiếu này tăng gần 60%. CVT tăng mạnh nhất trong 3 tuần gần đây từ 15/09 - 03/10 với mức tăng 60.4%.

Trong khoảng thời gian này, điểm chú ý nhất là BCTC bán niên 2014 được công bố giữa tháng 8/2014. Ngoài ra, kế hoạch tăng vốn điều lệ của CVT được thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên 2014 cũng đáng lưu ý, bên cạnh việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt tỷ lệ 18%.

Kết quả kinh doanh tiến triển tích cực. BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2014 của CVT cho thấy, trong khi doanh thu thuần tăng gần 30% thì lợi nhuận sau thuế (LNST) tăng gấp 2.35 lần so với cùng kỳ năm 2013. Doanh thu thuần và LNST nửa đầu năm 2014 lần lượt đạt 296.6 tỷ đồng và 19.5 tỷ đồng, giúp ROS đạt 6.5%. Sự tăng trưởng của LNST là do lợi nhuận gộp tăng, trong khi các khoản chi phí đều giảm (chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý) đã đẩy lợi nhuận thuần tăng gấp 2.6 lần.

Như vậy, mới chỉ trong 6 tháng đầu năm, LNST của CVT đã vượt qua kết quả cả năm 2013 (18.8 tỷ đồng), mặc dù doanh thu thuần chỉ bằng 50%. Do đó, cũng không có gì ngạc nhiên khi nhà đầu tư đổ tiền vào cổ phiếu này. Hơn nữa, giá cổ phiếu CVT đã đi ngang trong một thời gian khá dài trước đó (3 tháng) càng là động lực thúc đẩy quá trình tăng tốc của cổ phiếu này. Tuy nhiên, so với kế hoạch 2014 thì doanh thu thuần và LNST trong 6T/2014 mới chỉ đạt lần lượt 42.4% và 46.5%, trong khi ROS vượt kế hoạch là 6%.

CVT có lịch sử kinh doanh “toàn lời” từ năm 2007 cho đến 2013, mặc dù từng biến động giảm mạnh trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới (2008) và thị trường bất động sản trong nước tụt dốc những năm qua. Với sản phẩm kinh doanh chính là gạch ốp lát ceramic nổi tiếng cả nước, CVT dường như luôn vượt qua được khó khăn khi thị trường bất động sản tụt dốc vốn sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên các ngành nghề vệ tinh.

Trước đó, ngày 08/07/2014, CVT thông báo về ngày GDKHQ (23/07) để nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 18% cho năm 2013, trong khi thị giá đang chỉ là 16,200 đồng cũng góp phần tạo động lực cho đà tăng giá của cổ phiếu.

(Nguồn: http://finance.vietstock.vn/CVT/phan-tich-ky-thuat.htm)

Tăng vốn cho mở rộng sản xuất kinh doanh. ĐHĐCĐ thường niên 2014 của CVT đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu để bổ sung vốn cho đầu tư giai đoạn 2 nhà máy gạch CMC số 2. Theo đó, CVT sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu 8 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá (tăng vốn gấp đôi) trong thời gian dự kiến là quý 3, quý 4 năm nay.

Với thị giá gần nhất ngày 07/10/2014 là 38,500 đồng thì giá chào bán 10,000 đồng chỉ bằng khoảng 1/4. Điều lo ngại của nhà đầu tư là quá trình điều chỉnh giá CVT sẽ như thế nào sau khi phát hành thành công cho đến khi cổ phiếu được giao dịch trên sàn.

Khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình phiên của CVT trong đợt sóng này (01/07 – 03/10) tăng đáng kể khi đạt 195 ngàn đơn vị/phiên, trong khi bình quân 52 tuần là 78.3 ngàn đơn vị. P/E và P/B trong tuần đầu tiên của tháng 10 lần lượt vào khoảng 9.6 lần và 2.1 lần.

Thu Hoa

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • CMC 9.4 +0.8 +9.30% 600
 • CVT 43.4 -0.4 -0.91% 969,368

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán