Duy Nam

"Điều tốt đẹp nhất đến với chúng tôi khi một công ty tuyệt vời tạm thời gặp vấn đề… " Warren Buffett

KLF làm gì để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh 2015?

Nhiều khả năng hoạt động tài chính sẽ tiếp tục là “cứu cánh” của KLF trong năm nay. Nếu như vậy thì KLF sẽ chuyển nhượng những khoản đầu tư nào để có thể hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2015?

KLF đã bán các khoản đầu tư nào trong quý 1/2015?

Doanh thu quý 1/2015 của CTCP Liên Doanh Đầu Tư Quốc Tế KLF (HNX: KLF) được công bố khả quan khi tăng 29.3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 160.7 tỷ đồng; nhưng lợi nhuận gộp của KLF lại giảm 51.2% khi chỉ đạt 5.1 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ vẫn đạt 34.6 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả lợi nhuận đột biến của KLF đến chủ yếu từ lợi nhuận hoạt động tài chính với lãi ròng đạt 35 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động tài chính là 357 tỷ đồng và chi phí tài chính là gần 308 tỷ đồng, chủ yếu từ việc bán các khoản đầu tư chứng khoán. Nhiều khả năng lợi nhuận hoạt động tài chính của KLF đến từ việc bán khoản đầu tư tại HAI có giá trị 94.4 tỷ đồng vào cuối năm 2014 và khoản đầu tư 150 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Địa ốc Alaska.

Nhiều khoản phải thu cá nhân cần chú ý

Tài sản của KLF đang tập trung chủ yếu ở 3 khoản mục chính gồm: phải thu ngắn hạn và dài hạn với tổng giá trị hơn 852 tỷ đồng chiếm 40.6%, trong đó phải thu ngắn hạn là 478 tỷ đồng và dài hạn là 374 tỷ đồng; khoản mục tài sản dài hạn khác là 794 tỷ đồng chiếm 37.9%, chủ yếu là tiền đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Tòa nhà Ion Complex; và khoản mục đầu tư dài hạn 393 tỷ đồng chiếm 18.7% tổng tài sản.

Các khoản phải thu của KLF đã tăng mạnh 62% so với cuối năm 2014, trong đó tăng mạnh nhất là ở khoản phải thu dài hạn với tỷ lệ tăng đến 258%. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến dòng tiền hoạt động của KLF bị âm trong quý 1/2015.

Các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn của KLF tập trung chủ yếu ở khoản mục phải thu khách hàng. Đáng chú ý, KLF có nhiều khoản phải thu với các cá nhân chiếm hơn 51% tổng giá trị các khoản phải thu ngắn và dài hạn. Theo thuyết minh BCTC, đây là các hợp đồng hợp tác kinh doanh, với các điển hình như trong bảng bên dưới.

 

KLF sẽ hoàn thành kế hoạch 2015 bằng cách nào?

Năm 2015, KLF đặt kế hoạch “hoành tráng” với doanh thu đạt 1,650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng. Đặc biệt là kế hoạch tăng vốn “khủng” từ mức 1,517 tỷ đồng lên 3,686 tỷ đồng. Như vậy, KLF sẽ phải hết sức cố gắng hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh và cải thiện khả năng tăng vốn thành công của mình.

Với kết quả thực hiện trong quý 1/2015 chưa đến 10% mục tiêu doanh thu và 22% lợi nhuận, có thể thấy nhiệm vụ của KLF trong 3 quý còn lại của năm là rất nặng nề. Trong khi đó, kế hoạch doanh thu năm 2015 được trình bày không mấy rõ ràng trong báo cáo thường niên. Vì vậy, nhiều khả năng hoạt động tài chính sẽ tiếp tục là “cứu cánh” của KLF trong năm nay (cần để ý rằng doanh thu từ hoạt động tài chính luôn đóng vai trò quan trọng trong kết quả lợi nhuận của KLF từ năm 2010 đến nay). Nếu như vậy thì KLF sẽ chuyển nhượng những khoản đầu tư nào để có thể hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2015?

 

Duy Nam

Từ khóa: KLF, hoạt động tài chính, chỉ tiêu kinh doanh năm 2015

 Bài viết cùng chủ đề (287) : Cổ phiếu nóng 

KLF làm gì để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh 2015?

Nhiều khả năng hoạt động tài chính sẽ tiếp tục là “cứu cánh” của KLF trong năm nay. Nếu như vậy thì KLF sẽ chuyển nhượng những khoản đầu tư nào để có thể hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2015?

KLF đã bán các khoản đầu tư nào trong quý 1/2015?

Doanh thu quý 1/2015 của CTCP Liên Doanh Đầu Tư Quốc Tế KLF (HNX: KLF) được công bố khả quan khi tăng 29.3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 160.7 tỷ đồng; nhưng lợi nhuận gộp của KLF lại giảm 51.2% khi chỉ đạt 5.1 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ vẫn đạt 34.6 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả lợi nhuận đột biến của KLF đến chủ yếu từ lợi nhuận hoạt động tài chính với lãi ròng đạt 35 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động tài chính là 357 tỷ đồng và chi phí tài chính là gần 308 tỷ đồng, chủ yếu từ việc bán các khoản đầu tư chứng khoán. Nhiều khả năng lợi nhuận hoạt động tài chính của KLF đến từ việc bán khoản đầu tư tại HAI có giá trị 94.4 tỷ đồng vào cuối năm 2014 và khoản đầu tư 150 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Địa ốc Alaska.

Nhiều khoản phải thu cá nhân cần chú ý

Tài sản của KLF đang tập trung chủ yếu ở 3 khoản mục chính gồm: phải thu ngắn hạn và dài hạn với tổng giá trị hơn 852 tỷ đồng chiếm 40.6%, trong đó phải thu ngắn hạn là 478 tỷ đồng và dài hạn là 374 tỷ đồng; khoản mục tài sản dài hạn khác là 794 tỷ đồng chiếm 37.9%, chủ yếu là tiền đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Tòa nhà Ion Complex; và khoản mục đầu tư dài hạn 393 tỷ đồng chiếm 18.7% tổng tài sản.

Các khoản phải thu của KLF đã tăng mạnh 62% so với cuối năm 2014, trong đó tăng mạnh nhất là ở khoản phải thu dài hạn với tỷ lệ tăng đến 258%. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến dòng tiền hoạt động của KLF bị âm trong quý 1/2015.

Các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn của KLF tập trung chủ yếu ở khoản mục phải thu khách hàng. Đáng chú ý, KLF có nhiều khoản phải thu với các cá nhân chiếm hơn 51% tổng giá trị các khoản phải thu ngắn và dài hạn. Theo thuyết minh BCTC, đây là các hợp đồng hợp tác kinh doanh, với các điển hình như trong bảng bên dưới.

 

KLF sẽ hoàn thành kế hoạch 2015 bằng cách nào?

Năm 2015, KLF đặt kế hoạch “hoành tráng” với doanh thu đạt 1,650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng. Đặc biệt là kế hoạch tăng vốn “khủng” từ mức 1,517 tỷ đồng lên 3,686 tỷ đồng. Như vậy, KLF sẽ phải hết sức cố gắng hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh và cải thiện khả năng tăng vốn thành công của mình.

Với kết quả thực hiện trong quý 1/2015 chưa đến 10% mục tiêu doanh thu và 22% lợi nhuận, có thể thấy nhiệm vụ của KLF trong 3 quý còn lại của năm là rất nặng nề. Trong khi đó, kế hoạch doanh thu năm 2015 được trình bày không mấy rõ ràng trong báo cáo thường niên. Vì vậy, nhiều khả năng hoạt động tài chính sẽ tiếp tục là “cứu cánh” của KLF trong năm nay (cần để ý rằng doanh thu từ hoạt động tài chính luôn đóng vai trò quan trọng trong kết quả lợi nhuận của KLF từ năm 2010 đến nay). Nếu như vậy thì KLF sẽ chuyển nhượng những khoản đầu tư nào để có thể hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2015?

 

Duy Nam

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • HAI 10.2 +0.7 +6.84% 3,853,320
 • KLF 3.0 -0.2 -6.25% 5,953,785

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • HTI 16.22 46.38 - 6.4
 • PXT 1.44 5.19 - 6.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán