Duy Nam

"Điều tốt đẹp nhất đến với chúng tôi khi một công ty tuyệt vời tạm thời gặp vấn đề… " Warren Buffett

SJS: Chờ đợi KQKD khả quan hơn trong 6 tháng cuối năm?

Áp lực trả nợ của SJS vẫn duy trì ở mức cao, nhưng nhiều khả năng KQKD 6 tháng cuối năm 2015 sẽ khả quan hơn do doanh nghiệp đang đàm phán bán một số lô đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Kết quả kinh doanh 6T/2015 khởi sắc hơn nhưng chỉ mới hoành thành 16% kế hoạch lợi nhuận. Theo BCTC hợp nhất chưa kiểm toán, tổng doanh thu 6T/2015 của CTCP ĐT PT Đô Thị & KCN Sông Đà (HOSE: SJS) đạt 205.6 tỷ đồng, tăng 4.4 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của SJS tiếp tục đến từ việc kinh doanh dự án Nam An Khánh, và doanh thu tăng mạnh đã giúp lợi nhuận gộp của SJS đạt 77.2 tỷ đồng, tăng 5.3 lần so với cùng kỳ với tỷ lệ lợi nhuận gộp đạt đến 37.5%.

Đáng chú ý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của SJS cải thiện tích cực khi đạt 54.5 tỷ đồng, trong khi lỗ 31.3 tỷ đồng vào năm ngoái. Sự cải thiện này đến chủ yếu từ: (i) sự tăng trưởng tích cực của doanh thu, (ii) chi phí tài chính thu hẹp nhờ không phát sinh chi phí lãi vay trong kỳ, và (iii) đáng chú ý nhất đó là chi phí quản lý giảm mạnh chỉ còn 17.9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 42 tỷ đồng.

Tuy không còn khoản thu nhập khác hơn 50 tỷ đồng như cùng kỳ năm ngoái nhưng nhờ lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tích cực nên lợi nhuận sau thuế của SJS vẫn đạt 39.6 tỷ đồng, tăng 2.2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, SJS chỉ mới hoàn thành 15.8% kế hoạch doanh thu và 16.1% kế hoạch lợi nhuận năm 2015.

Chưa có nhiều chuyển biến ở hàng tồn kho. Hàng tồn kho đến cuối tháng 6/2015 chiếm đến 80.1% tổng tài sản, với tổng giá trị 3,366 tỷ đồng, trong đó có gần 4,588 tỷ đồng hàng tồn kho. Hàng tồn kho trong kỳ không có nhiều biến động và so với đầu năm thì khoản mục này chỉ tăng nhẹ gần 2 tỷ đồng. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 222 tỷ đồng, chiếm 4.8% giá trị hàng tồn kho và không đổi so với đầu năm .

Giá trị hàng tồn kho của SJS không thay đổi so với những năm gần đây khi vẫn tập trung chủ yếu ở: DA Khu đô thị Nam An Khánh (2,232 tỷ đồng), DA Khu đô thị Hòa Hải - Đà Nẵng (1,109 tỷ đồng – dự phòng  gần 175 tỷ đồng), DA Văn La - Văn Khê - Hà Đông (450 tỷ đồng), DA Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì (171 tỷ đồng), DA Khu đô thị mới Tiến Xuân (141 tỷ đồng) và DA nhà máy gạch (116 tỷ đồng – dự phòng gần 44 tỷ đồng), DA KĐT Nam An Khánh mở rộng (90 tỷ đồng).

Thu tiền khách hàng vẫn gặp nhiều khó khăn. Tổng giá trị khoản mục phải thu của SJS tính đến tháng 06/2015 là 334 tỷ, tăng nhẹ 7 tỷ đồng với cuối năm 2014, tập trung phần lớn ở DA Khu đô thị Nam An Khánh với 294 tỷ đồng và DA Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì với 22 tỷ đồng. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi của SJS tăng nhẹ 1 tỷ đồng so với cuối năm 2014 và vẫn giữ ở mức cao với 138.6 tỷ đồng.

Áp lực trả nợ ngắn hạn tiếp tục duy trì ở mức cao. Tổng vay nợ của SJS tính đến cuối tháng 06/2015 là 1,211 tỷ đồng, đã giảm 12.8% so với cuối 2014. Tuy vậy áp lực trả nợ vay ngắn hạn của SJS vẫn duy trì ở mức cao với hơn 883 tỷ đồng, trong khi đó khoản mục vay nợ dài hạn đạt 328  tỷ đồng.

Cũng cần phải chú ý rằng, bên cạnh khoản nợ vay này thì SJS vẫn còn khoản lãi vay trích trước phải trả với gần 533 tỷ đồng, tăng 12.7% so với cuối năm 2014.

KQKD sẽ khả quan hơn trong 6 tháng cuối năm? Để hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2015 ở mức 1,300 tỷ đồng và lợi nhuận 245 tỷ đồng, SJS đang đàm phán bán một số khu đất cho nhà đầu tư thứ cấp. Do đó, nhiều khả năng kết quả kinh doanh của SJS sẽ khả quan hơn trong 6 tháng cuối năm.

Kết luận: Sự hồi phục của thị trường bất động sản trong 6T/2015 đã giúp hoạt động kinh doanh bán lẻ của SJS có phần khởi sắc hơn và tạo điều kiện cho SJS giảm bớt khoản nợ vay. Nhiều khả năng KQKD của SJS sẽ khả quan hơn vào cuối năm khi doanh nghiệp đang đàm phán bán một số lô đất cho nhà đầu tư thứ cấp. Mặc dù vậy, SJS vẫn phải đối mặt với các khó khăn cũ như áp lực trả nợ ngắn hạn vẫn duy trì ở mức cao và hoạt động thu tiền vẫn chưa có chuyển biến tích cực.

Hiện SJS đang giao dịch ở mức P/E 11.06 lần và mức P/B 1.09 lần. Giao dịch của SJS diễn ra khá tích cực với khối lượng trung bình 52 phiên đạt 306 ngàn cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh 4 quý gần nhất của SJS (Nguồn:VietstockFinance - Đvt: Triệu đồng)

Duy Nam

 Bài viết cùng chủ đề (287) : Cổ phiếu nóng 

SJS: Chờ đợi KQKD khả quan hơn trong 6 tháng cuối năm?

Áp lực trả nợ của SJS vẫn duy trì ở mức cao, nhưng nhiều khả năng KQKD 6 tháng cuối năm 2015 sẽ khả quan hơn do doanh nghiệp đang đàm phán bán một số lô đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Kết quả kinh doanh 6T/2015 khởi sắc hơn nhưng chỉ mới hoành thành 16% kế hoạch lợi nhuận. Theo BCTC hợp nhất chưa kiểm toán, tổng doanh thu 6T/2015 của CTCP ĐT PT Đô Thị & KCN Sông Đà (HOSE: SJS) đạt 205.6 tỷ đồng, tăng 4.4 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của SJS tiếp tục đến từ việc kinh doanh dự án Nam An Khánh, và doanh thu tăng mạnh đã giúp lợi nhuận gộp của SJS đạt 77.2 tỷ đồng, tăng 5.3 lần so với cùng kỳ với tỷ lệ lợi nhuận gộp đạt đến 37.5%.

Đáng chú ý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của SJS cải thiện tích cực khi đạt 54.5 tỷ đồng, trong khi lỗ 31.3 tỷ đồng vào năm ngoái. Sự cải thiện này đến chủ yếu từ: (i) sự tăng trưởng tích cực của doanh thu, (ii) chi phí tài chính thu hẹp nhờ không phát sinh chi phí lãi vay trong kỳ, và (iii) đáng chú ý nhất đó là chi phí quản lý giảm mạnh chỉ còn 17.9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 42 tỷ đồng.

Tuy không còn khoản thu nhập khác hơn 50 tỷ đồng như cùng kỳ năm ngoái nhưng nhờ lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tích cực nên lợi nhuận sau thuế của SJS vẫn đạt 39.6 tỷ đồng, tăng 2.2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, SJS chỉ mới hoàn thành 15.8% kế hoạch doanh thu và 16.1% kế hoạch lợi nhuận năm 2015.

Chưa có nhiều chuyển biến ở hàng tồn kho. Hàng tồn kho đến cuối tháng 6/2015 chiếm đến 80.1% tổng tài sản, với tổng giá trị 3,366 tỷ đồng, trong đó có gần 4,588 tỷ đồng hàng tồn kho. Hàng tồn kho trong kỳ không có nhiều biến động và so với đầu năm thì khoản mục này chỉ tăng nhẹ gần 2 tỷ đồng. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 222 tỷ đồng, chiếm 4.8% giá trị hàng tồn kho và không đổi so với đầu năm .

Giá trị hàng tồn kho của SJS không thay đổi so với những năm gần đây khi vẫn tập trung chủ yếu ở: DA Khu đô thị Nam An Khánh (2,232 tỷ đồng), DA Khu đô thị Hòa Hải - Đà Nẵng (1,109 tỷ đồng – dự phòng  gần 175 tỷ đồng), DA Văn La - Văn Khê - Hà Đông (450 tỷ đồng), DA Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì (171 tỷ đồng), DA Khu đô thị mới Tiến Xuân (141 tỷ đồng) và DA nhà máy gạch (116 tỷ đồng – dự phòng gần 44 tỷ đồng), DA KĐT Nam An Khánh mở rộng (90 tỷ đồng).

Thu tiền khách hàng vẫn gặp nhiều khó khăn. Tổng giá trị khoản mục phải thu của SJS tính đến tháng 06/2015 là 334 tỷ, tăng nhẹ 7 tỷ đồng với cuối năm 2014, tập trung phần lớn ở DA Khu đô thị Nam An Khánh với 294 tỷ đồng và DA Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì với 22 tỷ đồng. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi của SJS tăng nhẹ 1 tỷ đồng so với cuối năm 2014 và vẫn giữ ở mức cao với 138.6 tỷ đồng.

Áp lực trả nợ ngắn hạn tiếp tục duy trì ở mức cao. Tổng vay nợ của SJS tính đến cuối tháng 06/2015 là 1,211 tỷ đồng, đã giảm 12.8% so với cuối 2014. Tuy vậy áp lực trả nợ vay ngắn hạn của SJS vẫn duy trì ở mức cao với hơn 883 tỷ đồng, trong khi đó khoản mục vay nợ dài hạn đạt 328  tỷ đồng.

Cũng cần phải chú ý rằng, bên cạnh khoản nợ vay này thì SJS vẫn còn khoản lãi vay trích trước phải trả với gần 533 tỷ đồng, tăng 12.7% so với cuối năm 2014.

KQKD sẽ khả quan hơn trong 6 tháng cuối năm? Để hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2015 ở mức 1,300 tỷ đồng và lợi nhuận 245 tỷ đồng, SJS đang đàm phán bán một số khu đất cho nhà đầu tư thứ cấp. Do đó, nhiều khả năng kết quả kinh doanh của SJS sẽ khả quan hơn trong 6 tháng cuối năm.

Kết luận: Sự hồi phục của thị trường bất động sản trong 6T/2015 đã giúp hoạt động kinh doanh bán lẻ của SJS có phần khởi sắc hơn và tạo điều kiện cho SJS giảm bớt khoản nợ vay. Nhiều khả năng KQKD của SJS sẽ khả quan hơn vào cuối năm khi doanh nghiệp đang đàm phán bán một số lô đất cho nhà đầu tư thứ cấp. Mặc dù vậy, SJS vẫn phải đối mặt với các khó khăn cũ như áp lực trả nợ ngắn hạn vẫn duy trì ở mức cao và hoạt động thu tiền vẫn chưa có chuyển biến tích cực.

Hiện SJS đang giao dịch ở mức P/E 11.06 lần và mức P/B 1.09 lần. Giao dịch của SJS diễn ra khá tích cực với khối lượng trung bình 52 phiên đạt 306 ngàn cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh 4 quý gần nhất của SJS (Nguồn:VietstockFinance - Đvt: Triệu đồng)

Duy Nam

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SJS 28.0 -0.3 -0.89% 124,280

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán