Phương Thảo

Listen to my heartbeat

SDI đã bán 79.8 triệu cp NHN

Kết thúc đợt giao dịch từ ngày 19 đến 22/10/2015, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng đã bán 79.8 triệu cp của CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội . Hiện tại, SDI vẫn còn nắm giữ 10 triệu cp, tương đương 5% vốn NHN.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng
- Mã chứng khoán: NHN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 89,800,000 CP (tỷ lệ 44.9%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Hương Nội
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 79,800,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,000,000 CP (tỷ lệ 5%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/10/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/10/2015.

Phương Thảo

SDI đã bán 79.8 triệu cp NHN

Kết thúc đợt giao dịch từ ngày 19 đến 22/10/2015, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng đã bán 79.8 triệu cp của CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội . Hiện tại, SDI vẫn còn nắm giữ 10 triệu cp, tương đương 5% vốn NHN.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng
- Mã chứng khoán: NHN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 89,800,000 CP (tỷ lệ 44.9%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Hương Nội
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 79,800,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,000,000 CP (tỷ lệ 5%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/10/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/10/2015.

Phương Thảo

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán