Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

G20: Ủy viên HĐQT Nguyễn Anh Trung đã bán 97,900 cp

Từ ngày 05/04 đến 25/04/2016, ông Nguyễn Anh Trung - Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư Dệt may G.Home đã bán 97,900 cp G20.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Trung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: G20
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 195,800 cp (tỷ lệ 2.04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 97,900 cp
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 97,900 cp
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 97,900 cp (tỷ lệ 0.68%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/04/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/04/2016./.

G20: Ủy viên HĐQT Nguyễn Anh Trung đã bán 97,900 cp

Từ ngày 05/04 đến 25/04/2016, ông Nguyễn Anh Trung - Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư Dệt may G.Home đã bán 97,900 cp G20.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Trung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: G20
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 195,800 cp (tỷ lệ 2.04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 97,900 cp
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 97,900 cp
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 97,900 cp (tỷ lệ 0.68%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/04/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/04/2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • G20 2.3 -0.2 -8.00% 80,800

Biến động cổ phiếu28/06 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 1.9 +0.12 +6.90% 24,106,740
 • ITA 3.9 +0.01 +0.25% 17,829,070
 • HQC 3.3 +0.05 +1.56% 9,696,400
 • HAI 4.1 +0.21 +5.36% 6,383,070
 • FLC 7.3 +0.03 +0.41% 6,294,580

VS - Index28/06 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán