Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

G20: Ủy viên HĐQT Nguyễn Anh Trung đã bán 97,900 cp

Từ ngày 05/04 đến 25/04/2016, ông Nguyễn Anh Trung - Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư Dệt may G.Home đã bán 97,900 cp G20.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Trung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: G20
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 195,800 cp (tỷ lệ 2.04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 97,900 cp
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 97,900 cp
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 97,900 cp (tỷ lệ 0.68%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/04/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/04/2016./.

G20: Ủy viên HĐQT Nguyễn Anh Trung đã bán 97,900 cp

Từ ngày 05/04 đến 25/04/2016, ông Nguyễn Anh Trung - Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư Dệt may G.Home đã bán 97,900 cp G20.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Trung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: G20
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 195,800 cp (tỷ lệ 2.04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 97,900 cp
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 97,900 cp
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 97,900 cp (tỷ lệ 0.68%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/04/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/04/2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • G20 3.2 0.0 0.00% 31,200

Biến động cổ phiếu27/04 15:01

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.5 0.00 0.00% 15,382,150
 • DLG 3.6 +0.23 +6.85% 14,132,260
 • STB 12.4 +0.55 +4.64% 11,427,550
 • DCM 12.7 +0.70 +5.83% 7,809,260
 • HPG 29.5 +0.30 +1.03% 6,407,120

VS - Index27/04 15:01

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán