Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

G20: Ủy viên HĐQT Nguyễn Anh Trung đã bán 97,900 cp

Từ ngày 05/04 đến 25/04/2016, ông Nguyễn Anh Trung - Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư Dệt may G.Home đã bán 97,900 cp G20.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Trung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: G20
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 195,800 cp (tỷ lệ 2.04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 97,900 cp
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 97,900 cp
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 97,900 cp (tỷ lệ 0.68%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/04/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/04/2016./.

G20: Ủy viên HĐQT Nguyễn Anh Trung đã bán 97,900 cp

Từ ngày 05/04 đến 25/04/2016, ông Nguyễn Anh Trung - Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư Dệt may G.Home đã bán 97,900 cp G20.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Trung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: G20
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 195,800 cp (tỷ lệ 2.04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 97,900 cp
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 97,900 cp
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 97,900 cp (tỷ lệ 0.68%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/04/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/04/2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • G20 3.4 -0.1 -2.86% 23,200

Biến động cổ phiếu24/03 14:55

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • ITA 4.2 +0.15 +3.70% 26,971,000
 • FLC 8.2 -0.05 -0.61% 23,512,300
 • STB 11.4 0.00 0.00% 13,413,190
 • HAG 9.9 -0.20 -1.98% 12,781,710
 • BID 17.9 +0.45 +2.58% 8,242,990

VS - Index24/03 14:55

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán