Đăng Tùng

Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

Tiến thoái lưỡng nan tại EFI

Đã sắp tới giữa năm 2016 nhưng CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục (HNX: EFI) vẫn chưa thể công bố BCTC kiểm toán bán niên năm 2015, BCTC kiểm toán năm 2015, cũng như việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và một số vấn đề khác liên quan đến nhân sự HĐQT. Nguyên nhân chính là do hai “phe” trong HĐQT hiện tại không thể thống nhất được tiếng nói chung.

Câu chuyện tại EFI đã dai dẳng từ đầu năm 2015, đến nay vẫn chưa đi tới hồi kết. Bắt đầu từ cuối tháng 2/2015, khi đó HĐQT EFI đã thông qua quyết định từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với bà Lã Thị Vân Anh theo sự điều động của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD) và nguyện vọng của bà Vân Anh dành thời gian cho công việc mới. Số lượng thành viên HĐQT EFI khi đó giảm xuống 4 người, trong khi mức thấp nhất theo quy định phải có từ 5 người trong cơ cấu HĐQT.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó đến nay, mặc dù nhiều lần nhận được văn bản nhắc nhở từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) và UBCK Nhà nước (SSC), đồng thời là yêu cầu từ nhóm cổ đông lớn nhưng HĐQT vẫn không thể bầu ra Chủ tịch HĐQT, chưa thống nhất tổ chức được ĐHĐCĐ bất thường, mà nguyên nhân chính là do các thành viên HĐQT hiện tại chưa thể thống nhất nội dung cần thông qua.

Cuối năm 2015, mặc dù đã tổ chức được ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, tuy nhiên do không thống nhất được danh sách Đoàn Chủ tịch nên toàn thể Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% để Đại hội tạm dừng và đồng ý để NXBGD sẽ tiếp tục tổ chức trong thời gian thích hợp, mặc dù vậy đến hiện tại vẫn chưa có thông tin liên quan đến lần họp tiếp theo.

"Sống chết mặc bay"

Ngày 14/04/2016, EFI đã nhận được thông báo từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) về việc đưa cổ phiếu EFI vào diện bị kiểm soát và hạn chế giao dịch. Đến ngày 20/04/2016, HĐQT EFI đã quyết định họp HĐQT thường kỳ quý 1 để thảo luận về các phương án khắc phục vấn đề nêu trên. Tuy nhiên kịch bản không khác những lần trước, cả 9 nội dung được đưa ra thảo luận đều không được thông qua do số phiếu biểu quyết tại mỗi nội dung đều là 50% đồng ý – 50% phản đối hoặc 50% đồng ý – 50% không có ý kiến.

Dường như các phe trong HĐQT không ai nhượng bộ ai khiến nhiều vấn đề đi vào bế tắc kéo dài. Đơn cử như vấn đề nhân sự, ý kiến tại phiên họp vừa rồi đưa ra đề cử bà Nguyễn Thị Hồng Điệp – Phó Chủ tịch làm Chủ tịch tạm thời cho tới khi ĐHĐCĐ bầu bổ sung nhân sự đã không được thông qua do 2/4 phiếu phản đối – 2/4 phiếu đồng ý. Sau đó, ý kiến của ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT đưa ra đề nghị HĐQT sẽ thống nhất bầu ra một chủ tọa để điều hành phiên họp cũng… bất thành do 2/4 thành viên không có ý kiến.

Hàng loạt vấn đề khác như thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016; lựa chọn đơn vị kiểm toán; tổ chức ĐHĐCĐ bất thường; thoái vốn BĐS Lô E5 tại Đà Nẵng (đã có khách hàng trả giá cao hơn giá vốn của Công ty) cũng rơi vào tình cảnh tương tự như trên.

Đáng chú ý nhất có lẽ là 2 nội dung cho thấy sự “bất lực” lên đến đỉnh điểm trong việc thống nhất ý kiến là nội dung số 6 - tiếp tục duy trì đầy đủ hoạt động của Công ty và nội dung số 7 -  tạm dừng hoạt động của Công ty đều không được thông qua với 2/4 phiếu đồng ý và 2/4 phiếu không đồng ý. Với kết quả thống nhất như vậy hiện tại cũng không rõ hoạt động của EFI đang ở trạng thái ra sao!?

2 “phe” trong HĐQT EFI là ai?

Cơ cấu 4 thành viên HĐQT hiện tại của EFI có thể được chia làm 2 nhóm: Nhóm thành viên có liên quan đến NXBGD và nhóm thành viên “ngoại đạo”.

Theo đó, nhóm có liên quan đến NXBGD bao gồm 2 thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Hồng Điệp và ông Huỳnh Bá Vân. Cả hai đều từng có thời gian công tác tại NXBGD trước khi tham gia hoạt động tại EFI (trước đó bà Lã Thị Vân Anh – Nguyên Chủ tịch HĐQT cũng xuất thân từ NXBGD).

Nhóm thứ hai gồm ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Nguyễn Mạnh Hùng. Trong đó, ông Tuấn Anh là thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Sông Hồng - ICG (trước đó, ngày 21/05 ông Tuấn Anh đã bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT PVR) và ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT EFI tại ĐHĐCĐ thường niên 2014. Trước đó ông Hùng là Giám đốc của Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Đồng Tiến (Công ty này đã thoái sạch vốn 2.18 triệu cp, tương đương 20.04% vốn tại EFI trong khoảng thời gian từ 21/08 – 08/09/2014).

Ông Nguyễn Tuấn Anh trong thời gian vừa qua cũng “miệt mài” gom cổ phiếu EFI với công bố thông tin về việc đăng ký mua thêm 800,000 cp liên tục trong thời gian dài. Tuy nhiên, sau gần 6 tháng (thời gian mua bắt đầu từ tháng 12/2015) đến nay, ông Tuấn Anh chỉ mua được gần 200,000 cp.

Thế cân bằng hiện tại trong HĐQT EFI sẽ chỉ bị phá vỡ nếu 1 trong 2 nhóm có thể đưa thêm thành viên mới, tuy nhiên vấn đề chính là không bên nào chịu nhường bên nào trong "cuộc chiến" này. Và cũng không rõ đến khi nào vấn đề này có thể chấm dứt.

Tài liệu đính kèm: Cong-van-giai-trinh.PDF

 Bài viết cùng chủ đề (287) : Cổ phiếu nóng 

Tiến thoái lưỡng nan tại EFI

Đã sắp tới giữa năm 2016 nhưng CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục (HNX: EFI) vẫn chưa thể công bố BCTC kiểm toán bán niên năm 2015, BCTC kiểm toán năm 2015, cũng như việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và một số vấn đề khác liên quan đến nhân sự HĐQT. Nguyên nhân chính là do hai “phe” trong HĐQT hiện tại không thể thống nhất được tiếng nói chung.

Câu chuyện tại EFI đã dai dẳng từ đầu năm 2015, đến nay vẫn chưa đi tới hồi kết. Bắt đầu từ cuối tháng 2/2015, khi đó HĐQT EFI đã thông qua quyết định từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với bà Lã Thị Vân Anh theo sự điều động của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD) và nguyện vọng của bà Vân Anh dành thời gian cho công việc mới. Số lượng thành viên HĐQT EFI khi đó giảm xuống 4 người, trong khi mức thấp nhất theo quy định phải có từ 5 người trong cơ cấu HĐQT.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó đến nay, mặc dù nhiều lần nhận được văn bản nhắc nhở từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) và UBCK Nhà nước (SSC), đồng thời là yêu cầu từ nhóm cổ đông lớn nhưng HĐQT vẫn không thể bầu ra Chủ tịch HĐQT, chưa thống nhất tổ chức được ĐHĐCĐ bất thường, mà nguyên nhân chính là do các thành viên HĐQT hiện tại chưa thể thống nhất nội dung cần thông qua.

Cuối năm 2015, mặc dù đã tổ chức được ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, tuy nhiên do không thống nhất được danh sách Đoàn Chủ tịch nên toàn thể Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% để Đại hội tạm dừng và đồng ý để NXBGD sẽ tiếp tục tổ chức trong thời gian thích hợp, mặc dù vậy đến hiện tại vẫn chưa có thông tin liên quan đến lần họp tiếp theo.

"Sống chết mặc bay"

Ngày 14/04/2016, EFI đã nhận được thông báo từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) về việc đưa cổ phiếu EFI vào diện bị kiểm soát và hạn chế giao dịch. Đến ngày 20/04/2016, HĐQT EFI đã quyết định họp HĐQT thường kỳ quý 1 để thảo luận về các phương án khắc phục vấn đề nêu trên. Tuy nhiên kịch bản không khác những lần trước, cả 9 nội dung được đưa ra thảo luận đều không được thông qua do số phiếu biểu quyết tại mỗi nội dung đều là 50% đồng ý – 50% phản đối hoặc 50% đồng ý – 50% không có ý kiến.

Dường như các phe trong HĐQT không ai nhượng bộ ai khiến nhiều vấn đề đi vào bế tắc kéo dài. Đơn cử như vấn đề nhân sự, ý kiến tại phiên họp vừa rồi đưa ra đề cử bà Nguyễn Thị Hồng Điệp – Phó Chủ tịch làm Chủ tịch tạm thời cho tới khi ĐHĐCĐ bầu bổ sung nhân sự đã không được thông qua do 2/4 phiếu phản đối – 2/4 phiếu đồng ý. Sau đó, ý kiến của ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT đưa ra đề nghị HĐQT sẽ thống nhất bầu ra một chủ tọa để điều hành phiên họp cũng… bất thành do 2/4 thành viên không có ý kiến.

Hàng loạt vấn đề khác như thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016; lựa chọn đơn vị kiểm toán; tổ chức ĐHĐCĐ bất thường; thoái vốn BĐS Lô E5 tại Đà Nẵng (đã có khách hàng trả giá cao hơn giá vốn của Công ty) cũng rơi vào tình cảnh tương tự như trên.

Đáng chú ý nhất có lẽ là 2 nội dung cho thấy sự “bất lực” lên đến đỉnh điểm trong việc thống nhất ý kiến là nội dung số 6 - tiếp tục duy trì đầy đủ hoạt động của Công ty và nội dung số 7 -  tạm dừng hoạt động của Công ty đều không được thông qua với 2/4 phiếu đồng ý và 2/4 phiếu không đồng ý. Với kết quả thống nhất như vậy hiện tại cũng không rõ hoạt động của EFI đang ở trạng thái ra sao!?

2 “phe” trong HĐQT EFI là ai?

Cơ cấu 4 thành viên HĐQT hiện tại của EFI có thể được chia làm 2 nhóm: Nhóm thành viên có liên quan đến NXBGD và nhóm thành viên “ngoại đạo”.

Theo đó, nhóm có liên quan đến NXBGD bao gồm 2 thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Hồng Điệp và ông Huỳnh Bá Vân. Cả hai đều từng có thời gian công tác tại NXBGD trước khi tham gia hoạt động tại EFI (trước đó bà Lã Thị Vân Anh – Nguyên Chủ tịch HĐQT cũng xuất thân từ NXBGD).

Nhóm thứ hai gồm ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Nguyễn Mạnh Hùng. Trong đó, ông Tuấn Anh là thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Sông Hồng - ICG (trước đó, ngày 21/05 ông Tuấn Anh đã bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT PVR) và ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT EFI tại ĐHĐCĐ thường niên 2014. Trước đó ông Hùng là Giám đốc của Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Đồng Tiến (Công ty này đã thoái sạch vốn 2.18 triệu cp, tương đương 20.04% vốn tại EFI trong khoảng thời gian từ 21/08 – 08/09/2014).

Ông Nguyễn Tuấn Anh trong thời gian vừa qua cũng “miệt mài” gom cổ phiếu EFI với công bố thông tin về việc đăng ký mua thêm 800,000 cp liên tục trong thời gian dài. Tuy nhiên, sau gần 6 tháng (thời gian mua bắt đầu từ tháng 12/2015) đến nay, ông Tuấn Anh chỉ mua được gần 200,000 cp.

Thế cân bằng hiện tại trong HĐQT EFI sẽ chỉ bị phá vỡ nếu 1 trong 2 nhóm có thể đưa thêm thành viên mới, tuy nhiên vấn đề chính là không bên nào chịu nhường bên nào trong "cuộc chiến" này. Và cũng không rõ đến khi nào vấn đề này có thể chấm dứt.

Tài liệu đính kèm: Cong-van-giai-trinh.PDF

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • ICG 6.5 -0.3 -4.41% 29,510
 • SSC 61.5 +0.5 +0.82% 5,200

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán