Thu Phạm

“If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right"

LGC: CII đăng ký bán hơn 4 triệu cp

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) đã đăng ký bán 4,130,000 cp của CTCP Đầu tư Cầu đường II (HOSE: LGC). Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ nắm giữ của CII tại LGC giảm xuống 65.22% (125,776,953 cp).

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 06/06 đến 05/07/2016 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

* ĐHĐCĐ CII: Giảm sở hữu LGC xuống 49% để "làm đẹp" ROE và EPS

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của CII tổ chức ngày 26/04/2016 vừa qua đã thông qua phương án giảm sở hữu tạm thời tại LGC từ 81.5% xuống 49%. Như vậy, việc đăng ký thoái vốn lần này là một bước trong quá trình giảm sở hữu của CII tại LGC.

Có hai nguyên nhân giải thích cho quá trình thoái vốn này. Thứ nhất, CII đã đạt được thỏa thuận với Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) trong năm 2016 sẽ hoán đổi toàn bộ trị giá 1,020 tỷ đồng trái phiếu CII thành cổ phiếu LGC mà CII đã phát hành vào năm 2015 dẫn đến tỷ lệ sở hữu của CII tại LGC giảm từ 81.5% xuống 52.13%. Thứ hai, theo quy định mới tại Thông tư số 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 thì phần lợi nhuận thu từ thương vụ hoán đổi trái phiếu trên sẽ được hạch toán vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. HĐQT cho rằng cách hạch toán này sẽ khiến các chỉ số ROE và EPS bị giảm đi và không phản ánh đúng tình hình hoạt động cũng như hiệu quả của CII.

Tài liệu đính kèm:
20160602_20160602 - LGC - TBGDCP (CTCP Dau tu Ha tang Ky Thuat TPHCM).pdf

 

Từ khóa: CII, LGC, giảm sở hữu

LGC: CII đăng ký bán hơn 4 triệu cp

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) đã đăng ký bán 4,130,000 cp của CTCP Đầu tư Cầu đường II (HOSE: LGC). Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ nắm giữ của CII tại LGC giảm xuống 65.22% (125,776,953 cp).

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 06/06 đến 05/07/2016 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

* ĐHĐCĐ CII: Giảm sở hữu LGC xuống 49% để "làm đẹp" ROE và EPS

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của CII tổ chức ngày 26/04/2016 vừa qua đã thông qua phương án giảm sở hữu tạm thời tại LGC từ 81.5% xuống 49%. Như vậy, việc đăng ký thoái vốn lần này là một bước trong quá trình giảm sở hữu của CII tại LGC.

Có hai nguyên nhân giải thích cho quá trình thoái vốn này. Thứ nhất, CII đã đạt được thỏa thuận với Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) trong năm 2016 sẽ hoán đổi toàn bộ trị giá 1,020 tỷ đồng trái phiếu CII thành cổ phiếu LGC mà CII đã phát hành vào năm 2015 dẫn đến tỷ lệ sở hữu của CII tại LGC giảm từ 81.5% xuống 52.13%. Thứ hai, theo quy định mới tại Thông tư số 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 thì phần lợi nhuận thu từ thương vụ hoán đổi trái phiếu trên sẽ được hạch toán vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. HĐQT cho rằng cách hạch toán này sẽ khiến các chỉ số ROE và EPS bị giảm đi và không phản ánh đúng tình hình hoạt động cũng như hiệu quả của CII.

Tài liệu đính kèm:
20160602_20160602 - LGC - TBGDCP (CTCP Dau tu Ha tang Ky Thuat TPHCM).pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • CII 34.5 -0.7 -1.99% 519,640
 • LGC 24.1 +1.5 +6.40% 10

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán