Trường Sơn

Always full margin

HCM: Lãi ròng quý 2 đạt 82 tỷ đồng, tăng trưởng 58%

Nhờ hoạt động cho vay và môi giới có nhiều khởi sắc, lãi ròng quý 2/2016 của CTCP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE: HCM) đạt hơn 82 tỷ đồng, tăng mạnh 58% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động trong quý 2/2016 của HCM tăng mạnh 42% so với cùng kỳ năm trước đạt gần 195 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là gia tăng từ lãi các khoản cho vay và phải thu từ 44 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng và doanh thu hoạt động môi giới tăng từ 64 tỷ đồng lên 88 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động trong kỳ của HCM cũng tăng tương ứng với doanh thu từ 48 tỷ đồng lên hơn 70 tỷ đồng. Hai mảng có tỷ lệ tăng doanh thu cao nhất cũng chính là hai mảng ghi nhận chi phí tăng mạnh nhất trong kỳ. Cụ thể, chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu tăng từ 241 triệu lên gần 10 tỷ đồng. Chi phí môi giới chứng khoán tăng từ 13 tỷ lên gần 21 tỷ đồng.

Riêng chi phí quản lý công ty được giữ ổn định ở mức hơn 22 tỷ đồng, chỉ nhỉnh hơn một chút so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, đơn vị thu về hơn 82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2016, tăng mạnh 58% so với quý 2/2015.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của HCM đạt hơn 361 tỷ đồng với chi phí hoạt động ghi nhận hơn 133 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí khác, lãi ròng của đơn vị đạt gần 147 tỷ đồng, tăng mạnh 49% so với 6 tháng đầu năm 2015.

Với kế hoạch kinh doanh năm 2016 lợi nhuận sau thuế đạt hơn 301 tỷ đồng, HCM đã thực hiện 49% kế hoạch năm.

Tài liệu đính kèm:
20160720_20160720 - HCM - BCTC Q2-2016.pdf

 

 

Từ khóa: HSC, HCM, kết quả kinh doanh

 Bài viết cùng chủ đề (313) : Lãi lỗ quý 2/2016 

HCM: Lãi ròng quý 2 đạt 82 tỷ đồng, tăng trưởng 58%

Nhờ hoạt động cho vay và môi giới có nhiều khởi sắc, lãi ròng quý 2/2016 của CTCP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE: HCM) đạt hơn 82 tỷ đồng, tăng mạnh 58% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động trong quý 2/2016 của HCM tăng mạnh 42% so với cùng kỳ năm trước đạt gần 195 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là gia tăng từ lãi các khoản cho vay và phải thu từ 44 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng và doanh thu hoạt động môi giới tăng từ 64 tỷ đồng lên 88 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động trong kỳ của HCM cũng tăng tương ứng với doanh thu từ 48 tỷ đồng lên hơn 70 tỷ đồng. Hai mảng có tỷ lệ tăng doanh thu cao nhất cũng chính là hai mảng ghi nhận chi phí tăng mạnh nhất trong kỳ. Cụ thể, chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu tăng từ 241 triệu lên gần 10 tỷ đồng. Chi phí môi giới chứng khoán tăng từ 13 tỷ lên gần 21 tỷ đồng.

Riêng chi phí quản lý công ty được giữ ổn định ở mức hơn 22 tỷ đồng, chỉ nhỉnh hơn một chút so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, đơn vị thu về hơn 82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2016, tăng mạnh 58% so với quý 2/2015.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của HCM đạt hơn 361 tỷ đồng với chi phí hoạt động ghi nhận hơn 133 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí khác, lãi ròng của đơn vị đạt gần 147 tỷ đồng, tăng mạnh 49% so với 6 tháng đầu năm 2015.

Với kế hoạch kinh doanh năm 2016 lợi nhuận sau thuế đạt hơn 301 tỷ đồng, HCM đã thực hiện 49% kế hoạch năm.

Tài liệu đính kèm:
20160720_20160720 - HCM - BCTC Q2-2016.pdf

 

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HCM 41.0 +0.4 +0.86% 494,120

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán