Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

HUT: Biên lãi gộp cải thiện, lãi ròng quý 2 đạt gần 75 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2016, CTCP Tasco đạt doanh thu thuần 605 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần cùng kỳ 2015. Đồng thời, biên lãi gộp cải thiện cùng doanh thu tài chính tăng, giúp HUT đạt lãi ròng gần 75 tỷ đồng, gấp 4 lần so với quý 2/2015.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2/2016 tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, chạm mức 605 tỷ đồng. Đồng thời, giá vốn hàng bán chỉ tăng gần 86% đẩy lãi gộp tăng mạnh gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, đạt 173.7 tỷ đồng. Biên lãi gộp tương ứng đạt gần 29% trong quý 2/2016, tăng đáng kể so với mức 16% cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tài chính thì ngược lại khi doanh thu đạt 19.8 tỷ đồng (quý 2/2015 chỉ đạt hơn 5.8 tỷ), tuy nhiên chi phí cũng tăng lên mức 74.2 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước chỉ hơn 21 tỷ đồng).

Kết quả hết quý 2, HUT đạt lãi ròng 74.7 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ 2015. Trước đó, HUT cũng lãi ròng hơn 84.5 tỷ đồng, trong quý 1/2016.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu của HUT đạt 1,186 tỷ đồng, tăng 161% so với cùng kỳ năm trước và bằng 49% kế hoạch năm. Lãi ròng nửa đầu năm ghi nhận 159.4 tỷ đồng, gấp 6.6 lần cùng kỳ 2015 và bằng 42% chỉ tiêu năm đề ra.

Tính đến thời điểm 30/06/2016, khoản mục tài sản dở dang của HUT ở mức 2,848 tỷ đồng, tăng gần 40% so với hồi đầu kỳ và chiếm gần 48% tài sản dài hạn của Công ty; trong đó chi phí dở dang tập trung chủ yếu tại 2 dự án là dự án Đường Lê Đức Thọ (672.5 tỷ đồng) và dự án BOT 10 đoàn từ cầu Quản Toan đến cầu Nghìn (716 tỷ đồng) và hơn 14 dự án khác.

Mặt khác, HUT cũng đang có khoản vay nợ tài chính dài hạn gần 4,038 tỷ đồng (tăng 13% so với hồi đầu kỳ) và chiếm 69% nợ phải trả của Công ty.

Tài liệu:

HUT_2016.8.1_b7680c0_160729_Tasco_Giai_trinh_chi_tieu_LN_sau_thue_BCTC_Hop_nhat_QII_2016_sign

HUT_2016.8.1_5333078_2016_BCTC_2_Q2_Hop_nhat_signed.pdf

Từ khóa: HUT, lãi ròng, lũy kế

 Bài viết cùng chủ đề (313) : Lãi lỗ quý 2/2016 

HUT: Biên lãi gộp cải thiện, lãi ròng quý 2 đạt gần 75 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2016, CTCP Tasco đạt doanh thu thuần 605 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần cùng kỳ 2015. Đồng thời, biên lãi gộp cải thiện cùng doanh thu tài chính tăng, giúp HUT đạt lãi ròng gần 75 tỷ đồng, gấp 4 lần so với quý 2/2015.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2/2016 tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, chạm mức 605 tỷ đồng. Đồng thời, giá vốn hàng bán chỉ tăng gần 86% đẩy lãi gộp tăng mạnh gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, đạt 173.7 tỷ đồng. Biên lãi gộp tương ứng đạt gần 29% trong quý 2/2016, tăng đáng kể so với mức 16% cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tài chính thì ngược lại khi doanh thu đạt 19.8 tỷ đồng (quý 2/2015 chỉ đạt hơn 5.8 tỷ), tuy nhiên chi phí cũng tăng lên mức 74.2 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước chỉ hơn 21 tỷ đồng).

Kết quả hết quý 2, HUT đạt lãi ròng 74.7 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ 2015. Trước đó, HUT cũng lãi ròng hơn 84.5 tỷ đồng, trong quý 1/2016.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu của HUT đạt 1,186 tỷ đồng, tăng 161% so với cùng kỳ năm trước và bằng 49% kế hoạch năm. Lãi ròng nửa đầu năm ghi nhận 159.4 tỷ đồng, gấp 6.6 lần cùng kỳ 2015 và bằng 42% chỉ tiêu năm đề ra.

Tính đến thời điểm 30/06/2016, khoản mục tài sản dở dang của HUT ở mức 2,848 tỷ đồng, tăng gần 40% so với hồi đầu kỳ và chiếm gần 48% tài sản dài hạn của Công ty; trong đó chi phí dở dang tập trung chủ yếu tại 2 dự án là dự án Đường Lê Đức Thọ (672.5 tỷ đồng) và dự án BOT 10 đoàn từ cầu Quản Toan đến cầu Nghìn (716 tỷ đồng) và hơn 14 dự án khác.

Mặt khác, HUT cũng đang có khoản vay nợ tài chính dài hạn gần 4,038 tỷ đồng (tăng 13% so với hồi đầu kỳ) và chiếm 69% nợ phải trả của Công ty.

Tài liệu:

HUT_2016.8.1_b7680c0_160729_Tasco_Giai_trinh_chi_tieu_LN_sau_thue_BCTC_Hop_nhat_QII_2016_sign

HUT_2016.8.1_5333078_2016_BCTC_2_Q2_Hop_nhat_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HUT 12.6 +0.1 +0.80% 1,296,251

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán