Nguyên Phương

Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết

FICO đặt kế hoạch doanh thu đạt 8,000 tỷ đồng đến năm 2020

Tại ĐHĐCĐ diễn ra ngày 28/09, cổ đông Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - TNHH MTV (FICO) đã thông qua kế hoạch đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7 – 9%/năm, đến năm 2020 doanh thu hợp nhất đạt 8,000 tỷ đồng cùng với mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 300 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức trên 7%.

Được biết, theo kế hoạch ngắn hạn cho năm 2016, FICO dự kiến sẽ đạt 7,347 tỷ đồng, với lợi nhuận trước thuế đạt 179 tỷ đồng. Đồng thời, năm tiếp theo con số này sẽ là 7,651 tỷ đồng về doanh thu và 194 tỷ đồng về lợi nhuận.

Trước đó vào năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ – Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1, theo đó vốn điều lệ là 1,270 tỷ đồng, tương đương 127 triệu cp mệnh giá 10,000 đồng/cp.

Hiện tại, FICO có 7 đơn vị phụ thuộc, 1 đơn vị sự nghiệp có thu, 3 công ty con và 17 công ty liên doanh, liên kết./.

 

Từ khóa: Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1, Mục tiêu doanh thu

FICO đặt kế hoạch doanh thu đạt 8,000 tỷ đồng đến năm 2020

Tại ĐHĐCĐ diễn ra ngày 28/09, cổ đông Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - TNHH MTV (FICO) đã thông qua kế hoạch đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7 – 9%/năm, đến năm 2020 doanh thu hợp nhất đạt 8,000 tỷ đồng cùng với mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 300 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức trên 7%.

Được biết, theo kế hoạch ngắn hạn cho năm 2016, FICO dự kiến sẽ đạt 7,347 tỷ đồng, với lợi nhuận trước thuế đạt 179 tỷ đồng. Đồng thời, năm tiếp theo con số này sẽ là 7,651 tỷ đồng về doanh thu và 194 tỷ đồng về lợi nhuận.

Trước đó vào năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ – Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1, theo đó vốn điều lệ là 1,270 tỷ đồng, tương đương 127 triệu cp mệnh giá 10,000 đồng/cp.

Hiện tại, FICO có 7 đơn vị phụ thuộc, 1 đơn vị sự nghiệp có thu, 3 công ty con và 17 công ty liên doanh, liên kết./.

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán