Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

G20: Thành viên BKS Nguyễn Văn Hồng đã bán 68,000 cp

Trong khoảng thời gian từ 01/09 đến 26/09/2016, ông Nguyễn Văn Hồng - Thành viên BKS CTCP Đầu tư dệt may G.Home (HNX: G20) đã bán 68,000 cp trong tổng số 68,095 cp đăng ký bán. Sau giao dịch ông Hồng còn nắm giữ 68,191 cp (tỷ lệ 0.47%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hồng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: G20
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 136,191 CP (tỷ lệ 1.42%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 68,095 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 68,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 68,191 CP (tỷ lệ 0.47%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/09/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/09/2016.

 

G20: Thành viên BKS Nguyễn Văn Hồng đã bán 68,000 cp

Trong khoảng thời gian từ 01/09 đến 26/09/2016, ông Nguyễn Văn Hồng - Thành viên BKS CTCP Đầu tư dệt may G.Home (HNX: G20) đã bán 68,000 cp trong tổng số 68,095 cp đăng ký bán. Sau giao dịch ông Hồng còn nắm giữ 68,191 cp (tỷ lệ 0.47%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hồng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: G20
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 136,191 CP (tỷ lệ 1.42%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 68,095 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 68,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 68,191 CP (tỷ lệ 0.47%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/09/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/09/2016.

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • G20 3.4 -0.1 -2.86% 23,200

Biến động cổ phiếu24/03 14:55

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • ITA 4.2 +0.15 +3.70% 26,971,000
 • FLC 8.2 -0.05 -0.61% 23,512,300
 • STB 11.4 0.00 0.00% 13,413,190
 • HAG 9.9 -0.20 -1.98% 12,781,710
 • BID 17.9 +0.45 +2.58% 8,242,990

VS - Index24/03 14:55

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán