Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

Bài cập nhật

IJC điều chỉnh gì trong phương án giảm vốn điều lệ?

* Nguồn tài chính sử dụng để hoàn trả vốn đã được IJC chuẩn bị xong

Chiều ngày 06/09, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) công bố sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ đã được thông qua trước đó. Vậy IJC sẽ điều chỉnh những gì? Liệu những tính toán của nhà đầu tư trong "thương vụ này" có bị xáo trộn?

Nhắc lại giai đoạn IJC đưa ra kế hoạch giảm vốn điều lệ hơn 50% xuống còn 1,350 tỷ đồng bằng cách mua lại cổ phiếu từ cổ đông với mức giá 10,000 đồng/cp hồi đầu tháng 3/2016, cổ phiếu IJC đã có bước nhảy vọt gần 22%, từ quanh mốc 7,000 đồng/cp để giao dịch tại 8,500 đồng/cp (tính đến hết phiên 09/06). Khối lượng giao dịch bình quân trong giai đoạn này cũng tăng nhẹ, đạt hơn 745,000 đơn vị/phiên.

Tuy nhiên đến nay thì IJC lại có thông báo điều chỉnh phương án. Nghị quyết HĐQT chưa công bố chi tiết nội dung sẽ điều chỉnh.

Xét về Luật Doanh nghiệp, có thể thấy rằng IJC khó có thể thực hiện theo phương án đã công bố bởi theo Điều 130 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty không được mua lại quá 30% số cổ phần đã phát hành. Trong khi đó, trường hợp của IJC là thực hiện chào mua 50.76% cổ phần, vượt quá quy định của Luật Doanh nghiệp.

Nếu IJC vẫn kiên định với mục tiêu ban đầu thì trường hợp điều chỉnh phương án lần này có thể chỉ là bước thay đổi cho phù hợp với quy định pháp luật. Để giảm vốn, trường hợp của IJC cần áp dụng theo Điều 111 Luật Doanh nghiệp (Công ty được quyền giảm vốn điều lệ bằng hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông).

Về mặt hình thức là khác so với trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã được cổ đông thông qua hồi tháng 4/2016; do đó, HĐQT cần thực hiện xin ý kiến lại đối với cổ đông thực hiện giảm vốn điều lệ bằng hình thức mới là hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông. Còn về bản chất, những nội dung của phương án giảm vốn mà cổ đông thông qua không thay đổi.

Trao đổi cùng đơn vị tư vấn, đơn vị này cho biết hiện nay nguồn tài chính để dành cho phương án hoàn trả vốn góp cũng như chi trả cổ tức theo Nghị quyết HĐQT đã được IJC chuẩn bị xong. Vấn đề chỉ còn lại ở khâu kỹ thuật bởi việc hoàn trả vốn góp này không phổ biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam./.

 Bài viết cùng chủ đề (287) : Cổ phiếu nóng 

Bài cập nhật

IJC điều chỉnh gì trong phương án giảm vốn điều lệ?

* Nguồn tài chính sử dụng để hoàn trả vốn đã được IJC chuẩn bị xong

Chiều ngày 06/09, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) công bố sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ đã được thông qua trước đó. Vậy IJC sẽ điều chỉnh những gì? Liệu những tính toán của nhà đầu tư trong "thương vụ này" có bị xáo trộn?

Nhắc lại giai đoạn IJC đưa ra kế hoạch giảm vốn điều lệ hơn 50% xuống còn 1,350 tỷ đồng bằng cách mua lại cổ phiếu từ cổ đông với mức giá 10,000 đồng/cp hồi đầu tháng 3/2016, cổ phiếu IJC đã có bước nhảy vọt gần 22%, từ quanh mốc 7,000 đồng/cp để giao dịch tại 8,500 đồng/cp (tính đến hết phiên 09/06). Khối lượng giao dịch bình quân trong giai đoạn này cũng tăng nhẹ, đạt hơn 745,000 đơn vị/phiên.

Tuy nhiên đến nay thì IJC lại có thông báo điều chỉnh phương án. Nghị quyết HĐQT chưa công bố chi tiết nội dung sẽ điều chỉnh.

Xét về Luật Doanh nghiệp, có thể thấy rằng IJC khó có thể thực hiện theo phương án đã công bố bởi theo Điều 130 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty không được mua lại quá 30% số cổ phần đã phát hành. Trong khi đó, trường hợp của IJC là thực hiện chào mua 50.76% cổ phần, vượt quá quy định của Luật Doanh nghiệp.

Nếu IJC vẫn kiên định với mục tiêu ban đầu thì trường hợp điều chỉnh phương án lần này có thể chỉ là bước thay đổi cho phù hợp với quy định pháp luật. Để giảm vốn, trường hợp của IJC cần áp dụng theo Điều 111 Luật Doanh nghiệp (Công ty được quyền giảm vốn điều lệ bằng hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông).

Về mặt hình thức là khác so với trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã được cổ đông thông qua hồi tháng 4/2016; do đó, HĐQT cần thực hiện xin ý kiến lại đối với cổ đông thực hiện giảm vốn điều lệ bằng hình thức mới là hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông. Còn về bản chất, những nội dung của phương án giảm vốn mà cổ đông thông qua không thay đổi.

Trao đổi cùng đơn vị tư vấn, đơn vị này cho biết hiện nay nguồn tài chính để dành cho phương án hoàn trả vốn góp cũng như chi trả cổ tức theo Nghị quyết HĐQT đã được IJC chuẩn bị xong. Vấn đề chỉ còn lại ở khâu kỹ thuật bởi việc hoàn trả vốn góp này không phổ biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • IJC 9.4 0.0 -0.11% 107,820

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • HTI 16.22 46.38 - 6.4
 • PXT 1.44 5.19 - 6.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán