Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

IVS: 06/10 GDKHQ phát hành hơn 8 triệu cp

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX: IVS) thông báo 06/10 GDKHQ phát hành 8,050,000 cp cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 2:1 với giá phát hành 10,000 đồng/cp.

* IVS: Dự kiến chào bán 18.9 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp

Trước đó, IVS thông báo phát hành 10.85 triệu cp cho cổ đông chiến lược với mức giá 10,000đồng/cp.

Mục đích của đợt chào bán là nâng vốn điều lệ từ 161 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng để Công ty có thể đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành, nâng cao sức cạnh trạnh./.

IVS: 06/10 GDKHQ phát hành hơn 8 triệu cp

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX: IVS) thông báo 06/10 GDKHQ phát hành 8,050,000 cp cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 2:1 với giá phát hành 10,000 đồng/cp.

* IVS: Dự kiến chào bán 18.9 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp

Trước đó, IVS thông báo phát hành 10.85 triệu cp cho cổ đông chiến lược với mức giá 10,000đồng/cp.

Mục đích của đợt chào bán là nâng vốn điều lệ từ 161 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng để Công ty có thể đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành, nâng cao sức cạnh trạnh./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • IVS 10.5 +0.3 +2.94% 57,500

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán