Mỹ Hà

"YOU ONLY LIVE ONCE"

MoU giữa HOSE, HNX và VSD là bước đệm cho sự thống nhất TTCK Việt Nam

Ngày 30/09, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác (MoU). Đây là bước đệm cho định hướng thống nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa HOSE, HNX, VSD

Các lĩnh vực mà ba bên hợp tác gồm chia sẻ thông tin như thông tin thị trường, thông tin doanh nghiệp, thông tin nhà đầu tư; phối hợp, xây dựng, vận hành các sản phẩm mới; cuối cùng là hợp tác trong lĩnh vực phát triển bộ chỉ số và hợp tác các lĩnh vực khác phù hợp với nhu cầu thực tế của ba bên.

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cho biết thỏa thuận hợp tác thể hiện cam kết của ba bên trong việc hợp tác sâu rộng, một mặt tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, mặt khác phát triển đồng bộ, có chiều sâu hướng đến việc thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế, để đáp ứng nhu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bổ sung thêm, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch VSD chia sẻ đây là lần hợp tác đầu tiên giữa cả ba đơn vị nhằm phát triển nhiều sản phẩm hơn, hướng tới sự phát triển chung của toàn thị trường. Việc ký kết ba bên nhằm đồng bộ hóa dữ liệu để sau này xây dựng cơ sở dữ liệu chung, đặc biệt về dài hạn khi thống nhất lại mô hình cấu trúc thị trường thì đồng bộ hóa dữ liệu sẽ giúp việc kết nối giữa Sở giao dịch với Trung tâm lưu ký đảm bảo sự chuẩn xác hơn, nhanh hơn; xa hơn nữa là kết nối được khu vực quốc tế khi đã đảm bảo chuẩn hóa bước đầu giao dịch các sản phẩm tại Sở.

VNX-ALLSHARE là sản phẩm chung đầu tiên

Trong bước đầu thỏa thuận hợp tác giữa các bên, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐQT cho biết bộ chỉ số chung VNX-ALLSHARE là sản phẩm chung đầu tiên của hai Sở.

Hiện nay, trên TTCK Việt Nam có 2 chỉ số chung tổng hợp là VN-Index và HNX-Index được xây dựng trên các bộ nguyên tắc riêng của từng Sở. Điều này gây khó khăn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài khi muốn có cái nhìn tổng thể về thị trường cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam. Do đó, chỉ số chung VNX-ALLSHARE ra đời nhằm cung cấp thêm một chỉ báo thị trường cho nhà đầu tư, góp phần nâng cao tính thống nhất và chuẩn hoá hệ thống chỉ báo cho toàn thị trường và đáp ứng các chuẩn mực trên thế giới. Ngoài ra, chỉ số này còn là một tài sản cơ sở cho các sản phẩm tài chính cấu trúc giúp các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế phân bổ nguồn vốn có quy mô lớn.

Chỉ số chung sẽ bao gồm hầu hết các cổ phiếu trên hai sàn, giá trị vốn hóa của VNX-ALLSHARE chiếm đến 92% giá trị vốn hóa toàn thị trường (tính toán theo dữ liệu mô phỏng 2015), trong đó giá trị vốn hóa các cổ phiếu trong VNX-ALLSHARE tại HOSE chiếm 90.7%.

Tương lai sẽ có Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hình thành từ việc hợp nhất 2 Sở hiện nay và trong quá trình hình thành thì việc xây dựng bộ chỉ số chung là vô cùng quan trọng. Đây là bước đầu cho lộ trình tiến đến Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trong tương lai.

Chỉ số VNX-ALLSHARE sẽ được chính thức triển khai từ ngày 24/10/2016 và có điểm chỉ số cơ sở là 1,000 điểm./.

Từ khóa: HOSE, HNX, VSD, TTCK Việt Nam

MoU giữa HOSE, HNX và VSD là bước đệm cho sự thống nhất TTCK Việt Nam

Ngày 30/09, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác (MoU). Đây là bước đệm cho định hướng thống nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa HOSE, HNX, VSD

Các lĩnh vực mà ba bên hợp tác gồm chia sẻ thông tin như thông tin thị trường, thông tin doanh nghiệp, thông tin nhà đầu tư; phối hợp, xây dựng, vận hành các sản phẩm mới; cuối cùng là hợp tác trong lĩnh vực phát triển bộ chỉ số và hợp tác các lĩnh vực khác phù hợp với nhu cầu thực tế của ba bên.

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cho biết thỏa thuận hợp tác thể hiện cam kết của ba bên trong việc hợp tác sâu rộng, một mặt tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, mặt khác phát triển đồng bộ, có chiều sâu hướng đến việc thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế, để đáp ứng nhu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bổ sung thêm, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch VSD chia sẻ đây là lần hợp tác đầu tiên giữa cả ba đơn vị nhằm phát triển nhiều sản phẩm hơn, hướng tới sự phát triển chung của toàn thị trường. Việc ký kết ba bên nhằm đồng bộ hóa dữ liệu để sau này xây dựng cơ sở dữ liệu chung, đặc biệt về dài hạn khi thống nhất lại mô hình cấu trúc thị trường thì đồng bộ hóa dữ liệu sẽ giúp việc kết nối giữa Sở giao dịch với Trung tâm lưu ký đảm bảo sự chuẩn xác hơn, nhanh hơn; xa hơn nữa là kết nối được khu vực quốc tế khi đã đảm bảo chuẩn hóa bước đầu giao dịch các sản phẩm tại Sở.

VNX-ALLSHARE là sản phẩm chung đầu tiên

Trong bước đầu thỏa thuận hợp tác giữa các bên, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐQT cho biết bộ chỉ số chung VNX-ALLSHARE là sản phẩm chung đầu tiên của hai Sở.

Hiện nay, trên TTCK Việt Nam có 2 chỉ số chung tổng hợp là VN-Index và HNX-Index được xây dựng trên các bộ nguyên tắc riêng của từng Sở. Điều này gây khó khăn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài khi muốn có cái nhìn tổng thể về thị trường cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam. Do đó, chỉ số chung VNX-ALLSHARE ra đời nhằm cung cấp thêm một chỉ báo thị trường cho nhà đầu tư, góp phần nâng cao tính thống nhất và chuẩn hoá hệ thống chỉ báo cho toàn thị trường và đáp ứng các chuẩn mực trên thế giới. Ngoài ra, chỉ số này còn là một tài sản cơ sở cho các sản phẩm tài chính cấu trúc giúp các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế phân bổ nguồn vốn có quy mô lớn.

Chỉ số chung sẽ bao gồm hầu hết các cổ phiếu trên hai sàn, giá trị vốn hóa của VNX-ALLSHARE chiếm đến 92% giá trị vốn hóa toàn thị trường (tính toán theo dữ liệu mô phỏng 2015), trong đó giá trị vốn hóa các cổ phiếu trong VNX-ALLSHARE tại HOSE chiếm 90.7%.

Tương lai sẽ có Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hình thành từ việc hợp nhất 2 Sở hiện nay và trong quá trình hình thành thì việc xây dựng bộ chỉ số chung là vô cùng quan trọng. Đây là bước đầu cho lộ trình tiến đến Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trong tương lai.

Chỉ số VNX-ALLSHARE sẽ được chính thức triển khai từ ngày 24/10/2016 và có điểm chỉ số cơ sở là 1,000 điểm./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu27/07 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.4 -0.20 -2.64% 32,649,520
 • DXG 18.4 +0.60 +3.38% 10,429,060
 • FIT 8.5 +0.55 +6.96% 7,597,440
 • HQC 3.3 -0.07 -2.09% 7,166,130
 • OGC 2.4 -0.10 -4.00% 5,335,640

VS - Index27/07 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán