Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

NDP: 07/10 GDKHQ tham dự ĐHCĐ bất thường

CTCP Dược Phẩm 2-9 TP.Hồ Chí Minh (UPCoM: NDP) thông báo 07/10 là ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi điều lệ Công ty.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDP của CTCP Dược phẩm 2-9 Tp Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức trong tháng 11 năm 2016 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Nhà máy Công ty, địa chỉ: Số 930 C4 đường C Khu Công Nghiệp Cát Lái – Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2. Tp. Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi điều lệ Công ty./.

NDP: 07/10 GDKHQ tham dự ĐHCĐ bất thường

CTCP Dược Phẩm 2-9 TP.Hồ Chí Minh (UPCoM: NDP) thông báo 07/10 là ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi điều lệ Công ty.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDP của CTCP Dược phẩm 2-9 Tp Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức trong tháng 11 năm 2016 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Nhà máy Công ty, địa chỉ: Số 930 C4 đường C Khu Công Nghiệp Cát Lái – Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2. Tp. Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi điều lệ Công ty./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • TPP 19.22 - 3,063 10.7
 • CTP 13.33 - 1,333 10.5
 • VJC 2,291.71 - 7,639 -
 • L14 26.95 189% 6,663 7.7
 • VTB 15.69 109% 1,452 9.9
 • PRC 3.12 - 2,612 5.9
 • PVI 539.66 80% 2,435 10.3
 • PSW 28.12 102% 1,661 7.3
 • VSC 251.28 128% 5,772 10.4
 • FID 3.33 28% 194 10.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán