Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

NDP: Chủ tịch HĐQT Ngô Nam Thắng đăng ký mua tiếp hơn 70,000 cp

Trong khoảng thời gian từ 04/10 đến 14/10/2016, ông Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm 2-9 TP.Hồ Chí Minh (UPCoM: NDP) đã đăng ký mua 72,769 cp theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến sau giao dịch, ông Thắng tăng số lượng cp nắm giữ lên 622,673 cp (tỷ lệ 11.22%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Nam Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NDP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 549,904 CP (tỷ lệ 9.91%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 72,769 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/10/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/10/2016./.

NDP: Chủ tịch HĐQT Ngô Nam Thắng đăng ký mua tiếp hơn 70,000 cp

Trong khoảng thời gian từ 04/10 đến 14/10/2016, ông Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm 2-9 TP.Hồ Chí Minh (UPCoM: NDP) đã đăng ký mua 72,769 cp theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến sau giao dịch, ông Thắng tăng số lượng cp nắm giữ lên 622,673 cp (tỷ lệ 11.22%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Nam Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NDP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 549,904 CP (tỷ lệ 9.91%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 72,769 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/10/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/10/2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu28/06 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 1.9 +0.12 +6.90% 24,106,740
 • ITA 3.9 +0.01 +0.25% 17,829,070
 • HQC 3.3 +0.05 +1.56% 9,696,400
 • HAI 4.1 +0.21 +5.36% 6,383,070
 • FLC 7.3 +0.03 +0.41% 6,294,580

VS - Index28/06 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán